Projektstyringsværktøjer: Den vigtige forberedelse – del 2

//af

11. Sikkerhed

Er sikkerheden i orden? Ja, selvfølgelig er den det! Men det er godt lige at undersøge hvordan data flyder frem og tilbage. Hvor ligger data (Servere i EU, USA…), overholder de kravene fra den kommende EU-persondataforordning osv.? I den offentlig verden hvor jeg pt. slår mine folder er det et krav, at firmaet indgår en databehandleraftale. Virksomhedens behandling af dette er en god test på hvor professionel virksomheden bag produktet er. Er det muligt at slå 2-faktor validering til? Sikkerheden og sikkerhedskravene strammes til i disse år og med god grund så stil spørgsmål vedrørende dette.

Har man kun brug for et simpelt værktøj hvor et team styrer opgaver på en online tjeneste så er kravet om sikkerhed måske ikke helt så vigtigt. Alligevel er det en god ide lige at tjekke hvordan tingene hænger sammen, og hold det op mod hvad der kan ske hvis det går galt.

12. Porteføljestyring

Porteføljestyring kan være en god ide hvis man har mange projekter eller projekterne er fordelt i mange afdelinger så det er svært at holde styr på hvilke ting der sættes i gang. Det er nu engang kendt at har man for mange projekter i gang samtidig så falder produktiviteten.

Porteføljestyring er i øvrigt en bred betegnelse for hvad de forskellige værktøjer kan. Igen er det vigtigt at se på virksomhedens behov, og har man brug for porteføljestyring nu eller på sigt så er det en rigtig god ide at få behovet afklaret. Når først man er gået all in på et projektstyringsværktøj så er det jo der at alle data findes. Og opfylder porteføljestyringen ikke ens behov ja så kan der ligge en stor opgave forude – skal man så have endnu et system til at styre dette og hvordan er integrationen osv.?
Snakker man porteføljestyring så skal man gøre sig klart, at det er en klar forlængelse af projektmodellen. Hvordan starter og stopper man et projekt? Hvilke ting skal rapporteres? Hvor ofte gør man det? Hvilke KPI skal man rapportere?

13. Projektmodel

Har virksomheden allerede en projektmodel er det vigtigt, at den kan implementeres i projektstyringsværktøjet. Der er værktøjerne meget forskellige, og er der bare brug for at lægge projektdokumentskabeloner ind så er det et område som de fleste værktøjer kan. Har man en stage gate projektmodel hvor der skal ske forskellige ting når man går fra en tilstand til en anden så er der nogen modeller der kan håndtere dette og andre der ikke kan. Er det essentielt så vælg ud fra dette.

Bruger man f.eks. Prince 2 så kan man med fordel lægge sig op af værktøjets (forhåbentlig) indbyggede Prince 2 model. Når man så opretter et nyt projekt så er alle dokumenter og processer oprettet så det passer til denne model. Igen så er der nogen der har dette indbygget og andre der ikke har. Kontroller det!

14. Integrationer

Ordet integration kan dække over mange ting. Men det første der altid er AD-integration så man ikke skal sidde og oprette og administrere brugere i læssevis. Man har jo allerede sikret sig at de er ansat i virksomheden og dermed kan man jo lave en integration så dette arbejdet med brugerstyring kan mindskes betydeligt. Det afhænger igen af system hvordan dette håndteres, men sørg for at få dokumentationen tilsendt og gennemgå den for at se om den overholder jeres ønsker samt at sikkerheden er i orden.

Integration kan også være at der er dirkete integration til forskellige ”fagsystemer” som økonomisystemer og lignende. Har man f.eks. regnskabsprogrammet e-conomic så er der systemer der har lavet en integration til dette. Så man kan derfor via integrationen nemt frakurere. Der findes også andre integrationer og ovenstående er bare et eksempel. Har man et andet system så er det bare med at undersøge om der er nogen der understøtter dette hvis det er et krav. Der er andre integrationer som tilbydes via tredje parts systemer som f.eks. Zapier.

15. Kommunikation

Når man har et projektstyringsværktøj så skal man ikke sende mails vedrørende løsning af opgaver mm. Netop dette at kunne kommunikere i den rette kontekst er en af de ting som gør at nogle værktøjer skiller sig ud. Man snakker f.eks. mere om samarbejdsværktøjer end projektstyringsværktøjer når man skal sammenligne. Det skal være muligt at kommunikere om en opgave, til projektgruppen, til enkeltpersoner, på et dokument osv. Netop i den kontekst hvor det giver mening og til den/de personer der skal have informationen.

