En simpel model for bæredygtig projektledelse

//af

Louise Borrit har udviklet en model, der skal gøre det lettere og mere operationelt at arbejde med bæredygtig projektledelse. Modellen blev onsdag præsenteret på et DPL-webinar til inspiration for en lang række interesserede medlemmer.

Af Casper Holm, Dansk Projektledelse

Bæredygtighed spiller en stor rolle for danske projektledere på tværs af brancher og sektorer

Men hvordan arbejder man operationelt med bæredygtig projektledelse, og hvordan sikrer man sig som leder eller virksomhed, at man også indtænker de menneskelige aspekter i arbejdet?
De spørgsmål tog Louise Borrit fat på onsdag den 10. maj på et webinar arrangeret af Dansk Projektledelse. Louise er selvstændig konsulent med speciale indenfor projekt- og forandringsledelse, og hun har udviklet en model, der skal gøre det lettere at arbejde med bæredygtig projektledelse.

Modellen kaldes ”Den Simple Model for Bæredygtig Projektledelse” og handler kort fortalt om, hvordan man kan højne den bæredygtige indsats ved at nedbryde eller opdele projekter i en række menneskelige og projektmæssige faktorer. Og netop de menneskelige faktorer var noget, Louise Borrit satte meget fokus på undervejs i webinaret.

–  Bæredygtig projektledelse handler ikke kun om at lede projekter med et bæredygtigt output. Vi skal som ledere og virksomheder også sikre, at vi undervejs bidrager til at skabe et bæredygtigt projektliv for de involverede personer. Projektdeltagernes velbefindende og udvikling skal mere på agendaen, og det kan modellen bl.a. være med til at understøtte, forklarede konsulenten.

Den Simple Model for Bæredygtig Projektledelse – Et vigtigt værktøj

Den Simple Model for Bæredygtig Projektledelse er ifølge Louise Borrit tænkt som et supplement til den traditionelle forståelse af projekttrekanten. Modellen består af seks elementer fordelt på to kategorier. Den første kategori kaldes den menneskelige side og er opdelt i tre elementer, der handler om henholdsvis projektlederen, projektteamet og projektmålgruppen.
Den anden kategori kaldes den projektmæssige side og kigger nærmere på projektprocessen, projektleverancen samt drift og gevinster. Louise Borrit gennemgik på webinaret de to kategorier og forklarede, hvordan man kan arbejde med forskellige former for bæredygtighed alt efter elementet.
Drejer det sig om projektlederen, kunne man med fordel kiggere nærmere på uddannelse, mens det i projektprocessen i højere grad kunne handle om partnerskaber og ansvarligt forbrug.
Modellen kan på den måde bruges til at nedbryde et projekt og derved sikre, at der bliver taget hånd om forskellige elementer – herunder ikke mindst de menneskelige aspekter af bæredygtig projektledelse.

– Modellen er blevet udviklet for at sikre argumenter og mandat til at sætte dit eget og projektdeltageres velbefindende og udvikling på agendaen. Den giver mulighed for at tale om svære emner på forhånd såsom stress og manglende ressourcer. Den del skal vi have meget mere fokus på i fremtiden, forklarede Louise Borrit.

Videndeling i fokus

Dansk Projektledelse glæder sig over, at Louise Borrit havde mulighed for at fortælle om Den Simple Model for Bæredygtig Projektledelse på et organisationens mange webinarer.
Videndeling spiller nemlig en stor rolle for DPL, som løbende faciliterer onlinearrangementer med det formål at dele erfaringer på tværs af brancher og sektorer.

Lyder emnet som noget for dig, eller kunne du have interesse i at være del af et uforpligtende fællesskab, hvor vi nørder projektledelse som fag, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Læs mere og deltag i de mange spændende kommende webinarer her. Læs mere på www.danskprojektledelse.dk eller kontakt vores sekretariat på tlf. 48 24 14 88.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.