Lad stilheden tale for sig selv

//af

Anmeldelse: Bastian Overgaard, Støjfri Ledelse, 220 sider, Akademisk Forlag

Lad mig gøre det klart med det samme. Støjfri Ledelse handler ikke om meditation på arbejdspladsen eller om at finde sin indre ro. Bogen handler om, at vi skal ændre vores adfærd, hvis vi gerne vil skabe mere værdi i vores møder. Vi skal bruge et meget simpelt værktøj: Stilhed.

 

Stilhed som strategisk ledelsesværktøj

Vi taler efter sigende med ca. 9000 ord i timen. Ovenpå en arbejdsdag med utallige møder skal hjernen altså fordøje og bearbejde helt vilde mængder af ord, som er kommet i en lind strøm uden pauser. Du kan sammenligne det med en bog, der er skrevet uden mellemrum. Du kan godt afkode ordene, men det vil kræve enormt meget af din kognitive båndbredde og opmærksomhed, som kunne have været brugt langt bedre (s. 19). Ifølge Bastian Overgaard er det præcis det samme, der sker, når vi sidder i timelange møder og taler uafbrudt. Vi sætter hjernen på uhensigtsmæssigt og konstant overarbejde og stresser unødigt os selv. Dette kan vi selvfølgelig undgå ved at bruge det simple værktøj, som stilheden i virkeligheden er. Vi skal bare være stille sammen. Vi skal bare holde kæft sammen ca. 10% af vores mødetid. Så enkelt er det!

Du sidder måske nu og tænker, at det da lyder ret enkelt, så er det virkelig nødvendigt at skrive en bog om det? Men hvor mange møder, har du selv deltaget i, hvor I har været stille sammen i 30, 40 eller 60 sekunder. Sådan helt stille? Møder, hvor der fx har været tid til refleksion efter hvert agendapunkt? Ikke særligt mange, er mit umiddelbare gæt. Så det lyder måske enkelt, men det kræver en adfærdsændring hos os, og det er som bekendt sværere end man lige umiddelbart går og tror. Det er denne adfærdsændring bogen hjælper os på vej med.

Det intelligente mellemrum

Budskabet i bogen er kort fortalt at overføre mellemrummet, som vi kender det fra skrift, til vores møder. Mange møder har så meget information at hjernen simpelthen lukker ned efter en periode. Den kan ikke klare mere støj. Vi mister fokus og kan ofte ikke tænke klart og rationelt, og ordene ender derfor med at vælte ud i rå usorterede mængder. Og det er det, der er humlen i det hele: Vi skal give os selv tid til at tænke før vi taler. Vi skal sortere kladdeordene fra. Vi skal reflektere undervejs. Dette gør vi bedst ved at være stille sammen – og skabe det intelligente mellemrum.

Støjfri Ledelse tager afsæt i sprog-, hjerne- og adfærdsforskning, og krydres undervejs med rigtigt mange konkrete eksempler fra den virkelige verden, hvor vi hører om ledere og virksomheder, der har formået at stoppe den endeløse talestrøm og efterfølgende har mærket de positive resultater. De oplever mere ro, mindre stress og langt mere værdi i møderne. Ved at bruge stilheden vil man også lade de mere introverte kollegaer komme til orde, hvilket styrker sammenhold, fokus og nærvær i teamet. Bogen kommer naturligvis også med en anbefalet proces for hvordan man kommer i gang med at bruge stilheden. Den skal nemlig italesættes, og mål og rammer skal være på plads før man begynder, for at man kan høste det fulde udbytte. Herefter kan vi gå i gang med at ændre den meget snakkende adfærd, vi har for vane at praktisere, når vi deltager i møder.

Et støjfrit mirakel

’Støjfri Ledelse – hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre’ er at finde under ledelsesbøger på Saxo.com, men bogen henvender sig bestemt ikke kun til ledelsesniveauet. Den henvender sig til alle, som på et eller andet tidspunkt har siddet til et møde og været ved at drukne i information og ord og ventet på et mirakel. Ventetiden er ovre, for denne bog er et lille mirakel inden for sit felt.

Bogen er skrevet i en humoristisk tone og et lettilgængeligt sprog, hvor teori på fornemmeste vis understøttes af mange gode eksempler fra den virkelige verden. Vi hører bl.a. om en region, en udlejningsvirksomhed og en softwarevirksomhed, der er lykkedes med at ændre mødekulturen, og alle fortæller om øget nærvær, større trivsel og fokus blandt medarbejderne. Bogen introducerer os til helt nye ord og begreber, hvor nogle med tiden må være bejlere til at blive optaget i Retskrivningsordbogen. Vi hører bl.a. om en ’NeanderTALER’ samt begreberne ’Ordnani’ og ’Snakmat’. Når du har læst bogen, vil du ikke længere være i tvivl om betydningen af disse nye ord.

Bogen er bestemt anbefalelsesværdig og burde være fast pensum på ledelsesgange og uddannelsesinstitutioner landet over. Støjfri Ledelse lærer os så meget om potentialet i stilheden, at det ville være decideret tåbeligt ikke at komme i gang med at bruge det.

Anskaf dig bogen, læs den… Og lad stilheden tale for sig selv!

Indsæt gerne 1 minuts stilhed her inden du tager fat på dagens næste gøremål…

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.