Ledelse skaber vi sammen

//af

Ledelse skaber vi sammen

I år har vi valgt ”Ledelse skaber vi sammen” som hovedtema for Symposiet Projektledelse. Det har vi, fordi vi mener, ”god ledelse” ikke kun er for ledere. Den gode leder mestrer kompetencen at involvere andre i ledelsesarbejdet.

Hvorfor er temaet ikke ”Projektledelse skaber vi sammen”?
Et tysk forskningsstudie (2013) afslørede, at tæt på 40% af landets BNP blev skabt gennem projekter og dermed også med brug af projektledelse. Mange faktorer peger på, at tendensen er den samme i Danmark.

40% er så meget, at vi nu taler om en regulær projektificering af virksomheder og dermed også af samfundet som helhed. Som leder i en virksomhed anno 2019 kræves derfor også, at man forstår projekters natur og ikke mindst, hvad projektledelse er og hvad projektledelses-kompetencer anvendes til og hvornår. Tilsvarende kræves af en moderne projektleder, at han/hun forstår virksomhedens mission, vision og tilhørende strategi og generelt, hvordan virksomheden ledes og hvorfor – også fordi projekter jo netop er midlet, som både virksomheder og samfund anvender til at implementere deres strategi.

Der er med andre ord meget overlap mellem projektledelse og generel ledelse, hvorfor vi tog det fulde skridt i år og valgte et ”fælles” tema.

Den gamle dyd gælder ikke længere
Tidligere var det nærmest en dyd, at ledere skulle kunne alt selv. Involveres i alt, vide alt og beslutte alt. Sådan er det heldigvis ikke længere. I dag er det nærmest omvendt. Forstået således, at det betragtes som en kompetence i sig selv – og især som leder – at kende sine stærke og mindre stærke sider, for så at kompensere for sine mindre stærke sider gennem involvering af andre – og med alle de positive sideeffekter, som er forbundet med denne radikalt anderledes måde at udføre ledelse på.

Når ledere involverer andre, inviterer de netop til at skabe ledelse sammen. Ledelse kommer derfor langt mere til at handle om et kontinuum af vigtige opgaver – som skal løses og gerne løses der, hvor kompetencerne er – end noget med ”fine” titler og roller.

Hvad er projektledelse i øvrigt?
Kært barn har som bekendt mange navne. Definitioner og projektledelse er ingen undtagelse. Den definition, jeg synes rammer bedst hedder: projektledelse handler om at skabe vilkår for, at projektet kan gennemføres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med omgivelsernes forventninger.

Hvad betyder vilkår i denne kontekst? Et projekts samlede vilkår dækker meget bredt – fra det at skabe en fælles forståelse for projektets formål, mål og strategiske baggrund, til det at skaffe ressourcer – såvel finansielle som menneskelige – med de rette kompetencer, blot for at nævne nogle få eksempler på vigtige vilkår. Eksemplerne fortæller samtidig, at de tilhørende vilkår ikke skabes af én leder/projektleder alene.  Tværtimod vil resultatet komme af en fælles indsats. Typisk skaffer projektlederen de nødvendige ressourcer i samarbejde med projektejeren og/eller styregruppen og begrebet fælles forståelse signalerer jo i sig selv, at det er noget, vi skaber sammen.

Fire perspektiver på Ledelse skaber vi sammen
På symposiet bestræber vi os på at behandle temaet bredest muligt. Det gør vi med anvendelsen af fire overordnede perspektiver repræsenteret ved fire strømme: 1) Metoder & Værktøjer, 2) Cases & Storytelling, 3) Kompetencer, 4) Inspiration & Refleksion. Hver strøm indeholder fire seminarer, som giver yderligere muligheder for at gå i dybden med temaet indenfor hver af de fire strømme.

God fornøjelse med det hele og på gensyn 28. og 29. maj til Symposiet Projektledelse 2019.

Læs mere om symposiet

Jesper Schreiner
Oprindelig uddannet ingeniør (E). Har mere end 20 års erfaring fra tre mellemstore Danske virksomheder, som praktiserende projektleder på komplekse projekter. Har primært sin erfaring fra produkt- og teknologivikling men har derudover også ledet strategi- og organisationsudviklingsprojekter. Blev IPMA B-Certificeret første gang i 2008 og fungerer i dag som assessor på IPMA niveau C. Blev Master i Projektledelse fra Syddansk Universitet i 2014. Fungerede i perioden 1. januar 2016 - 28. februar 2021 som direktør og leder af foreningen Dansk Projektledelse.