DPL Community

Generalforsamling 2022

Torsdag 3. marts kl. 16.00-18.00

Generalforsamlingen afholdes på Zoom som en virtuel og interaktivt event.

Dansk Projektledelse indkalder hermed medlemmer af foreningen til den årlige generalforsamling.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning og regnskab

3) Handlingsplan 2022-2025
– Dialog om muligheder for medlemsinvolvering/netværke

4) Budget 2022, herunder årets kontingent
– Dialog om ambassadørrolle, medlemmer og partnere/netværke

5) Resultat af valg til bestyrelsen
– Mulighed for indsigelse mod opstillede kandidater

6) Valg af foreningens revisor

7) Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer
– Forslag til vedtægtsændringer

8) Eventuelt

Afrunding

Klik her for gå til hjemmesiden for Generalforsamlingen 2022.

Mia Harrishøj

Ansat i DPL


Styrk dit netværk

Bliv en del af et stærkt netværk, der tør videndele og udveksle erfaringer for at løfte ledelse af projekter, initiativer, programmer og porteføljer

Bliv medlem af DPL

leave a reply