Et stærkt fællesskab

– for ledere af projekter og initiativer

Bliv medlem

Bliv inspireret

Få ny viden på et webinar

– og mød andre med samme interesse

Involvér dig

Del dine erfaringer i Tirsdagstimen

– for selvevaluering af kompetencer

Fordyb dig

Bliv en del af et Tx3 netværk

– deltag, og bliv klogere på et specifikt emne

Dyrk din faglige og personlige udvikling!

Kom på forkant

Ved at deltage aktivt i DPLs
fællesskab, får du direkte adgang
til nyeste viden, tendenser og erfaringer
om ledelse af projekter og initiativer.
Gennem din faglige og personlige
udvikling i DPL opnår opnår du vigtige
og fremtidssikrede kompetencer.

Stærk dialog om
fælles interesse

I DPL bliver du en del af et stærkt
interessefællesskab, hvor ingen spørgsmål er
for store eller for små. Vi skaber rum til
møde og dialog mellem ledere
af projekter, initiativer, programmer og
porteføljer. Der er altid nogen, du kan
lære noget af dig –
og nogen der kan lære noget af dig!

Succes med projekterne

I DPL deler vi vores erfaringer – og vi lærer af
hinanden. Det partnerskab vi opnår igennem
vores fælles interesse, skaber grobund for
bæredygtig udvikling af løsninger, produkter,
virksomheder, organisationer og samfund.
Gennem dialog og læring løfter du også dit
eget projekt og din egen indsats.

7 tips til dig der er projektleder

Kender du dem?

LÆS MERE

"Medlemsskabet af Dansk Projektledelse er for mig et fagligt bagland, jeg trækker på i min hverdag, og som både inspirerer mig til at tænke nye tanker om faget - og holde mig ajour helt generelt. Jeg har gode erfaringer med gå-hjem-møder, symposier samt netværket for projektledere, som har givet mange kontakter, jeg bruger i min organisation, fx som eksterne oplægsholdere. Endelig har min deltagelse i IPMA-certificeringen været fantastisk fremmende for min faglige udvikling og karriere."

Philip Sonne, Danmarks Nationalbank, VS – Strategi og økonomi – Projekter