Mindeord for Steen Lichtenberg

//af

Af Henrik K. Søndergaard, HKS-Consult

En epoke sluttede, da Steen Lichtenberg gik bort d. 19. marts i al stilhed.

Steen har i sit lange erhvervsliv haft stor betydning i projektverdenen. Han udviklede på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) metoden til Successiv Kalkulation i 70’erne og videreudviklede den sammen med andre på DTU til Successiv Princippet – en model til fx at lave robuste budgetter og planer.

Steen var i 1975 medstifter af foreningen Dansk Projektledelse og var foreningens første formand i årene 1975-79. Siden var Steen i alle årene et trofast medlem af foreningen. Desuden var Steen også en aktiv foredragsholder, ifm. Projekt Symposierne.

Steen udgav i 2000 sit livsværk i bogen ’Proactive Management of Uncertainty using The Successive Principle’. Steens model opnåede stor succes og bruges fortsat i dag. Fx er hans metode indført ved lov i den Norske offentlige sektor (Anslagsmetoden), hvor metoden benyttes i store projekter. I 2008 blev metoden pr. lov også indført i den Svenske offentlige sektor for alle store infrastruktur projekter over 100 Mill. SEK.

Steen var meget fagligt engageret og kæmpede for, at metoden skulle vinde indpas i Norden. Fx arbejde han for tre nordiske forsvar, og ikke mindst satte han sit præg på estimering og planlægning af projekter i Vejdirektoratet igennem mange år. Han arbejde også for Svensk Kärnkraft ifm. estimering af omkostninger for nedrivning af svenske a-kraftværker. Hans skrev også en række internationalt anerkendte artikler om emnet.
De sidste år arbejde han med at udbrede metoden i Danmark.

Steen blev 88 år og efterlader sin kone Bente, to børn og fire børnebørn efter et lang ægteskab med bl.a. tennis to gange om ugen med sin kone.

Ære være hans minde.

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.