Den digitale toolbox

//af

Tidsskriftet Projektledelse tager i næste udgivelse temperaturen på ”projektlederens” digitale toolbox.

Der sker meget på området i disse år, og helt åbenlyst er it-teknologien hoveddriver i denne udvikling. Markedet har udvidet sig fra kun at omhandle PC-baserede værktøjer – til i dag også at omfatte apps, tablets og smartphones.

Kan du finde rundt i junglen?
Markedet og udbuddet er stort og lidt af en jungle. Det kan være svært at skabe et overblik over, hvad der rent faktisk findes og til hvilke formål. Vi har store som små værktøjer; enkeltbruger- og flerbruger-værktøjer, m.m.

Næste udgave af tidsskriftet kommer ikke til at skabe et større forkromet og samlet overblik over, hvad der findes på markedet anno 2018. Derimod laver vi nogle enkelte nedslag på en række nye og spændende digitale værktøjer – alle udviklet og tænkt som støtte til ledere af projekter, programmer og porteføljer. Med begrebet nye, tænker vi på, og vil foretrække historier om, værktøjer som er blevet lanceret inden for de seneste tre år. Vi ønsker at belyse anvendelsesområder af en række udvalgte værktøjer, samt en kritisk stillingtagen til værktøjernes anvendelse, brugervenlighed og effektivitet (målt i forhold til ikke at bruge værktøjet). Med lidt andre ord: Hvad kan de bruges til og hvor godt virker de reelt?

Gode og effektive værktøjer
Vi forventer at få en række artikler om nye, gode og effektive værktøjer, som virkelig kan hjælpe projektfolket med flere af de ofte tunge, administrative opgaver.

Da emnet virtuel ledelse af projekter og teams nærmest har et indlejret behov for værktøjer, efterspørger vi artikler om den del af den digitale toolbox, som især er udviklet til anvendelse indenfor dette område.

Hvilke erfaringer og holdninger har du?
Byd ind med en artikel, og fortæl om din egen digitale toolbox. Fortæl om dine erfaringer med brug af (nye) digitale værktøjer, og giv eksempler på anvendelsen. Artiklen må meget gerne skrives som debatoplæg med dine egne (kritiske) holdninger som omdrejningspunktet. Tidsskriftet Projektledelse udkommer næste gang til november 2018.

Fristen for aflevering af synopser på artikler er mandag 17. september.
Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk . Download synopsis-skabelon.

Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige artikel afleveres senest torsdag 25. oktober 2018.

På forhånd tak for dit bidrag – vi glæder os til at høre fra dig.

Jesper Schreiner
Redaktør på tidsskriftet Projektledelse

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.