Del din viden på et webinar

//af

Har du en indgående viden og noget på hjerte inden for et område af ledelse af projekter, initiativer, programmer og porteføljer? Eller kunne du tænke dig at dele en interessant case fra din virksomhed/organisation , som også kunne inspirere andre projektfolk?

Så hører vi i sekretariatet meget gerne fra dig.

Det har altid være kendetegnende for Dansk Projektledelse, at facilitere videndeling, dækkende over såvel brede som smalle emner i projektmiljøet. Det kan være både med en forskningsvinkel eller som konkret case med erfaringer fra medlemmernes virksomheder og organisationer.

Hvis dit emne eller case kan række ind over ét af vores fire fokusområder for 2024 vil det være en fordel. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Din præsentation kan være på dansk eller engelsk.

Hvordan gør jeg?

Du skriver en mail til Pernille Andersen, som er sekretariatets webinar-koordinator på:

arrangementer@danskprojektledelse.dk

Herefter vender hun tilbage med de praktiske deltaljer, skabelon vedr. emne og indhold og svar på alle evt. spørgsmål.

Vi sørger naturligvis for det tekniske møde-setup og gennemførsel af webinaret, samt tilkobling af en facilitator, så du kan koncentrere dig om at dele din spændende viden gennem din præsentation.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Mvh,

Sekretariatet i Dansk Projektledelse

De 4 fokusområder for 2024

I 2024 forlænger vi dialogen om, hvordan hastigheden, hvormed vi skal løse projekterne, påvirker vores planlægning. Det er særligt interessant, hvordan vi kan arbejde sammen om og lære af hinanden, så ledere af projekter og initiativer har det brede metodekendskab, som virksomheder forventer af dem – så hensigtsmæssige kombinationer og skræddersyede tilgange anvendes i den specifikke kontekst og det enkelte projekt.

Vores dialog om kompetencer viste sig i 2023 at blive meget bred – fuldstændig som ledere af projekter og initiativer oplever det i deres hverdag. Vi har gransket og arbejdet med de nødvendige kompetencer for den enkelte leder af projekterne. Vi har været i detaljer og været i helikopterperspektiv. Vi har særligt dyrket den grafiske facilitering, som har jeres store interesse og set på det samlede samfund og på virksomhedernes projektmiljø, på projektkulturen og de kompetencer, der er påkrævet her for at skabe succesfulde projekter.

Derfor bringer vi dialogen et lidt andet sted hen i 2024 og tager fat i, beskriver og løbende udvikler de nødvendige projektkapabiliteter – kompetencer, processer og systemer – der understøtter et sundt projektmiljø. Lad os gå pragmatisk til værks, lad os gennem åbne og ærlige dialoger finde ud af hvad der virker – i hvilke kontekster – og hvordan vi med mindst mulig indsats kan skabe store succeser.

Vi kommer ikke udenom at tale projektkompleksitet, øgede regulatoriske krav, datasikkerhed, bæredygtighed mv også i 2024. For mange projektledere har vi i 2023 oplevet, at det er begreber, der er velkendte hos den enkelte leder af projekterne – men som dog udmønter sig på mange forskelligartede måder i de enkelte projekter. Det, de store megatendenser ofte betyder på projektniveau, er øget krav til dokumentation og et stærkt fokus på risikostyring.

Og netop i forhold til risikostyring har vi meget, vi kan lære af hinanden. Hvordan bringer vi risikostyring til næste niveau, når det er så afgørende, at vi er compliant med de mange (og nye) krav. Den fælles læring styrker vi i det nye år, så vi kan have ro i maven og tillid til vores projekter og de indsatser, vi skal sætte i søen for at nedbringe de identificerede risici.

Når alt kommer til alt, handler projekter om mennesker. Og ingen plan, ingen kapabiliteter eller risici uden at vi har fokus på de mennesker der skal bære og bruge projekterne. Samarbejde på tværs mellem mange og mangfoldige interessenter og stærk facilitering af processer sikrer fælles forståelse for fælles mål, styrket kommunikation og fremmer projektsucces. Det faciliterende rum kræver det mod at træde ind i. Derfor har vi set en stor efterspørgsel på netop facilitering i 2023. Det vil vi honorere i 2024, hvor vi giver dialogen og læringen mere plads.

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.