Hvem er årets unge projektleder og årets virksomhedsleder?

//af

For andet år i træk, vil vi i Dansk Projektledelse godt synliggøre særlige indsatser inden for ledelse af projekter i Danmark, som har markeret sig særligt inden for det seneste år. Det gør vi ved at uddele priser i to kategoerier. Modtagerne af priserne udvælges af medlemmer af symposiekomiteen. Vinderne offentlliggøres under Awards Dinner på symposiet 23. maj i København.

Hvem skal modtage de to priser?
Igen i 2018 vil vi gerne fremhæve personer, der har markeret sig særligt i deres projekter det sidste år.

I kategorien ”årets unge projektleder – under 35 år” leder vi efter en kandidat, der:

– har gjort en afgørende forskel og er gået til projektet med friske øjne og ung energi
– har valgt ’projektleder’ som karrierevej, og forbereder sig målrettet til kommende projekter
– er et naturtalent som projektleder

I kategorien ”årets virksomhedsleder” leder vi efter en kandidat, der:

– har tilpasset sin virksomhed for at sikre gode rammer for projekternes succes
– på særlig vis løftet virksomhedens projektkompetencer
– opnår positive mål og resultater

Indstil din kandidat
Kender du en, du synes fortjener at modtage prisen som årets unge projektleder eller årets virksomhedsleder, så send din begrundelse for hvorfor lige netop han eller hun fortjener at modtage prisen til symposiet@danskprojektledelse.dk. Din begrundelse må maks fylde 500 tegn og skal være os i hænde senest 15. april. I emnefeltet skriver du AWARDS.

Husk at angive navn og virksomhed på den kandidat, du nominerer samt hvilken kategori, du nominerer vedkommende i.

Sidste års vindere

I 2017 vandt Louise Pryn fra Boligkontoret Danmark prisen som årets unge projektleder under 35 år. Det gjorde hun bl.a. fordi ”… hun er et sandt naturtalent indenfor projektledelse, og forstår om nogen, at projektledelse ikke kun udføres bag en skærm…”

 

 

Mikael Voldborg fra NIRAS blev kåret til årets virksomhedsleder fordi han ”… har været med til at løfte projektlederkompetencerne i hele organisationen, hvilket har medført at NIRAS har udviklet, tilpasset og gennemført en større projektlederuddannelse med afsluttende eksamen…”.

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.