Er du mon dopaminjunkie?

//af

Af Hans Grønnebæk, Arla Foods

Imran Rashid og Søren Kenner: Offline. 246 sider. People’s Press.

Hvis nogen vil give dig noget værdifuldt uden beregning, er der formodentlig noget i vejen! Har du også glemt at valutaen i alle de lækre ”gratis” tjenester vi benytter er dig, din opmærksomhed, dine brugsmønstre og præferencer?

Er det her en bog for projektledere?

Imran Rashid, speciallæge i almen medicin har sammen med Søren Kenner, online marketing specialist, skrevet bogen Offline, digital manipulation på smartphones og sociale medier. Lær at gennemskue det. Lær at stoppe det. Og hvorfor kommer der så en anmeldelse af sådan en bog i tidsskriftet Projektledelse? Hvis du umiddelbart undrer dig over det, er du ikke alene. Det var også min første tanke. Men efter endt læsning kan jeg godt argumentere for fornuften i det. Selv om bogen umiddelbart henvender sig til privatsfæren, er problemstillingen relevant for hele dit liv, inklusiv din adfærd på jobbet. En konstant strøm af afbrydelser og skift af fokus synes at være ret normalt på mange arbejdspladser. Mange af de værktøjer vi benytter på arbejdet, er forstyrrende på en måde, der minder om de sociale medier, der beskrives i bogen. Derudover kan mange af os nok ikke se os fri for at have sociale medier tændt, også når vi er på arbejde. Så kampen om vores opmærksomhed virker måske som et hyggeligt supplement til hverdagen, men motiverne og påvirkningerne af dig personligt, er nok noget mere omfattende end du forestiller dig.

Hvem bestemmer? Dig eller dimsen i lommen?

Du ved det egentlig godt, men er måske holdt op med at gøre noget ved det. Alle de gratis tjenester du har adgang til og benytter ofte. Det er da rart og føles godt. Sådan sidde og hygge i sofaen med sociale medier, måske samtidig med fjernsynet kører og resten af familien er i nærheden. Eller er familiemedlemmerne i nærheden? Er de ikke også inde i en tablet eller smartphone og på den måde fraværende? En undersøgelse viser, at langt de fleste mener de selv (94%), og ikke mobiltelefonen bestemmer over deres liv. Dette på trods af at samme adspurgte personer i undersøgelsen svarer at de bruger mere tid med smartphonen end de var klar over; stirrer på tele-fonen uden egentlig at vide hvad de laver; mister tidsfornemmelsen i selskab med smartphonen; lader sig forstyrre på uønskede tidspunkter; mærker vibrationer i lommen, selvom der ikke er beskeder; cykler og laver andre aktiviteter mens de bruger smartphonen; checker telefonen, selvom de ved, der ikke er noget nyt og føler trang til at svare med det samme der sker noget på smart-phonen. Måske du lige tager nogle telefonsamtaler når du kører i bil til og fra arbejde? Naturligvis har du en form for håndfri mulighed og tænker at alt er på den rigtige side af loven, hvilket det da også er. Din evne til at køre godt i bil falder dog alligevel betragteligt, fordi samtalen distraherer dig. På arbejdet har vi jo også telefonen med os. Og der distraherer den os i lige så høj grad, hvilket ret nemt leder til flere fejl, fordi du flytter din opmærksomhed. Selv korte og meget små forstyrrelser vil føre til mange flere fejltagelser. Vores evne til at ”tænke grundigt over tingene” sættes nemt til side med alle de forstyrrelser vi tillader med vores smartphones, der nærmest op-fattes som en del af vores krop. Det behøver ikke være sådan, men det er nemt at blive ”hooked” på impulserne, der kommer i en stadig strøm, hvis du tillader det.

