Kære Projektleder, velkommen!

– Er du klar til at accelerere din læring?

Bliv medlem

Bliv inspireret

Prøv et webinar

– og mød andre med sammen interesse

Involvér dig

Tirsdagstimen er en mulighed

– for selvevaluering af kompetencer

Del dit perspektiv

Tidsbegrænset Temabaseret Team (Tx3)

– deltag, og styrk dit netværk

Læring og udvikling sker i hverdagen!

Action Learning

I DPL tror vi på Action Learning. Vi tror på,
at din handling skaber læring,
og at læring giver dig
handlemuligheder.
Derfor er alle vores aktiviteter båret
af din aktive involvering.

Aktiv involvering

Som leder af projekter er du i rampelyset,
og ansvaret for din læring og
udvikling er placeret hos dig selv. Vi lærer mest,
når vi selv bidrager: Når vi selv aktivt
søger viden og tager dialogen med
dem, som ved mere end os selv, og når
vi selv lærer fra os i de tilfælde,
hvor vi ved mest.

Trygge rammer

I klubhuset kan både kommende, nye
og erfarne ledere af projekter videndele
og sparre med hinanden om dét,
som rører sig i deres hverdag – lige nu.
Vi faciliterer rammerne, så du som
medlem får en sikker og tryg havn
til refleksion, selvevaluering og videndeling.

7 tips til dig der er projektleder

Kender du dem?

LÆS MERE