Dansk Projektledelse på Folkemødet

//af

Om to uger løber Folkemødet 2023 af stablen på Bornholm – og denne gang deltager Dansk Projektledelse.

Folkemødet 2023 er et samlingspunkt for organisationer, virksomheder, foreninger, partier og græsrødder – og tematikkerne spænder bredt.

For Dansk Projektledelse handler deltagelsen i år om at spore sig ind på, hvordan vi bedst og mest effektivt får sat projekterne og værdien af dem på samfundsdagsordenen.

I dag hører vi oftest om projekterne i den store offentlighed, når de er ramt af uheld eller når de har slået fejl. Desværre.

I Dansk Projektledelse ved vi, at hele måden at arbejde med projekter, initiativer, programmer og porteføljer – og den tænkning, der er forbundet med måden at arbejde på – bringer øget værdi for organisationer og virksomheder. Det vil vi gerne synliggøre og skabe fokus på – også på samfundsniveau.

De vilde problemer

Det vil vi, fordi vi som samfund står vi overfor nogle store udfordringer – der er sågar tale om ’vilde problemer’. Det drejer sig naturligvis om den globale klimakrise og den grønne omstilling men også om fx unge med uforløst potentiale, nytænkning af uddannelsessektoren, balancen mellem by og land, ulighed i sundhed og fx også den måde nye generationer udfordrer vores måde at lede på og den måde, vi tænker organisation og arbejdsliv på.

Alene på klima- og energiområdet har vi kun set de første af de gigantiske projekter, der kommer mange flere af i de kommende år.

De vilde problemer, skal ikke kun løses i giga projekter. De skal løses i samarbejder, i partnerskaber og i dyb interaktion mellem interessenter, kompetencer og fagligheder – og mellem private og offentlige spillere.

En ting er sikkert, alle ’de vilde’ er komplekse udfordringer, som vi skal løse – og gerne hurtigt!

Jeres – medlemmernes – kompetencer

Vi tror på, at Dansk Projektledelse – med det stærke netværk af projektfolk som foreningen repræsenterer – kan spille en vigtig rolle i designet af de nye måder at arbejde på og i løsningen af de vilde problemer.

Som ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer, har vi forståelse for- og erfaring med kompleksitet, samspil og samarbejde samt proces- og interaktionsdesign i et krydspres af, politik, interessenter og mangeartede holdninger.

Den enorme styrke vi i fællesskab besidder i Dansk Projektledelse, tager vi derfor til Bornholm og gør opmærksom på – og vi vil spore os ind på, hvor vi bedst bringer vores samlede kompetencer i spil i jagten på at løse de vilde problemer.

Vi glæder os til at fortælle meget mere om projekternes møde med demokratiet, når vi er tilbage fra Solskinsøen, så stay tuned.

Bedste hilsner,

 

 

Formand, Christina Foldager
Som formand for Dansk Projektledelse tegner jeg foreningen udadtil og varetager foreningens overordnede ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Jeg er senest valgt af medlemmerne på generalforsamlingen 2023 for en to årig periode. Jeg brænder for projekterne - for de mange i porteføljen og for eksekvering af det enkelte. I mere end 10 år har jeg nydt rigtig godt af mit medlemsskab i Dansk Projektledelse.