De er ikke onde! De kæmper bare om dine penge på en ny måde

Som forfatterne skriver tidligt i bogen, er det ikke fordi de mener, der onde kræfter på spil. Ingen har egentlig intention om at skade dig. Forfatterne er selv brugere af sociale medier og mener den teknologiske udvikling kan hjælpe os mennesker. Du skal dog være opmærksom på hvor magtfuldt den lille dims, proppet med apps, altid indenfor rækkevidde egentlig er. Det handler i høj grad om din opmærksomhed. Kampen om den er rigtig mange penge værd. De største IT-virksomheder vi alle kan navnene på, er hver især omkring 1 billard dollars værd. En værdi der i høj grad er skabt af viden om os forbrugere – betalingen for den gratis service de yder til gengæld. Brugen af smartphones er da også eksploderet, de senere år. Vel at mærke ikke fordi vi ringer mere sammen, tvært imod så ringer vi mindre, mens forbruget af data nærmest er eksploderet. Selv om der ikke er onde kræfter på spil, kæmpes der om din opmærksomhed med alle midler. Apps og websider er udviklet med baggrund i forskning af menneskers adfærd. Alt du møder på nettet er designet til at hacke din hjerne, at fastholde din opmærksomhed, få dig til at købe noget. Du er motiveret, eftersom din adfærd, mere eller mindre direkte, fortæller hvad du har behov for at an-skaffe snart. Så reklamen for en ny dims er ikke tilfældig, du får den fordi du er motiveret. Det er let at bruge tjenesterne hvor du køber noget – og der er sikkert lige noget rabat, hvis du slår til i en fart. Du videregiver ret hurtigt skræmmende meget information om dig selv. Ja, du har nok allerede, længe før du læser dette, videregivet information som gør, at indehaverne af denne viden, kender dig selv bedre end din partner gør!

Hov, du er måske en dopaminjunkie!

Mennesker opnår en tilfredshedsfølelse ved at scrolle gennem vores feeds og ved at se vores posts få nogle likes. Det stopper aldrig, der kommer flere opdateringer hele tiden, så udskillelsen af dopamin kan fortsætte. Det giver en behagelig følelse, men er formodentlig afhængighedsskabende, påvirker din koncentrationsevne og empati i negativ retning. Skræmmende, ja – det må man sige. Ny information, ikke rigtig egentlig – vi ved det vel godt, har læst/hørt/set om det her og der, men uden at følge op med handling. Denne koncentrerede samling af viden om påvirkningen fra nye medier, det er lidt af et wake-up call. Dette store IT-eventyr, der ligger i din lomme, eller i din hånd dagen lang, vil eller har allerede, forandret din hjerne. Så, forfatterne stiller et rigtig godt og centralt spørgsmål:

Hvordan kan det være at medicin skal testes længe og grundigt før det må sælges, mens en ny app til din telefon bare kan sendes på markedet uden videre overvejelser?

Bogen gennemgår hvordan vores hjerne virker, hvad der sker med den, hvis vi overdriver brugen af smartphones og sociale medier, samt hvordan leverandørerne af tjenester arbejder på at fastholde dig lige der, hvor deres indhold findes. Den er let at læse, så både kollegaer og teenagebørn kan få sig noget at tænke over.

Hvordan bliver jeg ”clean”? Og er bogen mon noget for mig?

Sidst i bogen lærer læseren hvordan man identificerer de vaner man eventuelt har tilegnet sig. Måske du opdager at der skal gøres noget, at du skal tilegne dig nye vaner, at du har mistet kontrollen over brugen af din smartphone og de apps du bruger. Så er det om at genvinde kontrollen og lære nogle nye vaner. Allerede i undertitlen på bogen fortælles det, at vi vil lære at stoppe den digitale manipulation. Der er også praktiske værktøjer som foreslår en praktisk tilgang til en personlig forandring. Det er dog ret kortfattet og kunne med fordel have fået tildelt en større rolle i bogen.

Men er den her bog så relevant læsning for dig i forbindelse med dit arbejde? Ja, det vil jeg mene den er. Ikke at den henvender sig direkte til adfærd på arbejdspladser, men fordi adfærden og brugen af smartphones ikke er stort anderledes på jobbet end i privaten. Hvor mange møder går du ikke til hvor deltagerne sidder og roder med deres computer eller smartphone, under påskud af at man da godt kan følge lidt med i begge dele, og har vildt travlt …”så jeg skal altså også lige lave det her samtidig…”?. Personligt oplever jeg, at vi spreder os mere og mere, har gang i flere og flere ting på samme tid. Vi multitasker, og tror det er godt at have mange bolde i luften samtidig. Men alt forskning tyder faktisk på det modsatte, at det er mere effektivt at koncentrere sig om en ting ad gangen, at tingene bliver lavet hurtigere og bedre hvis man koncentrerer sig og ven-ter med at lave den næste opgave.

Alle generationer, i moderne tidsregning, har haft debattører der har fordømt udviklingen og sagt at det er for galt og fremtiden ser sort ud. Det kan man argumentere for denne bog også gør. Der er dog meget som taler for, at denne gang er det anderledes. Bogen er helt sikkert et vigtigt dokument i debatten om ny teknologi og hvordan vi har forandret vores adfærd. Den fortjener et stort publikum og bør give anledning til en seriøs debat om emnet.

/Anmeldt i tidsskriftet PROJEKTLEDELSE #2019-2

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.