DPL Generalforsamling 2022

//af

Torsdag 3. marts kl. 16.00-18.00

Generalforsamlingen afholdes på en sikker forbindelse via Zoom.
Det bliver i år en virtuel og interaktiv event, hvor der også er mulighed for alle deltagere at netværke og bidrage.
Vi ser frem til at modtage eventuelle spørgsmål og input fra alle medlemmer.

Dansk Projektledelse indkalder hermed medlemmer af foreningen til den årlige generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning og regnskab.
  3. Handlingsplan og budget, herunder årets kontingent
  4. Resultat af valg til bestyrelsen
  5. Valg af foreningens revisor
  6. Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer
  7. Eventuelt

Information om bestyrelsesvalg og kandidater følger senere.

Tilmeld dig allerede nu via dette link:
Generalforsamling 2022 (tilmeld.dk)

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.