Metoder & Værktøjer

Interessentanalyse og interessenthåndtering

Udvidelse af værktøjskassen Jeg vil gerne udvide din værktøjskasse med ”Salience-”modellen til kategorisering af interessenter. Således hermed et mere teoretisk bidrag til værktøjskassen, da…
Read More