Årets virksomhedsleder og årets unge projektleder kåres i København

//af

For andet år i træk, vil Dansk Projektledelse godt synliggøre særlige indsatser inden for ledelse af projekter i Danmark, som har markeret sig særligt inden for det seneste år. Vi uddeler priser i to kategorier: Årets virksomhedsleder og årets unge projektleder . Læs mere om kriterierne for at modtage priserne her.

I år er der tre nominerede til prisen som årets virksomhedsleder og to nominerede til prisen som årets unge projektleder. Vinderne kåres i København 23. maj kl 18.30, når vi afholder Awards Dinner i forbindelse med Symposiet Projektledelse 2018.

De nominerede i kategorien årets virksomhedsleder

Willy Kofoed, kontorchef hos Uddannelses- og Forskningsministeriet
Willy er bl.a. nomineret med flg. begrundelse: “…Som leder af sit kontor (virksomhed) formår Willy at skabe et rum, hvor projektlederne kan vokse og udvikle sig med opgaven. Der afsættes løbende tid til sparring med de enkelte projektledere, hvor Willy stiller sig til rådighed for projektlederen og lader projektlederen sætte retningen….”

 

Lise Ørtoft, Director – Implementation & Consulting hos KMD
Som del af begrundelsen for indstillingen til årets virksomhedsleder, nævnes bl.a. “…For Lise består team, afdeling og virksomhed af mennesker, hvis samarbejde kræver indbyrdes respekt og rummelighed. Hendes uofficielle motto: ’Hav tillid til hensigten’… Lise respekterer projektfaglighed og projektlederes forskellighed, og italesætter fordeling af ansvar og roller… “

 

Stine Thorsgaard Kjær, Partner hos Pænt Goddag
Stine er bl.a. nomineret til årest virksomhedsleder fordi: “Troen på at man ikke kan tænke sig til tingene, gør at alt bliver prototypet. Udefra kan de mange bolde i luften og projekterne ligne kaos, men med et dygtigt team, og en aldrig afvigende vision, er det altid overskueligt for alle at møde på arbejde med konkrete arbejdsopgaver”.

 

De nominerede i kategorien årets unge projektleder

Simon Brandstrup Sørensen, projektleder hos Projectum
I kategoerien årets unge projektleder, er Simon bl.a. nomineret fordi “…Simon viste hurtigt at han kunne tage styringen på vores største og vigtigste projekt til dato, han har – nærmest fra start af – taget taktstokken, og styret projektet sikkert i mål, on time scope og budget. Efter succesfuld afslutning, har Simon fortsat projektet ind i nye faser, samtidig med andre projekter…”

 

Tine Meldgaard, projektleder hos Pænt Goddag
Tine er nomineret med flg. begrundelse: “…Som proaktiv sikrer Tines systemiske tankegang at alle projekter nås med et unikt resultat. Projekterne er altid visuelle over for alle indvolverede. Hos Tine er projektledelse fagligt stærkt forankret, metoderne bruges i det omfang, det giver mening og altid med et kreativ twist…”

Stort tillykke til alle nominerede, – og held og lykke 23. maj i København.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.