Se i øvrigt pkt. 2 fra The Forrester Wave™: Enterprise Collaborative Work Management, Q4 2016:
Sammenligning af 13 Enterprise Collaborative Work Management systemer (CWM). Uddrag af “anbefalinger”:
Create a workspace for teams to collaborate in order to deliver an outcome
Capture conversations in the context of the work they’re performing
Plan and manage projects without having to adhere to a formal methodology
Personalize the workspace to support the way an individual works

16. Lækkerhedsfaktor

Lækkerhedsfaktoren er selvfølgelig en individuel ting. Men det siger alligevel en del om værktøjet hvis det ligner et eller andet fra forrige århundrede Er det enkelt og intuitivt at gå til? Kan man med en kort introduktion gå i gang med sit første projekt eller bliver man konstant forvirret af hvordan man gør tingene eller hvor i de utallige menuer man finder tingene?

Om sammenhængen i værktøjet er en del af lækkerhedsfaktoren er individuelt, men for mig er det essentielt at det er dejligt og intuitivt at arbejde i. Det er netop sammenhængen i værktøjet der gør, at man hurtigt kan få lavet sine opgaver færdig. Man skal ikke skal ligge og skifte mellem forskellige menuer for at få adgang til lige netop den ene ting der skal ændres. Det skal være muligt på den enkelte opgave, aktivitet, portefølje osv. at hoppe direkte til det sted hvor man skal arbejde. Det nytter f.eks. ikke noget at man på en opgave kan se at der er et dokument tilknyttet, men man skal over i dokumentbiblioteket for at åbne dette. Lige netop dette eksempel har de fleste dog styr på!

17. Exit Plan

Hvordan kommer man ud af det igen? Der skal på en eller anden måde være en aftale af hvorledes man kan få tingene ud igen når aftalen ophører. Selv om man ikke lige kan tage det man før ud af ét system og så bare smide det ind i et andet og så kører det så er det vigtigt at man i det mindste kan få tingene ud!

Er det et vigtigt issue og har i mange projekter så sørg for at få afklaret dette punkt. Og når man så ”lukker” så kan man f.eks. beholde 1-2 licenser og lade den projektansvarlige have ansvar for alle projekter. Så kan man på den måde i en kortere periode have adgang til alle projekter og alt indhold indtil man er helt ovre på en ny platform. Sørg dog for at have en udløbsdato hvis det er scenariet da det ellers lever ”evigt”.

18. Test

Det er altid en god ide at teste! Det optimale er at man sammensætter en bred gruppe af personer som tester et eller flere systemer i en kortere periode. Det er vigtigt, at det ikke er personer med sammen profil der tester hvis det skal være optimalt. Dette kan være rigtig god investering og især i de tilfælde hvor der er rigtig mange projekter som efterfølgende skal gøre brug af systemet. Så det vigtigste råd i hele artiklen er faktisk, at få vigtige interessenter med i testen og få dem til at bakke op om værktøjet. Ellers er det lidt op ad bakke.

Sørg for at finde projekter, der kan afsluttes i testperioden og være endelig skarp på hvad formålet er med testen. Testen skal selvsagt oprettes i værktøjet og alle de ting som hører et projekt til som projektkommissorie, projektbeskrivelse, interessentanalyse kan man jo med fordel udfylde! Har man testet et produkt så er stadig ting som man synes kunne være anderledes, men man finder aldring et produkt som er 100% som man gerne vil have det. Men føles det stadig godt efter det første stykke tid ja så er der en god chance for at det er det rigtige produkt.

19. Økonomi

Økonomi er selvfølgelig en vigtig faktor. Min erfaring er, at de fleste værktøjer ligger meget på linje i forhold til prisen. Det afgørende er hvad man har brug for lige pt. og hvilke ting man kan forudse man vil tage i brug i løbet af kortere tid. De systemer som er meget modulopbygget kan være en billig løsning på kort sigt og kan også være det rigtige valg.

Skal man alligevel på sigt have de fleste moduler kan det være en god ide at regne konsekvenserne igennem og få et godt tilbud! Ofte kan man få noget med i handelen hvis man vælger at tilkøbe et eller flere moduler. Her kan matrixen over hvilke ting man har brug for og prioritering/vægtningen være et vigtigt værktøj.

