DPL Community

Medvirk i symposiet 2018

Medvirk i Symposiet Projektledelse 2018
Forberedelserne til symposiet 2018 er godt i gang. Symposiet afholdes igen hos IDA Mødecenter i København 23. – 24. maj 2018. Vi fortsætter den nye linje fra det seneste symposie, og vil derfor også i 2018 give symposiet et mere fremtidsorienteret indhold. Vi anvender igen temastrømme, som gør det muligt at komme langt mere i dybden med et tema, og endelig vil vi i 2018 anvende to forskellige seminarmodeller: casebaseret workshop og paneldebat.

Tradition og fornyelse fortsætter
I 2017 lykkedes det at forny symposiet på flere områder samtidig med, at vi bevarede symposiets kerneværdi og kendetegn, som den interaktive konference om projektledelse i Danmark.

Hovedtema og temastrømme
Hovedtemaet for symposiet 2018 bliver mennesket i projektet. Til behandling af hovedtemaet består symposiet af fem strømme, som igen består af fire seminarer – hver af 2 timers varighed. Vi gentager fornyelse og successen med tematisering af hver strøm med temaer, som på forskellig vis afspejler aktuelle emner og tendenser. Temaerne for strømmene bliver, ligesom i 2017, retningsgivende og delvis styrende for indholdet i strømmens fire seminarer.

Læs mere om temastrømmene og seminarmodeller.

Har du mod og lyst til at medvirke?
Hvis du er blevet inspireret og har fået lyst til at være med på rejsen, som skal gøre symposiet endnu bedre, beder vi dig sende en synopsis med oplysning om hvilke temaer, der interesserer dig; hvilken seminarmodel du gerne vil benytte og lidt om dine tanker, idéer og foreløbige budskaber. Download synoposisskabelon.

Læs mere om Symposiet Projektledelse og hvordan du bliver en del af det i 2018 her.

Louise Kærbo


Styrk dit netværk

Bliv en del af et stærkt netværk, der tør videndele og udveksle erfaringer for at løfte ledelse af projekter, initiativer, programmer og porteføljer

Bliv medlem af DPL