Forholdet mellem læring og aflæring – hvad mener du?

//af

I næste nr. af tidsskriftet PROJEKTLEDELSE ser vi nærmere på temaet læring og aflæring

Vi lever i en tid, hvor vi i meget bred forstand konstant konfronteres med forandringer i vores omgivelser. Forandringer, som løbende udfordrer vores evner i tilpasning til alt det nye, for at vi fortsat kan fungere, omgås andre og præstere under nye og ændrede vilkår.

Især vores adfærd, vaner og måder at tænke og modellere vores omverden på, er under konstant udfordring. Vores bestræbelser på løbende tilpasning har meget fokus på at lære nyt, forstå ny teknik, lære at betjene nye systemer, lære nye modeller og tilgange, lære at omgås andre på nye måder, m.m.

Hvor ofte tænker vi på, at aflæring også er et både nødvendigt og effektivt element i selv-forandrings-processen, og det at kunne tilpasse sig en ny virkelighed? Aflæring betyder i denne kontekst, at vi bevidst gør op med meget af det, vi har lært, sagt og gjort igennem en længere periode i erkendelse af, det ofte er hæmmende for at komme videre med realisering og læring af det nye.

Adfærd, vaner og tankemønstre er tæt forbundet med kultur, som i sagens natur har dybe rødder. Ændringer (aflæring) er derfor tit forbundet med langvarige, omstændige processer, Når dagligdagen er fuld af KPI’er og eksekvering i projekter, kan det være svært samtidig at bremse den inerti, som er så karakteristisk for vores mange vaner og gængse måder, hvorpå vi ubevidst tænker og agerer. Aflæring har derfor som udgangspunkt svære vilkår.

Alle projekter er forandringsprojekter, hvor de reelle forandringer ligger i alt det nye, som mennesker og organisationer skal lære, for reelt at kunne realisere de fulde gevinster af projektets leverancer. I denne læringsproces mener vi, at aflæring skal fylde lige så meget som læringsdelen, hvorfor vi med rette også kan tale om en aflæringsproces.

Hvad mener du?

Byd ind med en artikel, og fortæl om dine egne observationer og oplevelser med dig selv eller med din organisation. Fortæl hvad du mener om forholdet mellem læring og aflæring, og giv eksempler derpå. Artiklen kan baseres på virkelige cases/observationer og/eller på teori – og må meget gerne skrives som debatoplæg. PROJEKTLEDELSE udkommer næste gang til august 2018.

Fristen for aflevering af synopser på artikler er fredag 25. maj. Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk
Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige artikel afleveres senest torsdag 28. juni 2018.

Download og udfyld synopsis.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.