20. Eksterne brugere

I forbindelse med projekterne er det en god lige, at afklare om man har mange eksterne brugere med i ens projekter. Har man ikke det så kan man springe dette afsnit over! Der er dog mange som har en del projekter hvor der deltager en eller flere eksterne brugere, hvilket f.eks. kan dreje sig om leverandører, kunder, konsulenter, samarbejdspartnere. I nogle værktøjer er det gratis at invitere eksterne projektdeltagere med i ens projekter og i den anden ende koster det en licens uanset om der er tale om interne eller eksterne brugere. Rent økonomisk kan det være en god ide lige at undersøge det før valg af system.

Soeren Soegaard
Søren Søgaard IT Projektleder Herning Kommune, ejer af Seagaard IT Jeg arbejder bredt med IT projekter i Herning Kommune. Udvalgte projekter er udvikling af koncepter og implementering af cms-systemer, projektstyringsværktøjer, MDM-systemer og Digital Signage. Inden for projektstyring og værktøjer har jeg testet, implementeret, undervist samt udarbejdet retningslinjer og vejledninger for styregrupper, projektleder og projektdeltagere. I Seagaard IT arbejder jeg primært med med web og e-commerce projekter samt rådgivning og undervisning omkring projektstyringsværktøjer. Jeg arbejder bl.a. med Wordpress samt 360 graders rådgivning omkring alt inden for web, seo, sociale medier, Google "det ene og det andet" osv. For en udførlig liste se mere på linkedin: Søren Søgaard på LinkedIn
7 replies
 1. Where is Bali location in the World
  Where is Bali location in the World siger:

  Great job on this post! The content is exceptionally educational and meticulously investigated, providing precious
  perspectives into the topic at hand. The style of writing is
  engaging and flows smoothly, making it an enjoyable article.
  I value the effort put into communicating complex
  ideas in a concise and concise. This write-up has certainly expanded my knowledge on the
  subject. Well done to the author for delivering such a high-quality piece!|I’m thoroughly
  impressed with the quality of this article. The writer has skillfully presented a impartial view on the subject, providing
  both sides of the argument in a equitable and impartial manner.
  The investigation and evidence cited throughout the
  piece add reliability to the claims made. I value the clearness of the writing, which made it easy to comprehend and understand intricate concepts.
  This write-up is a invaluable asset for anyone seeking a complete understanding of the subject
  matter.|This blog post is a refreshing change!
  The author’s unique point of view and innovative approach make it distinguish itself
  from the rest. I found myself engrossed in the fascinating storytelling
  and the effortless flow of ideas. The author’s zeal for the subject shines through every word, making the exploration truly enjoyable.

  I applaud the effort put into crafting such an distinctive piece.
  Well done!|This is an outstanding article of writing! The author’s thorough knowledge of the
  subject matter is clear throughout the article.
  The clear and concise explanations, paired with supporting illustrations,
  make complex notions effortless to understand. I appreciate the
  extensive study that went into this write-up, as it provides a solid foundation for the points
  presented. The author’s way of writing is compelling
  and keeps the reader captivated until the conclusion. I was amazed by the seamless transition between thoughts and
  the coherent structure of the write-up. The author’s aptitude to present sophisticated arguments and provide thought-provoking insights is commendable.

  It’s evident that a great deal of effort and expertise went into creating this remarkable write-up.

  I strongly recommend it to anyone looking for a skillfully written and illuminating read.|I must say, this article surpassed my anticipations!

  The depth of evaluation and the unique point of view presented really sets it apart.
  The writer’s expertise of the subject shines through, making challenging concepts easily understandable.
  The writing style is engaging and captures the reader’s attention from the very beginning.

  I found myself immersed in the content, readily absorbing every word.
  This is a laudable piece of work that deserves appreciation. Well
  done!

 2. Seashell handicrafts
  Seashell handicrafts siger:

  Great job on this post! The content is extremely educational and well-researched, providing precious knowledge into the
  subject at hand. The style of writing is captivating and moves smoothly,
  making it an delightful read. I admire the effort put into conveying
  complex ideas in a concise and concise. This article has definitely expanded my understanding on the topic.
  Well done to the author for delivering such a
  high-quality piece!|I’m thoroughly impressed with the excellence of this write-up.
  The writer has skillfully presented a impartial view on the topic,
  providing both sides of the argument in a equitable and impartial manner.
  The investigation and supporting evidence cited throughout the write-up add reliability to the
  claims made. I value the clearness of the writing, which made it easy
  to comprehend and understand intricate ideas. This write-up is a valuable
  asset for anyone seeking a comprehensive understanding of the topic.|This
  blog post is a refreshing change! The author’s original point of view and creative approach make it set itself
  apart from the rest. I found myself engrossed in the fascinating storytelling and the seamless flow of ideas.

