Indlæser Arrangementer

« Alle Arrangementer

Selvledelse i virtuelle arbejdsfællesskaber

Webinar

Hvordan går I fra vertikal til horisontal rapportering?

Vigtigheden af fællesskabet er blevet pointeret igen og igen under Corona-krisen. Og på enhver arbejdsplads er fællesskab i vidt omfang blevet synonymt med det at arbejde hver for sig og kommunikere virtuelt. Ledelse er med et slag blevet en kompetence, som alle må udvikle, den knytter sig ikke kun til formelle lederroller.

At arbejde hver for sig kræver stærke kompetencer i selvledelse. Du må prioritere, strukturere og levere på dine opgaver. Samtidig må du sikre et tæt samarbejde med kolleger gennem de IT-kanaler, I har til rådighed.

I webinaret her bliver du præsenteret for, hvad et virtuelt arbejdsfællesskab er, og hvordan du må agere i det. Du får perspektiver på, hvordan du med afsæt i din egen arbejdssituation kan forbinde dig til andre og derigennem skabe værdi i den kerneopgave, I er fælles om.

  • 11, nov 2020
  • 08:00 - 09:00
  • Placeringer Egen PC, , , ,
  • kr Gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse | kr. 500 for ikke medlemmer