Vi har kick-startet 2024 i Nord, Midt, Syd og i København

//af

I de to forgangne uger har vi kick-startet året 2024 i vores tre regionsgrupper. Det var skønt at være sammen og få lidt projekt-jord under neglene, blive klogere og tage god viden med hjem til egne projekter.

På møderne har vi været rundt i vores 4 temaerne, som danner grundlag for foreningens arbejde i indeværende år:

Regionerne har tilgået temaerne i fri fortolkning og således er vi blevet klogere på:

  • Succesfuld implementering af udviklingsinitiativer i Spar Nord
  • Elegant udvikling af projektkapabiliteter med afsæt i IPMAs kompetenceelementer hos Færdselsstyrelsen
  • Hvordan Salling Group arbejder fokuseret og opnår resultater med afsæt i kundernes behov
  • Nye måder at arbejde med effektfokuserede mål gennem metoden OKR.

Når det lokale er identitet

I Aalborg hos Spar Nord var emnet implementering af tværgående udviklingsinitiativer. Afdelingsdirektør Tanja Lindholm Bergsman gav os et indblik i hvordan centrale projekter fra Spar Nord, rulles ud hos de enkelte banker under ’Lokalbankmodellen’. Lokalbankmodellen er essensens af Spar Nords identitet – og den er baseret på, at Spar Nord er en række lokale banker, der er gået sammen, og har købt et hovedsæde i Aalborg.

Hvordan balancerer man det lokale og det centraliserede så alle interessenter tilgodeses? Hvordan håndteres det fra projektleders side? Det var særligt interessant at høre afdelingsdirektørens take på, hvordan involvering og implementering går hånd i hånd, så identiteten bevares.

Med IPMA som afsæt

Hos IBA i Kolding trådte Judith Parus fra Færdselsstyrelsen på scenen og gav os et værdifuldt indblik i, hvordan de arbejder med løft af de mange nødvendige projektkapabiliteter, der er behov for, for at eksekvere de komplekse projekter succesfuldt.

Vi fik et spændende indblik i hvordan Færdselsstyrelsen bruger IPMAs kompetencebeskrivelse som afsæt for arbejdet. Med afsæt i modenhed, prioritering af nødvendige kompetencer og ærlig, pragmatisk tilgang har Færdselsstyrelsen, skabt et solidt fundament for udvikling af kapabiliteter.

Omkalfatring af B2B

Hos Salling Group gik vi mere direkte ind i et konkret projekt og omkalfatring af Bilkas B2B forretning. Projektet krævede af projektledelsen, at der er godt styr på strategien, markedet, forventningerne fra de forskellige interessenter, benhård prioritering – tydeligt til- og fravalg – og en stringent plan for afprøvning og udrulning. Med alt det viste Andreas Koch Traczyk fra Salling Group os, at det kan det lykkes at lave store forandringer.

OKR – let, men svært

Som sidste inspiration gav Kresten Banke fra Syndicate os indblik i en anden måde at arbejde med mål på. Med afsæt i ønsket forretningsværdi vinder metode OKR mere og mere indpas særligt i agile organisationer som eBay,  Amazon, Google, Spotify oa. Begrebet OKR handler ganske simpelt om at få opsat Objectives med tilhørende Key Results. Kresten inspirerende os alle og flere var umiddelbart fristede til at prøve metoden af i praksis. Men med inspirationen fulgte en løftet pegefinder om at ”selvom metoden nok er let, så er det alt det udenom den – mindset, opfølgning, forandring mm – der er svært”. Det husker vi.

Det har været 4 emner, der har sat gang i den gode dialog! Særdeles opløftende og lærerigt, med mange gode vinkler og perspektiver.

Tusinde tak til regionsgrupperne for spændende arrangementer, tak til vores værter i hhv. Aalborg (Spar Nord), Kolding (IBA) og Brabrand (Salling Group). Og ikke mindst tak til vores inspirerende oplægsholdere.

AI i projekterne

Som input til ”Projektkapabiliteter” fik vi hos Mannaz i Farvergade i København v. Julie Ekner Koch og Peter Waang Maarbech et interessant og udviklende oplæg omkring AI i projektledelsen. Der er et stort potentiale med AI i forhold til at effektivisere arbejdsgange, lave nogle mere standardiserede løsninger fx dataanalyse, men også til risikoanalyse og forecast.

Det kræver, at vi som projektfolk udvikler vores kompetencer og ser ind i de nye muligheder. Julie og Peter gav konkrete forslag til hvordan AI kan arbejde med fx resuméer af rapporter og præsentationer. Det gav virkelig stof til eftertanke om, hvor hurtigt det kan genereres og hvad det vil betyde for vores projektroller i fremtiden. Der en ingen tvivl om at mulighederne bliver særligt relevante for vores fag – og at de kapabiliteter vi bør arbejde med og udvikle ser anderledes ud om bare kort tid.

Vi ser frem til et spændende år 2024.

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.