Folkemødet – vi har fat i noget

//af

Et folkemøde er ikke noget vi lige fordøjer på kort tid.

Så i de kommende uger vil vi samle indtryk, oplevelser, nye kontakter og meget mere sammen til en indsats, som vi rykker på hen over efteråret – og som I kommer til at høremeget mere om.

Men den overordnede konklusion med vores deltagelse er yderst positiv!

Der er masser af interesse for vores forening og for eksekvering af projekter, initiativer, programmer og porteføljer, hvad end vi er i dialog med politikere, organisations- og virksomhedsledere eller studerende, der havde taget vejen til Bornholm.

Vi har med sikkerhed en relevans! Der er opmærksomhed på, at uanset om emnet er håndtering af verdenskriser, vilde problemer, efterspurgte kompetencer og sparsomme ressourcer, opbygning af virksomheders robusthed eller fremtidens organisationer og ledelse – så er projekterne og gennemførelsen af dem afgørede.

Vi har fået skudt gang i gode dialoger og vi glæder os til at tage næste skridt!

Stay tuned! Og meld dig gerne på banen, hvis du ønsker at involvere dig i det forestående arbejde med at få projekterne på samfundsdagsordenen. Kontakt os på info@danskprojektledelse.dk

Nedenfor:

Et lille stemningsportræt fra Folkemødet 2023. Christina Foldager og Karin Rye Riddermann i dialog med bl.a. Jeanette Hartz, Dansk It – om mulige samarbejder, Juan Farré, GTS-Institutterne – om synergier og gensidige interesser, Christian Bülow, Parternskabschef fra Folkemødet – om vores deltagelse og mulighederne næste år, Laura Klitgaard, formand for IDA – om mangel på arbejdskraft og kompetencer og Thomas Hofman-Bang, Direktør i Industriens Fond – om Half Double og vigtigheden af at kunne eksekvere projekter.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.