  The author’s zeal for the topic shines through every word,
  making the exploration truly enjoyable. I commend the effort put into fashioning such an distinctive piece.
  Well done!|This is an remarkable piece of content!
  The author’s thorough knowledge of the topic is evident throughout the article.
  The clear-cut and succinct explanations, paired with substantiating instances, make complex notions simple to
  grasp. I admire the extensive research that went into this write-up,
  as it provides a solid foundation for the claims presented.

  The author’s way of writing is captivating and keeps the viewer hooked until the end.
  I was amazed by the seamless transition between thoughts and the rational structure
  of the write-up. The author’s capability to present subtle arguments and provide mind-boggling observations is commendable.

  It’s evident that a great deal of effort and expertise went into creating this outstanding article.
  I warmly urge it to anyone looking for a well-crafted and informative article.|I must say, this article went beyond my expectations!
  The comprehensiveness of examination and the unique perspective offered really
  sets it apart. The writer’s mastery of the subject is evident, making challenging concepts easily understandable.
  The writing style is engaging and holds the reader’s attention from
  the very beginning. I found myself engrossed in the content, enthusiastically absorbing every
  word. This is a laudable piece of work that deserves recognition. Well done!

 3. Car Hire with Driver in Bali
  Car Hire with Driver in Bali siger:

  Great job on this post! The content is incredibly educational and well-researched, providing useful
  perspectives into the topic at hand. The way of writing is engaging and progresses
  seamlessly, making it an delightful read. I appreciate the effort
  put into communicating complex ideas in a concise and concise.
  This post has certainly expanded my awareness on the subject.
  Bravo to the writer for delivering such a high-quality piece!|I’m
  thoroughly awed with the high quality of this post.

  The writer has expertly presented a impartial view on the topic, providing both
  sides of the argument in a fair and unbiased manner.
  The research and supporting evidence cited throughout the article add credibility to
  the claims made. I admire the clearness of the writing, which made it simple to follow along and comprehend
  complex ideas. This article is a invaluable asset for
  anyone seeking a thorough understanding of the topic.|This article is a welcome departure!
  The author’s original perspective and imaginative
  approach make it distinguish itself from the rest.
  I found myself engrossed in the compelling storytelling and the seamless flow of ideas.
  The author’s enthusiasm for the topic shines through every
  word, making the reading experience truly enjoyable. I applaud the effort put into crafting such an distinctive work.
  Well done!|This is an exceptional write-up of work!
  The author’s in-depth knowledge of the subject matter is apparent
  throughout the article. The clear-cut and concise explanations, combined with corroborating examples, make complicated concepts effortless
  to grasp. I admire the thorough research that went into this piece,
  as it provides a strong foundation for the arguments presented.
  The author’s way of writing is captivating and keeps the audience engaged
  until the conclusion. I was amazed by the smooth transition between ideas and the logical
  structure of the article. The author’s capability to
  present subtle points and provide stimulating insights is praiseworthy.
  It’s evident that a tremendous amount of effort and proficiency went into creating this exceptional write-up.
  I strongly suggest it to anyone looking for a well-crafted
  and enlightening piece.|I must say, this article exceeded my expectations!
  The thoroughness of examination and the distinctive
  point of view presented really sets it apart. The author’s command of the subject
  is evident, making challenging concepts easily understandable.
  The writing style is captivating and holds the reader’s attention from the
  very beginning. I found myself engrossed in the content, eagerly absorbing every word.

  This is a praiseworthy piece of work that deserves
  acknowledgment. Well done!

 4. Seashell handicrafts
  Seashell handicrafts siger:

  Great job on this post! The content is incredibly informative and well-researched, providing useful knowledge into the subject at hand.
  The style of writing is compelling and moves smoothly, making it an enjoyable read.
  I value the effort put into presenting complex ideas in a clear and concise.
  This post has definitely expanded my understanding on the topic.

