Adfærdsdesign i tidsskriftet Projektledelse

//af

I næste udgave af tidsskriftet Projektledelse sætter vi fokus på adfærdsdesign. Et begreb, der for alvor har fået tag i danskerne de seneste år. Ikke mindst grundet en vis Morten Münster og hans veninde Jytte.

 

Adfærd er også for alvor kommet på dagsordenen i forbindelse med ledelse af projekter. Årsagen er nok at projektfolket endelig er nået frem til konklusionen, at alle projekter (også) er forandringsprojekter; Ja, for hvorfor skulle man ellers vælge at gennemføre dem, hvis ikke formål og mål med projekternes leverancer var rettet mod at skabe mere ny værdi gennem forandringer? – Og det uagtet om der er tale om et nyt produkt, et nyt IT-system eller en ny organisation. Fælles for forandringer er, at de kræver ny adfærd. Det er i sagens natur mennesker, som skaber og gennemfører forandringerne og de samme mennesker, der præsterer og handler gennem deres adfærd.

Vi har faktisk særdeles gode muligheder for at påvirke eller skabe en ny adfærd – spørgsmålet og udfordringen er, hvilken adfærd vil være den rigtige for at opnå konkrete ønskede forandringer? Udfordringen vokser yderligere, når vi når frem til spørgsmålet om, hvordan vi designer den nye adfærd.

Adfærdsdesign

Disciplinen adfærdsdesign kommer ind i billedet, når vi taler om metoder til at skabe ny adfærd. I modsætning til mere klassiske former for adfærdspåvirkning, såsom markedsføring, ledelsesteori, pædagogik og politisk regulering, tager adfærdsdesign udgangspunkt i evidensdrevne metoder, som kan påvise konkrete forandringer før og efter design er implementeret.
Adfærdsdesign kan ses som et nyt stærkt værktøj til mere effektivitet i udførelsen af projektledelsesopgaven, som fx:

  • Adfærdsledelse appellerer til den pragmatiske projektleder: lær at elske den simple, enkle adfærd fremfor fordybelse i abstrakte terminologier; den enkle adfærd er konkret, transparent, let at forstå og let at tilegne sig.
  • Skab en beslutningstagende adfærd, som kan bane vejen til succes for de selvledende medarbejdere og selvledende teams.
  • I håndteringen af kompleksitet er det at kunne involvere mennesker, skabe samspil, skabe tillid, skabe samtaler særlig vigtige adfærdskompetencer

Del dine erfaringer med adfærdsdesign i projekter

Byd ind med en artikel, og fortæl om dine erfaringer med adfærd og adfærdsdesign i dit arbejde med projekter. Fokus skal være på, hvordan du med adfærdsdesign er lykkes med at skabe reelle forandringer i den virkelige verden. Du kan basere artiklen på teori, på cases eller du kan skrive den som et debatoplæg med dine egne (kritiske) holdninger som omdrejningspunktet.

Tidsskriftet Projektledelse udkommer næste gang til december 2019. Fristen for aflevering af synopser på artikler er torsdag 17. oktober. Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk.

Download synopsisskabelon her

Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige og korrekturlæste artikel afleveres senest torsdag 21. november.

På forhånd tak for dit bidrag – vi glæder os til at høre fra dig.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.