Fremtidens projektorganisation

//af

I takt med at virksomhederne og samfundet som helhed bliver mere og mere projektorienteret, er det nærliggende at fokusere på, hvordan organisationer vil udvikles og tilpasse sig en værdikæde, som i stigende grad er præget af projektarbejde og ledelse af projekter.

Organisationer er meget mere end blot nogle kasser placeret over, under eller på linjer – og med streger imellem, som forbinder kasserne og fortæller om ansvarsfordeling og kommandoveje. Organisationer er også udtryk for mindset og mentale modeller – og repræsenterer dermed også bestemte kulturer.

Den store agile bølge skyller i disse år ind over projektsamfundet og bringer nye måder at tænke og handle på med sig – nye mentale modeller. Det agile mindset kan i høj grad også ses som en reaktion på den dysfunktionelle organisation, der med klassiske midler som planlægning, risikostyring, rapportering og kontrol, kæmper en ulige kamp for at kunne kontrollere en stadig mere omskiftelig og kompleks omverden.

Den agile bølge er dermed også nået frem til selve organisationen og udfordrer dermed den klassisk hierarkiske måde at organisere os på. Vi skal være mere dynamiske, og både kunne træffe og eksekvere beslutninger, hurtigere. Vi skal have en anderledes tilgang til risici og usikkerheder og skrue ned for ikke-værdiskabende rapportering og kontrol. Men hvordan skal vi organisere os for at kunne det? Hvilken tranformation skal vi gennemleve og hvad bliver konsekvenserne?

Mange spørgsmål rejser sig i forlængelse af erkendelsen, at noget må gøres for at projektorganisationerne i langt højere grad bliver tilpasset omgivelserne og virkeligheden, fremfor vi fortsætter hovedrystende med at vandre op og ned og til siden i organisationen i fortvivlelse over at virkeligheden alligevel ikke fremstår, som vi lige har planlagt den skal være.

Hvad mener du?
Byd ind med en artikel og fortæl om din egen organisation og dens udvikling eller om hvordan du mener, fremtidens projektorganisation skal se ud for bedst at kunne tilpasse sig den virkelighed, som omgiver projekter. Artiklen kan baseres på virkelige cases/observationer og/eller på teori – og må meget gerne også skrives som debatoplæg.

Tidsskriftet Projektledelse udkommer næste gang til februar 2018.

Fristen for aflevering af synopser på artikler er torsdag den 23. november. Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk,

Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige artikel afleveres senest torsdag 4. januar 2018.

Download synopsisskabelon.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Jesper Schreiner
Redaktør på tidsskriftet projektledelse

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.