Lancering af ny udgave af “Kompetencer i Projektledelse”

//af

Baggrunden for den nye “Kompetencer i Projektledelse”

IPMA udgav i 2015 en ny ”Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management” (ICB). ICB’en er en standard, som beskriver de kompetencer som globalt danner grundlaget for IPMA-certificeringen.

Alle lande som gennemfører IPMA-certificering, skal senest juni 2019 basere IPMA-certificeringen på denne nye standard.

I Danmark er vi nu klar til at gennemføre certificeringen på det nye opdaterede kompetencegrundlag.

På årets Symposie i maj måned i København, lancerede vi den nye udgave af ”Kompetencer i Projektledelse”, som vores nye evalueringsværktøj for ledelse af projekter, programmer og porteføljer. Dette nye værktøj erstatter den gamle ”Kompetencer i Projektledelse” (også kaldt NCB), som i de sidste mange år har dannet grundlag for IPMA-certificeringen i Danmark.

Værdien og formelle krav er uændrede

De formelle krav, der ved en IPMA-certificering, stilles til erfaring og kompleksitet er uændrede, og et
IPMA-certifikat er fortsat gyldigt i 5 år. Værdien af et IPMA-certifikat er således uændret, – ændringen består udelukkende i, at det er nogle andre kompetencer, der vurderes under certificeringsprocessen.

Som tegningen på omslaget indikerer, testes ved IPMA-certificeringen, at kandidaten har den nødvendige erfaring og kompleksitet, og derudover er i stand til at anvende sine kompetencer i forhold til mennesker og den kontekst projektet befinder sig i.

Der er meget stor forskel på indholdet i den nye udgave af ”Kompetencer i Projektledelse” i forhold til den gamle, men projektledelsesdisciplinen har jo også ændret sig en del under de ca. 20 år, hvor den tidligere udgave har dannet grundlag for IPMA-certificeringen i Danmark. Der er kommet et helt nyt kompetence-område Kontekst, som beskriver de vigtige kompetencer, der kræves for at lede sit projekt, program eller portefølje i forhold til strategi, governancestrukturer, compliance til standarder og regler, samt kultur og værdier.

Færre kompetence-elementer

Omdrejningspunktet for ledelse af projekter, programmer og porteføljer er i den grad mennesker. Derfor beskriver den nye udgave af Kompetencegrundlaget 10 kompetencer, som netop omhandler det at styrke relationer til – og samarbejdet med – mennesker.

Den nye udgave af ”Kompetencer i Projektledelse”, beskriver totalt 29 kompetencer, hvor den gamle beskrev 46 kompetencer (34 indenfor metoder og 12 indenfor ledelsesadfærd). Beskrivelsen af blot 29 kompetencer er fuldstændigt i overensstemmelse med de kompetencer, der beskrives i den nye Individual Competence Baseline (ICB’en) fra 2015.

Udover ændringen af kompetencerne, er selve sproget i Den nye udgave væsentligt anderledes end sproget i den gamle. Vi hørte somme tider, at den gamle udgave af ”Kompetencer i Projektledelse” anvendte lidt indforstået terminologi. Den nye er anderledes klar og tydelig i sprogbruget.

Køb bogen her

Lene Larsen
Tidligere ansat hos Dansk Projektledelse.