Ny visuel identitet

//af

Da vi i efteråret 2016 besluttede, at tiden var moden til at give Dansk Projektledelse en ny visuel identitet, indledte vi samtidig jagten på et nyt udtryk, som på flere måder kunne understøtte Dansk Projektledelses nye vision, mission, strategi og værdigrundlag.

Alle virksomheder har behov for omtale og eksponering som led i den permanente strøm af markedsføringstiltag, og her spiller den visuelle identitet en særdeles vigtig rolle. Virksomhedens visuelle identitet danner rammen om al kommunikation, og er således »altid med«, når der kommunikeres – både i trykt materiale og i den digitale kommunikation (nyhedsbreve, medlems mail m.m.)

Med Dansk Projektledelses nye strategiplan, har vi begivet os ud på en rejse, som skal gøre foreningen til omdrejningspunkt for projektledelse i Danmark (DPL’s Vision). En ambitiøs og markant vision, som kræver ændringer på flere områder og ikke mindst i vores adfærd og mindset.

 

For at blive omdrejningspunkt skal DPL være meget mere i bevægelse – mere dynamiske.

Vi skal være udadvendte og imødekomne. Vi skal som alle øvrige aktører i samfundet, kunne reagere hurtigere og være mere forandringsparate. Vi skal også i handling vise, at vi støtter mantraet om, »at der er flere gode tilgange til et godt projektledelsesresultat«, hvorfor begreber som rummelighed og mangfoldighed skal fylde meget fremover.

Det nye logo
Dansk Projektledelses nu tidligere identitet bestod af logoet med de fire blå ringe primært domineret af blå nuancer. Et designmæssigt smukt logo men samtidig også et relativt anonymt, farveløst og ikke særlig markant logo. Disse hovedkriterier, har dannet ramme og grundlag for udviklingen af DPL’s nye visuelle identitet og logoet i særdeleshed.

Dansk Projektledelses nye logo er designet med brug af fire grundsymboler:

 • Trekanten
  Har mange betydninger; her har betydninger som kreativitet og manifestation været styrende.
  Derudover symboliserer de bløde og krumme sider i trekanten, et bevidst opgør med den meget stive og ufleksible måde, hvorpå vi traditionelt har arbejdet med den klassiske projekttrekant.
 • »Ren« (det kinesiske tegn for menneske)
  Nøgleordet er samarbejde. For at begge pinde kan stå i symbolet, skal de støtte sig til hinanden.
 • Møbiusbåndet
  Symboliserer det uendelige og tilbagevendende
 • Koru-Mauri
  Symboliserer vækst, udvikling og tanken om evig bevægelse.

Trekanten, “ren”, Møbiusbåndet og Koru Mauri

 

Farverne
Med den dybe blå farve i komposition med den røde farve, fremstår logoet farverigt og meget markant. Symbolet er samtidig kompakt og åbner døren for flere spændende grafiske anvendelsesmuligheder.

Det komplette nye logo består, udover selve grundsymbolet, også af den lodrette røde streg som adskillelse mellem symbolet og teksten Dansk Projekt Ledelse i tre ord lodret under hinanden.

Signalværdien med ordene er: vi er Danske, vi arbejder med Projekter og med Ledelse. Placeret lodret over/under hinanden danner forbogstaverne i de tre ord, DPL – som er forkortelsen, vi bruger om Dansk Projektledelse.

Den visuelle identitet er udviklet af Henrik Stage, Concept Makers

 

Men en frisk, markant og farverig ny visuel identitet var det oplagt også at forny og give foreningens tidsskrift om projektledelse en ny »indpakning« – og resultatet har du måske allerede set?

Ønsker om et mere levende og farverigt tidsskrift har været styrende, hvorfor vi i langt højere grad vil bruge »rigtige« levende billeder fremover. Vi har gjort op med det kantede og stramme og indført et væsentlig mere fleksibelt layout med væsentlig flere frihedsgrader.
Endelig har vi også ændret format og besluttet at bruge genbrugspapir. Håbet er, at vi med det nye layout får et mere »lækkert« og indbydende tidsskrift. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sende en tak til
vores svenske søsterforening for god inspiration fra deres nye tidsskrift.

Vi håber meget, at I vil tage godt imod alt det nye – både foreningens nye visuelle identitet og det
nye tidsskrift.

God fornøjelse med det hele. //

Jesper Schreiner
Oprindelig uddannet ingeniør (E). Har mere end 20 års erfaring fra tre mellemstore Danske virksomheder, som praktiserende projektleder på komplekse projekter. Har primært sin erfaring fra produkt- og teknologivikling men har derudover også ledet strategi- og organisationsudviklingsprojekter. Blev IPMA B-Certificeret første gang i 2008 og fungerer i dag som assessor på IPMA niveau C. Blev Master i Projektledelse fra Syddansk Universitet i 2014. Fungerede i perioden 1. januar 2016 - 28. februar 2021 som direktør og leder af foreningen Dansk Projektledelse.