Projekter i en brydningstid anno 2020

//af

Indledning
Man kan med rette spørge, om projekter ikke altid befinder sig i en brydningstid? – Og hvorfor det så skulle være interessant at gøre det til et tema for en konference? Svaret er enkelt og ligetil: Jo, det gør de. Men netop fordi tiderne skifter – og vi dermed i dag ikke er vidner til den samme udvikling og de samme brydninger som for 5, 10 og 15 år siden – er det interessent at se på, hvad der kendetegner udviklingen og de brydninger, vi oplever her i 2020.

Observationer af brydninger i tiden
Den store ”agile bølge” har i nu mere end et årti skyllet ind over mange organisationer og projektsamfundet som helhed og efterlader stadig usikkerhed hos mange aktører med ansvar for ledelse af projekter. Det agile mindset og de agile principper udfordrer klassiske begreber som projekter og projektledelse. Dette skaber helt naturligt en række relevante og debatskabende spørgsmål baseret på udviklingen og de brydninger, vi oplever i tiden:

 • Vil der være projekter i fremtiden?
 • Vil der stadig være brug for projektledere?
 • Er den klassiske måde at lede projekter på forældet?

Men når vi her i 2020 taler om projekter i en brydningstid, er det ikke kun grundet de mange agile transformationer og hvad de måtte føre med sig. Vores observationer afslører flere andre interessante områder, indenfor hvilke der sker interessante aktuelle brydninger:

 • Værdiskabelse (gevinstrealisering)
 • Globalisering og distanceledelse
 • Fra nationalt til internationalt team
 • Fra projekt til drift
 • Relationer & Netværk
 •  ….og hvad disse overordnede brydninger måtte føre med sig af organisatoriske, kulturelle og andre adfærdsrelaterede forandringer i projektsamfundet

Tidens brydninger rejser spørgsmål
Vores naturlige nysgerrighed skaber undren, og i forlængelse heraf følger en række spørgsmål, der alle afslører latente usikkerheder grundet den viden og de fakta, vi ikke har og derfor mangler:

 • Hvilke konkrete dilemmaer bliver vi konfronteret med, som konsekvens af de brydninger der sker i tiden?
 • Hvordan er det egentlig at lede projekter midt i det, vi kalder for en brydningstid?
 • Hvordan får man positioneret sig rigtigt, så man stadig oplever at være kompetent, kunne sætte sine ledelseserfaringer i spil, og samtidig nysgerrigt gå til “det nye”?
 • Hvilke kompetencer skulle vi mestre” i går og i dag – og hvilke bliver der brug for i morgen?
 • Hvad kræver det at kunne stå på et solidt kompetencegrundlag og kunne flytte sig på samme tid?

Symposiet Projektledelse er i år blevet til to separate konferencer, hvor vi vil forsøge at finde nogle af svarene.

Symposiet Projektledelse 2020
”Projekter i en brydningstid” er således temaet for symposiet, som i år afholdes som en ONLINE konference 3.-4. september og som fysisk konference i VINGSTED 30. september. Programmet for de to konferencer er forskelligt. Samlet byder konferencerne på 4 keynote-indlæg og 12 interaktive seminarer, hvormed konferencerne vil være rige på muligheder for at fordybe sig i flere af de mest aktuelle brydninger. Forhåbentlig lykkes vi også med at finde svar og ny viden om dele af den fremtid, vi endnu ikke kender.

Alle seminarer og keynote-indlæg på Symposiet Projektledelse 2020 vil have en rød tråd til temaet om ”Projekter i en brydningstid”- og vil ydermere være inspireret af et eller flere af nedenstående understemaer:

Kompetencer
Har vi de rigtige kompetencer til at navigere i tidens brydninger? og er der ved at opstå nye roller og funktioner, som fremadrettet kræver andre kompetencer, end dem vi besidder i dag?

Relationer
Mange undersøgelser tyder på, at skal du have succes som leder af projekter i fremtiden, skal du være relationel. En organisation kan ses som et stort netværk af kompetencer, viden og relationer. Vil det i en brydningstid få konsekvenser for relationerne, hvis projektlederen får en ny rolle og funktion fremover? Og hvad driver organisationen i lyset af innovation og samarbejde, når vi retter fokus mod selve projekterne? Hvordan tilgodeser vi i øvrigt de kulturelle aspekter i takt med øget globalisering og distribuerede teams?

Værdiskabelse
Efter mere end et årti med øget fokus på projekters formål og effektmål (værdiskabelse) og brud med den tidligere relativt ensidige fokus på projekters leverancer, tager vi temperaturen på “benefit management og benefit realisation” 2020. Er de projektorienterede virksomheder reelt blevet bedre til at omsætte ideer gennem projekter til værdiskabende forandringer og implementering af deres strategier? Særlig interessant er spørgsmålet, hvordan det går med leveranceevnen og værdiskabelse i de mange nye agile organisationer, som netop hviler på et værdidrevet mindset – modsat det plan-/leverancedrevne mindset.

Dilemmaer
Nutidens ledelse handler bl.a. om agile transformationer, globalisering og distanceledelse, ledelse af projektteam på tværs af kultur og landegrænser og meget mere. Som leder af projekter i en brydningstid støder vi på mange forskellige dilemmaer. Det gælder organisatoriske, kulturelle og adfærdsrelaterede forandringer fx:

 • Giver det mening at bruge ordet projektledelse, når den agile rejse er gennemført?
 • Vil definitionen af et projekt ændre sig?
 • Hvis agile rammeværk var svaret – hvad var så spørgsmålet?
 • Hvordan står det til med organisationens projektmodenhed?

Afrunding
“Projekter i en brydningstid” er også temaet for det nyeste nummer 2020#1 af Dansk Projektledelses tidsskrift og indeholder 7 temaartikler som alle repræsenterer seminarer eller key-note indlæg på dette års to konferencer.

Sikker på du vil finde artiklerne interessante, og at de vil give dig endnu mere lyst til at deltage enten ONLINE eller i VINGSTED – eller på begge konferencer. Artiklerne vil forhåbentlig også gøre dig klogere på nogle kendetegn ved den brydningstid, som projekter og projektledelse oplever her i 2020.

Symposiekomiteen og jeg glæder os til at se dig på Symposiet Projektledelse 2020: ONLINE 3-4. september og VINGSTED 30. september.

Rigtig god fornøjelse –  først med tidsskriftet og senere med symposiet.

Jesper Schreiner
Direktør i Dansk Projektledelse

Jesper Schreiner
Oprindelig uddannet ingeniør (E). Har mere end 20 års erfaring fra tre mellemstore Danske virksomheder, som praktiserende projektleder på komplekse projekter. Har primært sin erfaring fra produkt- og teknologivikling men har derudover også ledet strategi- og organisationsudviklingsprojekter. Blev IPMA B-Certificeret første gang i 2008 og fungerer i dag som assessor på IPMA niveau C. Blev Master i Projektledelse fra Syddansk Universitet i 2014. Fungerede i perioden 1. januar 2016 - 28. februar 2021 som direktør og leder af foreningen Dansk Projektledelse.