Virksomhedsmedlemsskaber

//af

Når du som individ er aktivt medlem af Dansk Projektledelse, så får du en masse personligt og fagligt ud af det. Dansk Projektledelse er din kilde til ny viden, netværk, erfaringsudveksling og læring. Personligt og fagligt.

Det kommer dig til gode. Det kommer dit projekt til gode. Og det kommer din virksomhed til gode!

Medlemskaber i virksomheders interesse

Derfor er dit medlemskab i din virksomheds interesse.

Det siger vi uden den mindste tøven.

Vi siger det også med solid opbakning fra mange medlemmer og fra de virksomheder, der har formået at bringe den udvikling, deres medarbejdere har haft ud af deres medlemskab i spil i deres projektarbejde.

Der er brug for projektkompetencer

For at løse de udfordringer og kriser vi som samfund – og som virksomheder i det – står overfor, skal vi kunne agere, reagere og eksekvere. Kompetencer, der alle knytter sig til et velfungerende projektmiljø. Med de kompetencer på plads, kan vi lære at gribe de muligheder, der kan opstå af kriserne – og komme styrket gennem dem.

Det skal fortsat være muligt at melde sig ind i Dansk Projektledelse som enkeltperson eller individ. Men vi ser og mærker i stigende grad interessen for medlemskaber fra virksomhederne.

Et medlemskab er et stærkt signal

I vores dialog med virksomhederne, går følgende igen. Virksomhederne ønsker bl.a. at:

  • Skabe et meget tydeligt signal overfor medarbejdere, for omverdenen og kunderne om, at her tages projekterne alvorligt.

Det signal har fx til hensigt at:

  • Motivere, udvikle og fastholde allerede eksisterende kompetencer
  • Stille løbende kompetenceudvikling til rådighed for deres medarbejdere.
  • Styrke rekruttering af de nødvendige kompetencer
  • Skabe tryghed om, at her er en robust samarbejdspartner
  • Vise, at virksomheden holder sig på forkant og løbende udvikler deres projektmiljø i det nødvendige tempo og i den mest hensigtsmæssige retning.
  • Evnen til – som virksomhed – at eksekvere projekter løftes. Det gælder uanset om, der er tale om interne udviklingsprojekter eller kundeprojekter.

Det stærkeste kort – at være aktiv

De virksomheder, der har mest værdi af deres medlemskab, formår at give medarbejderne plads til at gøre brug af DPLs tilbud. Og de formår at bringe den viden hjem i organisationen fx gennem interne projektnetværk, hvor den nye inspiration og læring drøftes, omsættes og implementeres i forhold til egen kontekst.

Derfor står et besøg fra Dansk Projektledelse også højt på flere virksomheders ønskeseddel, når vi drøfter virksomhedsmedlemsskabets indhold. Det imødekommer vi gerne.

Besøget og dialogen initierer nemlig ofte, at virksomhedens eksperter stiller op med deres viden i et DPL webinar, et Tx3 eller i et blogindlæg i communitiet og på den måde skaber værdi for andre medlemmer i foreningen.

Den cirkulære bevægelse, er driveren i Dansk Projektledelse – det er de ringe i vandet, der er styrken i vores netværk. Derfor er historierne fra virksomhederne relevante – og virksomhedsmedlemsskaberne ligeså. Og netop derfor fortæller vi stolt, når nye virksomheder kommer med ombord.

Virksomhedsmedlemsskabet er stadig i blødt ler

Et virksomhedsmedlemsskab er en ny størrelse i Dansk Projektledelse – og det er stadigt under udarbejdelse. Alligevel melder der sig løbende virksomheder under fanerne.

De virksomheder, der kommer med nu – måske også jer? – deltager som aktive sparringspartnere i udviklingen af det virksomhedsmedlemsskab vi forsegler på generalforsamlingen i marts 2024.

Vi byder velkommen til

I løbet af de sidste to uger er følgende virksomheder kommet med ombord. Vi byder derfor velkommen til:

  • Better Energy
  • Halsnæs Forsyning
  • SDC

Vi glæder os til at bringe nyt fra virksomhedsmedlemmerne, når de optræder i vores Magasinudgivelse sidst på sommeren.

Hvis I har interesse i et virksomhedsmedlemsskab eller blot vil give jeres input til medlemskabet, så skriv endelig til os på info@danskprojektledelse.dk

Bedste hilsner,

Formand, Christina Foldager
Som formand for Dansk Projektledelse tegner jeg foreningen udadtil og varetager foreningens overordnede ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Jeg er senest valgt af medlemmerne på generalforsamlingen 2023 for en to årig periode. Jeg brænder for projekterne - for de mange i porteføljen og for eksekvering af det enkelte. I mere end 10 år har jeg nydt rigtig godt af mit medlemsskab i Dansk Projektledelse.