Nye tilbud, ny bestyrelse og ny formand

//af

Generalforsamlingen og nye tilbud

Den 11. marts afholdt Dansk Projektledelse årets ordinære generalforsamling. Det online format betyder generelt et flot fremmøde og også i år havde engagerede og dedikerede medlemmer logget på for at høre til foreningens ve og vel.

Generalforsamlingen bakkede op om de forslag til ændringer som bestyrelsen anbefalede og anså som nødvendige for at få foreningen godt gennem 2024. Det betyder, at vi kan fokusere energien på de stærkeste og mest værdiskabende medlemstilbud, hvilket vi ser rigtig meget frem til.

Hertil kunne bestyrelsen præsentere nye tilbud om adgang til markant mere viden om projekter, initiativer, programmer og porteføljer fx adgang til IPMA bibliotek og adgang til kursusmaterialer – slides, video mm hos vores seneste samarbejdspartner; Mentorix. Det kan du læse meget mere om – og få adgang til – her.

Det længe ventede – og efterspurgte – virksomhedsmedlemskab blev også formelt godkendt på generalforsamlingen. Således kan virksomheder indmelde hele deres projektmiljø og samlet få adgang til vores ydelser. Vi forventer med den mulighed et langt stærkere og tættere samarbejde med de danske virksomheder. Du kan læse mere om medlemsskabet her.

Farvel og velkommen til

På generalforsamlingen og med overgangen til en ny bestyrelse sagde vi farvel til to yderste dedikerede bestyrelsesmedlemmer, nemlig Kristian Sørensen, IT-Advisory og Lasse Made, Fujitsu.

Kristian har det seneste år været foreningens næstformand, som med sit stærke strategiske sigte og sin solide forretningsforståelse har været en uundværlig spiller i de ændringer, vi har foretaget i DPL i de seneste år. Lasse har siddet i DPLs bestyrelse i 14 år og efterlader et stort tomrum, både med sin enorme faglige indsigt og sin historik i foreningen. Særligt kommer vi dog til at savne ham i IPMA World, hvor han med pragmatisk politisk tæft, har været vores vigtige repræsentant i Counsil of Delegates (CoD).

Begge har de ydet en kæmpe indsats i bestyrelsen – og vi skylder dem en stor tak for de kræfter, de har kastet i DPL.

Når to så betydningsfulde personer træder ud af bestyrelsen, så er vi naturligvis begejstrede for, at nye kræfter søger til.

Derfor er vi særligt glade for at byde Stig A. K. Jæger Kronvold, Salling Group velkommen i bestyrelsen. Vi kender Stig rigtig godt gennem hans arbejde i DPL i Region Midt, hvor han har arbejdet dedikeret med at lave arrangementer for foreningens medlemmer. Derfor ved vi også, at han har masser at byde på i bestyrelsesregi og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet!

Ny bestyrelse og ny formand

Den nye bestyrelse består således af følgende medlemmer:

 • Stig A. K. Jæger Kronvold, Senior Project manager, Salling Group
  • Nyvalgt for en toårig periode 2024-2026
 • Judith Parus, Projektleder, Færdselsstyrelsen
  • Genvalgt for en toårig periode 2024-2026
 • Vibeke Gregersen, Afdelingschef, Envidan
  • Genvalgt for en toårig periode 2024-2026
 • Christina Foldager, stifter og konsulent, Adaptare.dk
  • Valgt for en toårig periode 2023-2025
 • Dorte Havshøj, Senior Project Manager, Stibo DX A/S
  • Valgt for en toårig periode 2023-2025
 • Charlotte Bæk Risbjerg, Mediator, RisbjergRelation
  • Valgt for en toårig periode 2023-2025

Den nye bestyrelse har siden generalforsamlingen haft konstituerende bestyrelsesmøde. Konstitueringen betyder, at Judith Parus er ny formand mens Christina Foldager er foreningens næstformand.

En af de besparelser, som bestyrelsen har set sig nødsaget til at prioritere, er den udvidede og betalte formandspost, som vi rullede ud i 2023. Driften er nu i stabile hænder, forretningen er transparent, vi kender alle nøgletal og står således et bedre sted end tidligere, om end grundlaget for at stå her er langt mere skrøbeligt. Derfor har bestyrelsen fundet det nødvendigt at hente en stor del af de nødvendige besparelser her, hvilket generalforsamlingen bakkede op om. Det betyder, at vi vender tilbage til en ikke honoreret formandspost.

Christina takker af som foreningens formand. En post hun har haft siden årsskiftet 2020/2021, hvor hun overtog efter Dorte Havshøj. Det seneste år har Christina været frikøbt fra hendes egen virksomhed til at fokusere en meget stor del af hendes tid på Dansk Projektledelse. Nu er tiden inde til, at Christina igen i højere grad vender blikket mod Adaptare.dk, der ikke har fået meget opmærksomhed i de senere år. Hun fortsætter som næstformand for at sikre overleveringen til vores nye formand Judith Parus.

Det er således en meget stor fornøjelse at byde Judith Parus velkommen i stolen som formand for Dansk Projektledelse. Judith er i dag ansat i Færdselsstyrelsen, hvor de har glæde af hendes solide praktiske og teoretiske erfaring med projekter, programmer og porteføljer.

Judith er tilmed mangeårigt medlem af Dansk Projektledelse og hendes (store) hjerte banker både for den og for projekterne. Når man har været i selskab med Judith, så ved man, at hun vil gå gennem ild og vand for begge dele – og at hun hertil altid er behjælpsom og deler ud af sin viden – derfor er hun den helt rigtige til at gå forrest for DPL i den kommende tid.

Vi glæder os til et spændende 2024 i Dansk Projektledelse.

 

 

 

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.