Sådan får du succes med selvledelse

//af

Som projektleder, bliver du ofte udfordret og kravene til dig er høje. Det forventes, du leverer varen og får projektet sikkert over målstregen.

Der stilles store krav til dig og du skal have kompetencerne til at kunne lede projektets mange forskellige interessenter. Som projektleder har du derfor gang i mange forskellige ledelsesroller, hvor du både leder opad, nedad og udad – men for at få succes med projektet skal du også kunne lede indad – sagt med andre ord, du skal også mestre disciplinen selvledelse.

Gør projektet til din egen succeshistorie

Overordnet set skal din ledelsesindsats give mening for dig, og du skal på alle måder gå efter også at gøre projektets succes til din egen succes. Med en stærk selvledelse hjælper du dig selv, og du er godt på vej til at blive en endnu bedre projektleder.

Så hvad skal du være opmærksom på, når du praktiserer selvledelse – og skal lede den måske vigtigste interessent i projektet – dig selv? Det giver vi dig her 7 tips til:

#1 Hvad er din ambition?
Tænk over hvad din egen ambition er med projektet. Hvad handler den om – og hvad vil du gerne have ud af projektet, når du er i mål? Sæt gerne ord på, så det står helt klart og det ikke træder i baggrunden efterhånden som projektet skrider frem.

#2 Hvad er din passion?
Kan du mærke passionen og tror du din passion får mulighed for at folde sig ud i projektet. Er der de rigtige vilkår til stede? Kan du ikke mærke passionen, får du måske på sigt, svært ved at drive projektet i mål.

#3 Hvilken medbestemmelse har du?
Kan du mærke, at der er tillid til dig som projektleder – og har du tilstrækkelig medbestemmelse undervejs i projektet? Hvis dette ikke er tilfældet, bør du adressere det. Er der ikke tillid til dig og de beslutninger, du tager, vil du få svært ved at bevare motivationen og bringe projektet i mål.

#4 Hvor motiveret er du?
Føler du dig motiveret til at tage fat på projektet og levere en ekstraordinær indsats og præstation? Motivationen er vigtig, da det er den, der driver dig langt hen ad vejen.

#5 Er målene realistiske og opnåelige?
Føler du, at målene i dit projekt er realistiske og opnåelige – og at du rent faktisk kan levere de aftalte leverancer og ydermere bidrage til at skabe den forventede værdi (gevinstrealisering) med projektet?

#6 Er der mulighed for personlig udvikling?
Kan du udvikle dig med ledelsesopgaven og tilegne dig nye kompetencer igennem projektet? Du skal gerne, når projektet er afsluttet, kunne mærke, at du har lært noget nyt og har tilegnet dig nye færdigheder; at du står stærkere og er klar til mere komplekse projekter og ”tungere” ledelsesudfordringer.

#7 Opnår du personlig anerkendelse?
Sidst men ikke mindst er det rigtigt vigtigt, du også har en klar følelse af at kunne blive anerkendt for din indsats igennem projektet. Et er at du skal være tilfreds med din egen indsats, men det er lige så vigtigt, at dine omgivelser også anerkender din indsats og hårde arbejde.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.