Selvledelse – er det blevet et paradoks?

//af

I bestræbelserne på, som projektleder, at mestre den multidimensionale interessenthåndterings svære kunst, oplever du så, at du ofte glemmer måske den vigtigste interessent – dig selv?

Forskellige ledelsesroller

Vi taler om, at projektlederen må påtage sig flere forskellige ledelsesroller for målrettet at kunne håndtere projektets mange forskellige interessenter.

Ledelse opad, der handler om relationerne til projektejeren eller sponsoren; til projektets styregruppe og virksomhedens ledelse som helhed.
Ledelse udad, med sit fokus på projektets ”kunder”; på de interessenter, der bliver direkte eller indirekte påvirket af projektets leverancer.
Ledelse nedad har fokus på håndteringen og ledelsen af projektets team, som jo ofte også er projektlederens team.

Fælles for ovenstående tre ledelsesroller er, at de alle handler om andre end projektlederen selv. Men projektlederen er jo også en interessent i relation til projektet og måske i virkeligheden den vigtigste af alle interessenter?

Som alle andre projekt-interessenter skal projektlederen også ledes og i mange ledelsessituationer er han/hun meget ofte sig selv nærmest. Det er derfor vi med den fjerde ledelsesrolle betegnet ledelse indad, også taler om selvledelse.

Hvorfor du som projektleder er den vigtigste interessent

Som projektleder på et projekt i det komplekse eller kaotiske domæne (jf. Cynefin) bliver du ofte udfordret og er generelt under stort pres. Omverdenens forventninger er høje til, at du leverer som forventet. Herunder at du også lykkes med at bringe projektet i mål og opfylde dets formål.

Der stilles store krav til dig og inderst inde ved du også, at det nok vil kræve en ekstraordinær indsats og præstation, at få succes med projektet. Så hvad skal du være opmærksom på for at lykkes? Og hvad kan du gøre, for at hjælpe dig selv?

Selvledelse

Udover at du som grundregel nr. 1 selvfølgelig skal overveje nøje og gerne sikre, at du er tilstrækkelig faglig kompetent, handler selvledelse i langt højere grad om dit mentale ”barometer” i relation til den projektledelses-opgave, du skal i gang med.

Har du selv en ambition med det krævende projekt og hvad handler den om? Sæt ord på. Kan du også mærke passionen? At din passion for at lede komplekse projekter vil få særlig gode vilkår for at folde sig ud i dette projekt? Og hvis jeg spørger dig, om du er motiveret for opgaven, kan du så med hånden på hjertet svare ’JA’? Føler du, at du kan udvikle dig med ledelsesopgaven? At du bliver mødt med tillid og får tilstrækkelig med selvbestemmelse? Om end målene er ambitiøse, er de så stadig realistiske og dermed opnåelige? Sidste men ikke mindst, har du en god fornemmelse for, at du kan få anerkendelse for din indsats?

Gå efter det meningsfyldte – og gå endnu mere efter at projektets succes også bliver din succes.

Selvledelse er blevet et paradoks

Det er min opfattelse at flertallet mener selvledelse er vigtigt – men det er også min opfattelse, at mange projektledere og ledere generelt forsømmer at lede indad eller glemmer det helt. Det klinger lidt af et paradoks og paradokset forstærkes kun af, at vi dermed reelt glemmer at lede den ofte vigtigste interessent.

Jesper Schreiner
Oprindelig uddannet ingeniør (E). Har mere end 20 års erfaring fra tre mellemstore Danske virksomheder, som praktiserende projektleder på komplekse projekter. Har primært sin erfaring fra produkt- og teknologivikling men har derudover også ledet strategi- og organisationsudviklingsprojekter. Blev IPMA B-Certificeret første gang i 2008 og fungerer i dag som assessor på IPMA niveau C. Blev Master i Projektledelse fra Syddansk Universitet i 2014. Fungerede i perioden 1. januar 2016 - 28. februar 2021 som direktør og leder af foreningen Dansk Projektledelse.