  Well done to the author for delivering such a top-notch piece!|I’m thoroughly awed with the excellence of this
  article. The writer has skillfully presented a fair view on the topic,
  providing both sides of the argument in a equitable and impartial manner.
  The studies and supporting evidence cited throughout
  the article add reliability to the claims made. I admire the clearness of the writing,
  which made it simple to comprehend and grasp intricate concepts.
  This article is a invaluable tool for anyone seeking
  a thorough understanding of the topic.|This
  piece is a welcome departure! The author’s original perspective and creative approach make it distinguish itself from the rest.
  I found myself engrossed in the compelling storytelling and the seamless flow of
  ideas. The author’s zeal for the topic shines through every word, making the exploration truly pleasurable.
  I praise the effort put into creating such an original piece.
  Well done!|This is an outstanding piece of writing!
  The author’s thorough knowledge of the subject matter is apparent throughout the article.
  The clear and succinct explanations, paired with supporting illustrations, make complicated ideas easy to understand.
  I value the extensive research that went into this piece, as it provides a firm foundation for the points presented.
  The author’s way of writing is captivating and keeps the reader hooked until the very end.
  I was astounded by the flawless transition between ideas and the coherent structure of the article.
  The author’s ability to present sophisticated arguments and provide stimulating
  observations is admirable. It’s clear that a lot of effort and knowledge went into creating this outstanding piece.
  I strongly urge it to anyone looking for a well-crafted and informative piece.|I must say, this article went beyond my anticipations!
  The depth of examination and the original perspective provided really distinguishes it apart.
  The author’s command of the subject is apparent, making complicated concepts easily understandable.
  The writing style is engaging and grabs the reader’s interest from the very beginning.
  I found myself absorbed in the content, readily absorbing every
  word. This is a commendable piece of work that deserves acknowledgment.
  Well done!

 5. page=2
  page=2 siger:

  Great job on this post! The content is incredibly informative and well-researched, providing precious insights
  into the topic at hand. The way of writing is compelling and moves seamlessly, making it an enjoyable read.
  I value the effort put into communicating complex ideas in a straightforward and manner.
  This write-up has undoubtedly expanded my awareness on the subject.
  Well done to the writer for delivering such a high-quality work!|I’m thoroughly awed with
  the high quality of this article. The writer has expertly presented a fair view on the topic, providing both sides
  of the argument in a fair and unbiased manner. The studies and supporting evidence cited throughout the article
  add credibility to the arguments made. I admire the clarity of the writing, which made it simple to understand and understand complex concepts.
  This post is a precious resource for anyone
  seeking a complete understanding of the topic.|This article is a refreshing change!
  The author’s original perspective and creative approach make
  it distinguish itself from the rest. I found myself immersed in the
  fascinating storytelling and the seamless flow of ideas.
  The author’s zeal for the topic shines through
  every word, making the exploration truly pleasurable.
  I applaud the effort put into crafting such an distinctive article.
  Well done!|This is an outstanding piece of content!
  The author’s thorough knowledge of the topic is clear throughout
  the write-up. The precise and succinct explanations, combined with
  corroborating examples, make complex ideas effortless to comprehend.
  I admire the extensive study that went into this article, as it
  provides a solid basis for the claims presented. The author’s way of
  writing is captivating and keeps the audience captivated until
  the conclusion. I was astounded by the flawless transition between thoughts and
  the rational structure of the article. The author’s aptitude to present sophisticated points and provide mind-boggling observations is admirable.

  It’s apparent that a tremendous amount of work and expertise went into creating this remarkable piece.
  I warmly recommend it to anyone looking for a expertly executed and illuminating article.|I
  must say, this article went beyond my expectations!
  The thoroughness of examination and the unique perspective presented really distinguishes it apart.
  The writer’s mastery of the subject shines through, making
  challenging concepts readily understandable.
  The writing style is gripping and captures the reader’s
  interest from the very beginning. I found myself immersed in the content, eagerly absorbing every word.
  This is a commendable piece of work that deserves recognition.
  Well done!

 6. It is Bali
  It is Bali siger:

  This blog post is a welcome departure! The author’s original point of view and imaginative approach make it set itself apart from
  the rest. I found myself immersed in the compelling storytelling and the seamless flow of ideas.
  The author’s passion for the subject shines through every word, making the exploration truly enjoyable.
  I praise the effort put into fashioning such an unique piece.
  Well done!

Trackbacks & Pingbacks

 1. MicroGaming siger:

  … [Trackback]

  […] There you will find 66388 additional Information to that Topic: danskprojektledelse.dk/blog/projektstyringsvaerktoejer-den-vigtige-forberedelse-del-2/ […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *