Kæphesten

Fast debattør i Dansk Projektledelses kvartalsvise tidsskrift Projektledelse.

Kæphesten er et synonym. Debattørens identitet er redaktionen bekendt.