Generalforsamling 2022

//af

Torsdag 3. marts kl. 16.00-18.00

Generalforsamlingen afholdes på Zoom som en virtuel og interaktivt event.

Dansk Projektledelse indkalder hermed medlemmer af foreningen til den årlige generalforsamling.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning og regnskab

3) Handlingsplan 2022-2025
– Dialog om muligheder for medlemsinvolvering/netværke

4) Budget 2022, herunder årets kontingent
– Dialog om ambassadørrolle, medlemmer og partnere/netværke

5) Resultat af valg til bestyrelsen
– Mulighed for indsigelse mod opstillede kandidater

6) Valg af foreningens revisor

7) Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer
– Forslag til vedtægtsændringer

8) Eventuelt

Afrunding

Klik her for gå til hjemmesiden for Generalforsamlingen 2022.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.