Kompetencer i agile organisationer

, //af

Illustration: https://www.flickr.com/photos/davegray/6865783267

Tidsskriftet Projektledelse vil i næste udgave sætte fokus på kompetencer i agile organisationer

Agile principper og arbejdsmetoder er over de seneste 15 år blevet udbredt og implementeret, og er nu blevet dagligdag i mange organisationer. Det kræver delvis nye og justerede kompetencer at lede projekter, programmer og porteføljer, og ikke mindst at færdes og kunne fungere i organisationer helt eller delvis designet efter agile principper og arbejdsmetoder.
Men hvilke kompetencer er særlig afgørende for at kunne præstere i organisationer, som har adopteret det agile mindset? Vi vil med denne udgave af tidsskriftet stille skarpt på, hvilke konkrete kompetencer, der er særlig vigtige for at få succes med de mange omfattende agile transformationer, og for at kunne håndtere de udfordringer, som helt naturligt følger med.
Med al respekt for de udfordringer, der er forbundet med at få et selvorganiseret scrum-team til at fungere effektivt; en anderledes kompleks udfordring er det, når hele organisationen skal blive agil, hvilket sagt med andre ord betyder, at hele organisationen skal skifte mindset, for den agile organisation sætter mindset over metoder og processer.

Det agile mindset handler om at forskyde fokus fra en kultur overvejende kendetegnet ved styring og kontrol mod en ny kultur, hvor værdiskabelsen er i fokus.

Det agile mindset hviler også på en erkendelse af, at projekters omverden er alt andet end statisk og forudsigelige, men snarere kendetegnet ved begrebet VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigous).

Organisationer har brug for nye agile ledere, der evner at adoptere det agile mindset, som kræves for at kunne tilpasse sig vilkårene i en VUCA-verden: uforudsigelighed og konstante forandringer. Men de nye agile ledere skal også kunne bygge bro mellem to verdener: den ”gamle” plandrevne og den nye VUCA-verden med værdiskabelsen i fokus.

Hvilke erfaringer og holdninger har du?

Byd ind med en artikel, og fortæl om dine erfaringer med agile transformationer. Fokus skal være på de udfordringer, der følger med og på de kompetencer, som ifølge dig, er særlig vigtige at besidde. Artiklen må meget gerne skrives som debatoplæg med dine egne (kritiske) holdninger som omdrejningspunktet.

Tidsskriftet Projektledelse udkommer næste gang til august 2019.

Fristen for aflevering af synopser på artikler er torsdag den 6. juni. Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk.  Download synopsis-skabelon.

Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige og korrekturlæste artikel afleveres senest tirsdag den 13. august.

På forhånd tak for dit bidrag – vi glæder os til at høre fra dig.

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.