DPL Community

Simplicity … måske det nye sorte inden for projektledelse?

Før sommer havde jeg et interessant kaffe møde med Djon (Djon Lind Andersen). Emnet var projektkompleksitet og min bog ”ledelse af komplekse projekter”. En meget nærliggende ”løsning” på projekt kompleksitet er at tænke i retningen af de agile projekt mindset. VI var nu enige om, at ”simplicity” måske er et endnu bedre modsvar. Dét at projektledere formål at holde ledelse af projektet tilpas enkelt, uden at kamme over i det simple, er en meget svær balance.

Kaffemøder
Men der er jo mange, som faktisk mestrer dette fint. Derfor besluttede vi at invitere andre med til kaffemøder, og ideen om kaffeklubben ”Project Simplicity” var født.

Konkret forestiller vi os at mødes en gang om måneden, hvor værtskabet går på omgang. Så får man også lejlighed til at se hinandens virksomheder. Mødelængde bliver ca 3 timer og på hvert møde, vil der være to indlæg med efterfølgende drøftelse og debat. Det er tanken, at deltagerne selv giver indlæg, så de fleste deltagere kommet til at givet et eget bud på simpliciteten i projektkompleksitet.

Vi håber at kunne finde 10-20 ligesindede, der vil mødes regelmæssigt og drøfte dette emne med os. Vi blev meget positivt overrasket over, at se 200 linkes, delinger og kommentere på LinkedIn. Som Djon skrev ”vi har måske ramt en nerve”.

Lige nu er vi ved at indsamle ønsker fra de interesserede, så man kan deltage i et netværk, der passer bedst muligt. Giv dine ønsker her https://da.surveymonkey.com/r/KC3B5WS

Ønsker til netværk
Som ønskerne til netværk tegner sig, kommer der både et i vest og to i øst. Der er mest opbakning til en mødefrekvens med 1 eller 2 måneder interval. Møderne ønskes på skiftende ugedage, hvor nogle af dem ligger om aftenen. Der er dog en del variation i ønskerne, og disse kan muligvis tilgodeses, hvis der kommer endnu flere deltagere.

Netværkenes omdrejningspunkt er, hvordan vi kan øge enkeltheden i projekterne – som et modsvar til den stigende kompleksitet vi oplever i vores projekter. Det forventes at hovedparten af ledelses-initiativerne vil være simple, ellers virker de næppe. Heraf navnet på kaffeklubben.

Simplicity = Complexity explained
Blandt de indkomne tilbagemeldinger er der en fin interesse for selv at give indlæg/oplæg, som efterfølgende diskuteres i deltagerkredsen. Derfor bliver dette konceptet – I hvert fald til en start. De indkomne overskrifter virker meget interessant, så der er langt op til en spændende start ?

Dansk Projektledelse tilbød at støtte netværket, fordi initiativer støtter godt op om foreningens strategi om at være centrum for udvikling af projektledelse i Danmark.

Deltagerne i kaffe-klubben:

  • Djon Lind Andersen (formand for DPL), Atkins Denmark har i næsten 10 år tænkt store (og små) tanker om projekt kompleksitet.
  • Mogens Frank Mikkelsen, Novateam har skrevet artikler i ”Projektledelse” og en bog om emnet projekt kompleksitet.
  • Her-står-dit navn, og du har en stærk interesse, og gerne praktisk erfaring med ledelse af projekt kompleksitet.
  • O.s.v. på listen med cirka 15-20 andre

Som sagt hold dig ikke tilbage, der er plads til mange flere. Afgiv dine ønsker til formen på netværket. https://da.surveymonkey.com/r/KC3B5WS Jo flere der melder sig, jo nemmere er det at tilgodese de forskellige ønsker og behov. Så like, del og kommenter på dette oplæg mest muligt.

Kærlig hilsen Djon og Mogens

Mogens Frank Mikkelsen

Jeg er founding partner i Novateam. Før det har jeg undervist i en årrække hos Mannaz. I min erhvervsaktive liv, har jeg været projektleder den første del - og underviser den anden del. Det er en fin kombination, der giver masser relevant viden og en kæmpe erfaring, fordi man lærer meget af kursister gennem dialogerne om, hvordan projektledelse kan udføres under forskellige betingelser og organisationer. Jeg er uddannet civilingeniør fra DTU i ledelse af teknologisk udvikling og er sidenhen certificeret i det meste inden for projektledelse, d.v.s. både IPMA, PMP (fra PMI) og PRINCE2 samt MSP og en Scrum master. Hertil kommer en række certificeringer i 6Stiles ledelsesstile, 360 grader feedback og diverse persontype profilværktøjer og en NPL Business Master certificering. Jeg skriver meget. Gennem årene er det blevet til en del artikler om projektledelse, og på toppen af alt det andet er idet jeg i gang med en PhD om projektledelse på IT Universitetet. Skriv til mig, hvis du har lyst til at være med til udforskning af følgende forskningsspørgsmål: How can the project leadership make sense of, and cope with, the complexity of IS projects in their pursuit of project success? Der er altid brug for ekstra projekter til afprøvning af de nye modeller og metoder. Måske du har læst min bog? Bogens ”Ledelse af komplekse projekter” har fået meget ros for at tage en vanskeligt emne og gøre det konkret og tilgængeligt krydret, og samtiden er bogen fyldt med masser af tips og gode råd. Anmelderne giver den 5 ud af 5 stjerner. Du finder bogen her: Ledelse af komplekse projekter


Styrk dit netværk

Bliv en del af et stærkt netværk, der tør videndele og udveksle erfaringer for at løfte projektarbejdet.

Bliv medlem af DPL