Indlæser Arrangementer

« Alle Arrangementer

Håndtering af usikkerhed i projekter – når den klassiske projektstyring bliver udfordret

Webinar

Projektledelse og -styring skal sætte os i stand til at realisere udviklingsinitiativer, skabe forandring og gevinster for organisationer og deres omgivelser.

Samtidig tager den klassiske projektstyring afsæt i en forestilling om rationalitet, fuld information og en forventning om at organisationer i store træk opfører sig som ordnede systemer, hvor vi kan regne os frem til, hvad de bedste løsninger er.

Virkeligheden der møder os projektledere er ofte kompleks med en høj grad af usikkerhed, der ikke altid kan sættes på formel. Best practice i den klassiske risikostyring i projekter er at identificere hændelser, som kan true projektets mål, og kvantificere sandsynlighed og konsekvens som et grundlag for prioriteringen af hvor der skal sættes ind.

Men, udover at det kan være vanskeligt at identificere udfaldsrummet for usikre hændelser i et projekt, kan det ofte være umuligt for os at vurdere sandsynligheden for at hændelsen indtræffer. Vi har derfor som projektledere brug for nogle greb, som kan supplere vores best practice projekt- og risikostyring, når kompleksiteten og usikkerheden er høj og projektets kontekst ikke er et ordnet system.

På webinaret vil projektstyringskonsulenterne Nikolaj Raahauge og Anders Find gennemgå udfordringer og faldgruber ved den klassiske projekt- og risikostyring og med indsigter fra kompleksitetsteori og førende tænkere inden for ledelse og risikostyring, se på hvordan projektlederen kan blive bedre rustet til at arbejde med kompleksitet, risiko og usikkerhed.

  • 27, maj 2021
  • 08:30 - 10:00
  • kr 500 for ikke medlemmer | Gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse