Dine projektdeltagere kan dele viden med LEGO® Serious Play®

//af

Denne korte artikel skal gøre dig nysgerrig på, hvordan du kan gøre noget godt for dit projekt og dit team ved at bruge LEGO® Serious Play® (LSP) til at skabe fælles billeder og dele viden.

 

Om LSP

LSP er en teoretisk velfunderet metode til facilitering, der udspringer fra Institute for Management Development i 90’erne. Læs mere i denne artikel.

 

Case: Sund og Bælt Holding A/S

Jeg er praktiker (og certificeret LSP facilitator) og har senest anvendt LSP sammen med Lise Jonasen og Maria Ann Nielsen fra Sund og Bælt Holding A/S. Lise blev introduceret til LSP under vores virkelig dejlige DPL Symposium i Billund og kunne hurtigt se, hvordan hun kunne gøre noget godt for sit program og sit team med LSP.

Lise er programchef. Hendes program skal i 2024 levere en succesfuld ”Ready for Service”-test. Det er en afgørende leverance, der skal lykkes, for at programmet lykkes. Alle 5 spor i programmet har delleverancer ind i testen. Men med 5 forskellige spor, rigtig mange mennesker og et utal af delleverancer, hvordan sikrer programchefen så, at alle har et fælles billede af, hvordan en succesfuld test ser ud?

Ved at lade dem bygge det hele i LEGO.

Metoden i praksis

Processen er simpel og værdiskabende: 1) Byg individuel model, 2) Byg fælles model og 3) Fortæl model til de andre grupper.

Trin 1: Byg Individuel LEGO-model (20 minutter)

Deltagere fra hvert spor er fordelt i 3 grupper, så alle spor er med i alle 3 grupper.

Hver deltager bygger på 20 minutter sin egen LEGO-model, af hvordan en succesfuld Ready for Service test ser ud. Når modellen er bygget, fortæller hver deltager de andre i gruppen om den, dvs. viden deles allerede i Step 1 på tværs af alle spor. Fordi det er LEGO, er det let at udtrykke sig hurtigt, kreativt, farverigt og med humor. Det er allerede bedre, end hvis det hele var PowerPoint og Post-its.

Trin 2: Byg fælles LEGO-model (20 minutter)

Nu sammensætter hver gruppe på 20 minutter deres fælles model af en succesfuld Ready for Service test. De bruger alle de individuelle modeller – dvs. hver deltager oplever at bidrage til den fælles model – og de skaber en fælles fortælling om den model. Du kan ikke skabe det niveau af fælles fortælling så hurtigt ved at sammensætte slides fra forskellige PowerPoints. Og du kan ikke gøre det med deltagere, der griner og har det sjovt samtidigt.

Trin 3: Fortæl model til de andre grupper (5 minutter)

Nu besøger de forskellige grupper hinanden og hører hver gruppe fortælle i 5 minutter, om hvad der for dem er en succesfuld Ready for Service test. Dvs at selvom en gruppe kommer til at lukke sig om sig selv og hurtigt bliver enige om en fælles fortælling, så eksponeres de nu for 2 andre gruppers fortælling og får dermed andre perspektiver på det, de opfattede som den eneste sandhed ganske kort tid forinden.

 

Varianter

De 3 steps kan du supplere med andre dimensioner – fx:

  • Risikoidentifikation: Byg individuelt den største risiko, gruppen laver fælles Top 3 og fortæller om denne til de andre grupper. Hele teamet har nu et fælles billede af projektets største risici og kan aftale, hvordan de vil håndtere dem.
  • Interessentanalyse: Byg individuelt de 3 vigtigste interessenter, gruppen placerer interessenterne ud for de steder i modellen, hvor interessenterne har størst impact, og fortæller de andre grupper om dette. Hele teamet har nu et fælles billede af de vigtigste interessenter fordelt i relation til projektets leverancer, og kan aftale, hvordan de vil håndtere dem.
  • Relationsanalyse: Byg individuelt de vigtigste relationer (tynde, tykke, skrøbelige, forskellige farver), gruppen udvælger de vigtigste og fortæller de andre grupper om disse. Hele gruppen har nu et fælles billede af relationerne mellem deltagere, interessenter eller leverancer og kan handle i forlængelse heraf.

Variationsmulighederne er uendelige, og metoden kan anvendes i alle faser af dit projekt eller program.

 

Ingen forberedelse for deltagerne

Hvad der er lige så vigtigt er, at LSP ikke kræver nogen forberedelse for deltagerne. Der skal ikke laves slide decks og formøder. Der skal ikke læses op på projektdokumenter og kontrakter. Deltagerne kommer som de er, med den viden de har – og det er jo også sådan, de agerer i projektet.

 

Alle bidrager til fælles forståelse

Ønsker du at trække på dine projektdeltageres kompetencer på en måde, hvor de får taletid uanset personlig/faglig profil eller rolle i projektet, og er det vigtigt for dig, at deltagerne i dit projekt har en fælles forståelse af de vigtigste elementer i dit projekt, så er LEGO® Serious Play® en virkelig god metode til det.

 

 

 

 

Jes Ravn - Sighard
Jes Ravn er selvstændig freelancekonsulent indenfor projekt- og programledelse med virksomheden Sighard. Han har en lang karriere og mange års erfaring med projekt og programledelse, hvor han har skabt resultater for bl.a. IBM, NNIT, KMD og Devoteam. Han er certificeret Business Coach og Master Coach hos Sofia Manning, som er en af landets førende coaches. Derudover er Jes Ravn også Associate Certified Coach (ACC) ved International Coaching Federation og senest certificeret i at facilitere bla. coaching via LEGO® SERIOUS PLAY®. Læs mere på www.jesravn.dk