Nyt samarbejde mellem EGN Netværk Danmark og Dansk Projektledelse

//af

Pressemeddelelse

Projektledere, program- og PMO-ansvarlige tilbydes nu det bedste indenfor projektledelse i Danmark i én samlet pakke.

Et nyt samarbejde mellem EGN Danmark og Dansk Projektledelse kombinerer markedets største udbyder af faglige professionelle netværksgrupper med den ekspertise, erfaring og indblik i traditionelle projektmetoder og nye trends, viden og forskning som Dansk Projektledelse giver adgang til.

“Effektiv projektledelse er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder og hos EGN har vi oplevet en positiv, stigende interesse for projektrelaterede netværk over de seneste år. Det er derfor med største fornøjelse, jeg kan løfte sløret for vores nye samarbejde med en så kompetent aktør på området” udtaler Susanne Svejgaard, Business Unit Director hos EGN

Baggrunden for aftalen er ønsket om et værdiskabende samarbejde i Danmark. Medlemmer af EGN’s projektrelaterede netværksgrupper tilbydes gratis medlemskab af Dansk Projektledelse, med alle tilhørende fordele, som en integreret del af deres EGN-medlemskab. Omvendt vil Dansk Projektledelses medlemmer blive tilbudt medlemskab af EGN’s projektrelaterede netværksgrupper til en favorabel pris.

“I Dansk Projektledelse oplever vi EGN som en professionel og stærk aktør med et solidt, kvalitetsprodukt. Aftalen er et strategisk middel til at kunne levere de produkter og serviceydelser, som foreningens målgrupper har behov for” udtaler Jesper Schreiner, direktør i Dansk Projektledelse.

Dansk Projektledelse afholder hvert år en lang række gå-hjem-møder og seminarer, med fokus på alle aspekter af projektledelse. Foreningen er desuden vært ved et 2-dages symposium og udgiver fagtidsskriftet “Projektledelse”. Herudover har medlemmerne adgang til rabatter på fagbøger og på den internationalt anerkendte IPMA Certificering.

Samarbejdet skaber synergi mellem begge parters formål, til fordel for den samlede medlemsskare. EGN har i dag mere end 20 forskellige projektrelaterede netværk, fordelt i hele landet. Formålet med netværkene er at skabe personlig, faglig og forretningsmæssig værdi for medlemmerne og de virksomheder og offentlige institutioner de repræsenterer.

 

Om Dansk Projektledelse: Dansk Projektledelse startede i 1975. Siden har vi – under forskellige former og på tværs af sektorer og brancher – inspireret til mere værdiskabende ledelse af projekter. Vi bidrager til dette med bl.a. gratis seminarer og et unikt community, hvor trendsettere, first movers og andre projektledere, kan dele viden og udveksle erfaringer. Desuden udgiver vi kvartalsvis tidsskriftet Projektledelse med fagligt stærke artikler. Vores vigtigste opgave er at holde dig opdateret om nye trends, best practice og værdiskabende ledelse af projekter. Vi er til stede i hele Danmark, og vores regionalgrupper arrangerer løbende mange lokale, aktuelle arrangementer. Dansk Projektledelse varetager IPMA Certificering® i Danmark, og er på det internationale plan, medlem af Nordnet og IPMA.

Om EGN: EGN har siden 1992 tilbudt skræddersyede netværksgrupper for ledere og specialister. Baseret på professionelle relationer og erfaringsdeling i et fortroligt forum, stræber vi efter at skabe personlig, faglig og forretningsmæssig værdi for vores netværksmedlemmer. Hvad der startede som én mands vision i 1992, er i dag et globalt netværk med 14.000 medlemmer i 15 lande, der tilsammen repræsenterer mere end 8.000 virksomheder og 70 faggrupper. Et professionelt netværk, hvor alle deler den fælles ambition om at gøre hinanden bedre – hver dag.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.