Udviklingen af vores kompetencer er nøglen til succes

//af

Ét af foreningens fokusområder er udvikling af vores kompetencer – eller med et andet ord, vores kapabiliteter. Måske klinger det engelske “capabilities” endnu bedre, men uanset hvad, er det utrolig vigtigt, at vi kigger ind i at have de rigtige kapabiliteter. Det gælder både som organisation, men sandelig også for os som individer og mennesker. Kapabiliteter kan være mange ting, men de er med til at udvikle os og hjælpe os til at agere i en kompleks verden. Kapabiliteter kan være en formel uddannelse eller professionelle kurser, men for mig er det også en personlig udvikling, der opstår ved at gøre noget andet.

Du udvikler også dine kompetencer, når du videndeler

Jeg er blevet inspireret af at arbejde med bogen ”Kompetencer i Projektledelse”, der er grundlaget i IPMA certificeringen. Ikke med henblik på at få en certificering (selvom det også kunne være en mulighed), men den beskriver mange lag i arbejdet med projektledelse. Så uanset om du er i den udførende projektledelse, program eller porteføljer eller i et PMO giver den inspiration til elementer man kan arbejde med – det kan man bl.a. gøre ved at bidrage internt med et fagligt oplæg eller udarbejdelse af en faglig artikel.

Vi tager meget gerne imod dit bidrag på vores community, men også selve aspektet i at holde et fagligt oplæg er en god kapabilitet at udvikle. Som organisation kan det måske være program- eller porteføljekapabiliteter man skal se ind i, og her kan det være værdifuldt at høre erfaringer fra andre virksomheder og organisationer. Vidensdeling er også vigtigt her. Vi kan noget ved at stå sammen. Arbejdet med kapabiliteter er en ongoing proces og set fra min stol et vigtigt indsatsområde derude.

Vi må tage teten på udvikling af kapabiliteter

Hvor ser du udviklingen gå hen? Hvad gør du? Hvad kan du bidrage med? Tænk over det, for vi kan alle gøre noget og vi i projekterne, programmerne, PMO’erne, porteføljen og initiativerne må tage teten i samarbejde med vores kollegaer.  Vi må tage vores kapabiliteter alvorligt.

Jeg glæder mig til at møde jer derude i det brede projektliv 😊

Bedste hilsner,

Judith

 

Formand, Judith Parus
Jeg brænder for projektledelse, der giver værdi i organisationerne, dette uanset metode, type eller størrelse. Jeg har en master i projektledelse, og har arbejdet med forskellige aspekter af projektledelse gennem flere år – projektdeltager, projektleder, PMO samt porteføljestyring, og været medlem af Dansk Projektledelse gennem flere år. Jeg er ansat i Færdselsstyrelsen som projektleder og PMO konsulent.