Projekter løser relevante opgaver for mennesker

//af

Eller gør de?

“Løser projekter relevante opgaver for mennesker” er bare ét af de spørgsmål, I har opfordret os til at stille på Folkemødet, der løber af stablen resten af denne uge.

Som forening deltager vi i år i Folkemødet fordi politiske ambitioner, initiativer og reformer på et eller andet tidspunkt i deres livscyklus bliver til projekter i organisationer og virksomheder.

Og da vores samfund står overfor en række vilde problemer, som vi kun løser i samarbejder, i partnerskaber og i dyb interaktion mellem interessenter, kompetencer og fagligheder – mellem private og offentlige spillere – kan vi forvente endnu flere projekter fremover.

Projekterne er og bliver ganske enkelt omdrejningspunktet for de forandringer, vi ønsker at skabe i samfundet – de er eksekveringsmotoren for de resultater, vi ønsker at opnå.

Derfor ligger projekterne os på sinde i Dansk Projektledelse. Vi ved, hvilken værdi de kan levere, når gennemført med succes. Vi kerer os om både det enkelte projekt, de mange projekter og rammerne for dem.

Og derfor kunne vi ønske, at svaret på det indledende spørgsmål er et entydigt ’ja’.

Heldigvis har jeres input i den lille survey styrket os i troen på, at vi kan gøre en forskel – som forening og som medlemmer af den.

Vi kan gøre en forskel – særligt på 5 områder

I peger i den lille survey på, at vi særligt kan bidrage og påvirke på følgende 5 områder:

  1. Bidrage til at skabe bedre rammer for projekter og for virksomheder
  2. Styrke de samarbejder og partnerskaber, der er nødvendige for at løse de komplekse, samfundsmæssige udfordringer
  3. Styrke projektkulturen i offentlige institutioner for øget produktivitet
  4. Bidrage til acceleration af den grønne omstilling gennem styrket samarbejde på tværs af brancher og sektorer
  5. Tilbyde og udbrede en ledelsesmetode, der kan sikre involvering af fagligheder, interessenter og kompetencer – og dermed opnå bedre forankring og implementering af reformer og resultater

Tværfaglige partnerskaber og prioriteringer

Vi har med det afsæt været det enorme program for Folkemødet grundigt igennem og har udvalgt debatter og arrangementer med fokus på bl.a.: nye forventede ledelseskompetencer, det bæredygtige arbejdsliv, tværfaglige partnerskaber, prioriteringer i det offentlige, bæredygtighed og den grønne omstilling samt klima- og energiinitiativer.

Her vil vi forsøge at stille de gode spørgsmål, I har budt ind med – fx:

  1. Hvordan kan projekter – og ledelsen af dem – løftes til bedst at understøtte acceleration og eksekvering af grønne/klima/energi/biodiversitet indsatser?
  2. Hvad er de tre vigtigste projekter i dagens Danmark lige nu – og hvorfor?
  3. Hvilke forbedringer er der behov for, for at kunne drive projekter bedre?
  4. Hvordan oplever I, at arbejdet i offentlige og private virksomheder i stigende grad er præget af behovet for tværfagligt samarbejde?
  5. Hvor er de største udfordringer ved ledelse af unikke projekter?

Vi glæder os til at dele indsigter med jer – og involvere jer i nye initiativer i DPL i lyset, af det vi har oplevet – når vi kommer hjem!

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.