PMO Manifestet, principper og retning for udvikling af PMO-er (projektkontor) PART 2

//af


Tusind tak for den store respons og de direkte henvendelser jeg har fået på PART 1 af PMO Manifestet. Her kommer PART 2.

Formålet med PMO manifestet er, at udstikke en række principper, som kan give retning og virke som en guide til udvikling af PMO-er og projektkontor. PMO-er findes på tværs af brancher i det private og offentlige. PMO-et er ofte kernen i virksomheders strategi-eksekvering. Nogle PMO-er lever dog en lidt omtumlet tilværelse, hvor det er svært at trænge igennem og få den organisatoriske gennemslagskraft der skal til, for at hjælpe virksomheden med at realisere de forventede gevinster. Med PMO manifestet og de 9 teser, håber vi at bane vejen for andre PMO-er. Så selvom det kan være svært og at det af og til synes umuligt at rykke en organisation, så KAN det lykkes, ligesom det er lykkedes for mange af os andre. God læsning.

PMO manifest PART 2 sætningerne 6-9:

Vi har fokus på samarbejde og facilitering af forandringer frem for at være ”projekt-politi”
Vi vil være enabler og bidrage til fremdriften af projekter. Vi har et holistisk blik på virksomheden og sætter en ære i at nedbryde siloer og skabe samarbejde på tværs. Vi anerkender behovet kontrol og opfølgning

Vi hjælper med at projekter/programmer har veldefinerede effekter/bennefits og er alignet i forhold til strategien
Vi vil være garanten for at kun de projekter, der ligger inden for virksomhedens strategi og som har gode effekt- og bennefit cases, sættes i gang.

Vi sikrer en tydelig rolle- og ansvarsfordeling, samt at den organisatoriske governance-struktur støtter projekt- og programeksekvering
 Vi motiveres af at skabe klarhed over hvem der er ansvarlig for hvad i den tværorganisatoriske projektverden. Vi tydelig gør hvilke beslutningsfora der er nødvendige, for at kunne tage hurtige og gode beslutninger.

Vi er bevidste om behovet for visualisering og kommunikation af alt hvad vi kan  og vil
Vi anerkender det konstante store behov for at kommunikere i en projektverden. Vi benytter os af mange  kanaler og er særligt optaget af at bruge visuelle virkemidler, til at komme igennem med vores budskaber. Arbejdet med den danske version af PMO-Manifestet har pågået siden efteråret 2015 via workshops og via deltagerne på PMO manager uddannelsen, der er et samarbejde mellem IDA og ProjectGovernance.

Hans Arnbjerg, Founder og CEO hos ProjectGovernance

Hans Arnbjerg
25 års erfaring med projekter, programmer og porteføljer Har besat alle roller: Head of PMO, styregruppemedlem og formand, projektleder, programleder, portefølje ansvarlig, funktionschef og afdelingsleder, bestyrelsesmedlem Siden 2010: Udvikling og opstart af projektkontor (PMO-er), Interim Head of PMO, Sparring og coaching af Head of PMO, styregruppe- og projektledertræning Har udviklet PMO Manager uddannelsen i samarbejde med IDA (ingeniørforeningen) Mere info via www.projectGovernance.dk Hans Arnbjerg, Founder og CEO hos ProjectGovernance Hans Arnbjerg LinkedIN profil: Find mig her på LinkedIn