Kick-off på Program Danmark – med besøg fra Norge

//af
Program Danmark | Et forskningsnetværk for læring og værdiskabelse i store offentlige projekter

Med kort varsel kan vi præsentere kick-off på Program Danmark – det gør vi med et webinar hvor Per Svejvig, Aarhus Universitet (og tovholder på Program Danmark) og Marit Østensen, der er fagchef hos Finansdepartementet, Norge og ansvarlig for  ”Den norske stats projektmodel” giver os solidt indblik i den norske model, der sikrer succesfulde offentlige projekter – gang på gang.

Det er helt sikkert inspiration at hente til de danske projekter!

Bør du deltage i webinaret?

Forskningsnetværket Program Danmark opfordrer til bred deltagelse mellem offentlige myndigheder i ministerier, agenturer, kommuner og regioner samt praktikere og fagfolk blandt rådgivere og i virksomheder.

Indhold i webinaret

Dette kickoff-webinar vil fokusere på at lære om erfaringer fra Norge i forbindelse med større offentlige projekter og hvordan de anvender “Den norske stats projektmodel”. Forskningsnetværket præsenteres desuden på webinaret.

Dit udbytte

Du får stærkt indblik i Den Norske Stats Model og hvordan den fungerer som en national styringsstruktur for større offentlige projekter samt forbindelsen til danske styringsmodeller på nationalt niveau.

Forhåbentlig bliver du inspireret til at bidrage til forskningsnetværket og vi giver dig indsigt i hvordan du selv kan deltage.

Hvornår er det?

Webinaret afvikles d. 26. september 2023 kl. 8:30 til 10:00 – i skrivende stund er det mindre end 14 dage til. Så skynd dig at få tiden i din kalender!

Formålet med Program Danmark

Formålet med PROGRAM DANMARK-netværket er

  1. At formidle og give viden og læring om større offentlige projekter med udgangspunkt i dansk og udenlandsk erfaring
  2. At sikre systematisk indsamling af erfaringer fra større offentlige projekter, og endelig
  3. At bidrage til den politiske debat om større offentlige projekter med henblik på at påvirke valget af regulerings- og styringsmekanismer, der kan forbedre konceptvalg, planlægning, udførelse og værdiskabelse fra større offentlige projekter.

Webinaret er arrangeret af: Forskningsnetværket PROGRAM DANMARK og Dansk Projektledelse

Tilmelding og program

Du kan se programmet for webinaret og tilmelde dig  via dette link: TILMELDING

Hvis du ikke er medlem af Dansk Projektledelse, og ønsker at deltage i dette webinar, kan du sende en e-mail til: arrangementer@danskprojektledelse.dk.

Vi håber at se dig!

Du møder

Marit Østensen, der er fagchef hos Finansdepartementet, Norge

Per Svejvig, Aarhus Universitet

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.