Kvalitetssikring af Norske offentlige projekter | Program Danmark kick-off

, //af

Der var stor tilslutning, da vi eksekverede kick off webinar om Projekt Danmark med Per Svejvig, Aarhus Universitet, og Marit Østensen, Fagchef for Finansdepartementet i Norge.

Webinaret bød på en introduktion til forskningsnetværket, Projekt Danmark, som allerede nu har over 100 medlemmer på LinkedIn (du kan blive medlem af gruppen på LinkedIN her). Hertil fulgte introduktion til den norske projektmodel, som Marit Østensen præsenterede, med indblik i hvorledes de i Norge driver deres store offentlige projekter.

Netværket består af flere interessenter herunder også Dansk Projektledelse, forskere, universiteter og andre interesserede i store offentlige projekter. Webinaret var således et kick off møde, hvor netværket blev introduceret, emner der vil blive diskuteret fremover, samt information om tiltag, hvor store offentlige projekter bliver diskuteret.

Se eller gense webinaret her:

Projekt Danmark – et forskningsnetværk for læring og værdiskabelse i store offentlige projekter

Forskningsnetværket har følgende formål:

  • Udveksling, viden- og erfaringsudveksling og læring om store offentlige megaprojekter draget fra danske og udenlandske erfaringer
  • Sikring systematisk indsamling af viden om store offentlige projekter
  • Bidrage til den politiske agenda vedrørende store offentlige projekter, med udsigt til påvirkning af valg og regulering af offentlige mekanismer med henblik på at forbedre konceptvalg, planlægning, eksekvering og værdiskabelse i store offentlige projekter

Du kan læse mere om netværket og se deltagere i kernegruppen her.

Den Norske Projektmodel

Marit Østensen er en del af et mindre team, der arbejder med kvalitetssikring, projektkrav, vejledning til offentlige projektplaner, uafhængigt forskningsindhold til NTNU og opbygning af kompetencer rettet imod ministerierne.

Marit Østensen fortæller, at det, der er helt særligt ved den norske projektmodel, er den tværgående måde planlægningen foregår på – kombineret med kvalitetssikringen ved hvert beslutningspunkt. Hun siger endvidere:

Få startfasen skudt godt i gang – så undgår du et hårdt fald

Omdrejningspunktet i den norske model er 2 centrale gates / beslutningspunkter i projekterne:

  1. QA1 – Kvalitetssikring, der har til hensigt at udvælge de rigtige projekter – baseret på vurdering af strategi, cost-benefit, feasibility, bæredygtighed mm
  2. QA2 – Kvalitetssikring, der har til formål at sikre et succesfuldt projekt – baseret på vurderinger af budget, plan, implementeringsstrategi, værdiskabelse  mm

Figur 1: Den Norske Projektmodel – kvalitetssikring, Marit Østensen

Den norske projektmodel gælder for

  • Store offentlige projekter der er over 1 milliarder norske kroner
  • Investeringsprojekter i virksomheder, organisationer eller andre uafhængigt juridiske enheder, der ikke er en del af staten, samt non-profit lokale statslige projekter, hvis staten bidrager delvist eller 100% finansiering af projektet.

Resultaterne med den norske model

I Norge oplever man efter implementeringen af modellen, at flere projekter stoppes i tide, projekter bliver sent tilbage i processen til yderligere granskning og planlægning – og der er en klar indikation af, at der er en stigning i succesraten af de projekter, der eksekveres efter QA2 (se figur 2).

Naturligvis vokser træerne ikke ind i himlen, heller ikke i Norge og der arbejdes fortsat med fx at løfte kvaliteteten af projektmaterialer forud for QA1, cost creep i de indledende faser i projekterne og krav om at logge ændringer i projekterne.

Figur 2: Påvirkningen på projekterne, Marit Østensen

Sammenligning, erfaringsudveksling og videndeling

I følge Per Svejvig er der mange ligheder i norske og danske projekter, men der er også afvigelser. Han fortæller at forskningsnetværket kommer til at forske meget mere i sammenligning af projekter på tværs af landegrænser fremover.

Program Danmark netværk er etableret fordi vi netop ønsker at indsamle viden og facilitere erfaringsudveksling, der skal lede til at gøre de store offentlige projekter endnu bedre i fremtiden.

Deltag i Program Danmark initiativer 

Tx3 netværk – et Tidsbegrænset Temabaseret Team

I Dansk Projektledelse initierer vi 2 netværk med fokus på de store offentlige projekter.

Et Tx3 opstår når der er behov – for eller lyst til at dykke ned i et givent emne om projekter, initiativer, programmer eller porteføljer sammen med andre, der brænder for det samme emne og er derfor en unik mulighed for dig, der ønsker at bidrage til bedre offentlige mega projekter.

Vi etablerer følgende to Tx3 netværk – som kommer til at arbejde tæt sammen med kernegruppen i Program Danmark:

SYMPOSIUM 2023

På vores to dages konference i slutningen af oktober har ud mulighed for at møde en lang række af de forskere, der sidder i kernegruppen i Program Danmark og flere sessioner på konferencen fokuserer direkte på offentlige projekter – fx:

  • Keynote med Morten Welde fra NTNU keynote om store offentlige projekter med indblik i de resultater de har haft i Norge
  • Workshop med Christian Thuesen, Lektor ved DTU og Per Svejvig, AU om (Super)Sygehusene i et projektperspektiv.

Læs mere om SYMPOSIUM 2023 og tilmeld dig her.

Nadja Joensen
Som kommunikationskoordinator varetager jeg kommunikationsopgaver via Dansk Projektledelses hjemmeside, sociale medie kanaler, nyhedsmail og DPL Magasinet.