Persondatapolitik

Introduktion
Dansk Projektledelse er dataansvarlig for persondata, som anvendes i driften af foreningen Dansk Projektledelse. IPMA-certificeringen i Danmark er dataansvarlig for persondatadata, der anvendes til certificeringsformål.

Formål
Formålet med persondatapolitikken er at informere om hvilke persondata, der bliver registreret og hvordan disse data opbevares og håndteres.

Cookies
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Dansk Projektledelse anvender cookies med det formål at optimere websits og deres funktionalitet. En bruger kan altid slette cookies fra egen computer.

Registrering
Vi registrerer flg. data:

  • Navn, firmatilknytning, firmaadresse, firmaafdeling, firmatelefonnummer, firmamailadresse, EAN nummer, evt. privat mailadresse, firmamobilnummer, privat mobilnummer/fastnetnummer, privatadresse (hvis fysiske forsendelser ønskes dertil),

 For IPMA-certificeringen gælder desuden nedenstående:

  • For at blive IPMA-certificeret er det et krav, at du accepterer at vi gemmer alle dine indsendte oplysninger i fem år. Årsagen er, at IPMA-certificeringen i Danmark ca. hvert tredje år valideres af IPMA, og i den sammenhæng, kan det være nødvendigt for validatorerne at kontrollere, at de danske assessorer har vurderet udvalgte certificeringskandidater ift. gældende procedurer og processer

Opbevaring
Personoplysningerne registreres udelukkende i vores egne systemer.

Videregivelse
Følgende oplysninger videregives til IPMA for alle certificerede og recertificerede projektledere:

  • For- og efternavn
  • Køn
  • Certificeringsniveau
  • Certificeringsdato
  • Certifikatets udløbsdato

Alle certificerede og recertificerede projektledere, skal aktivt tage stilling til, om vedkommendes navn, certificeringsniveau og certifikatdatoer må offentliggøres på IPMA.dk, IPMA.world og i Dansk projektledelses tidsskrift.

Derudover hverken sælges eller udleveres persondata til tredje mand.

Sletning
Persondata på inaktive brugere og udmeldte af foreningen Dansk Projektledelse vil blive slettet efter maksimum 5 år.

Sikkerhed
Alle persondata bliver behandlet fortroligt og i øvrigt i henhold til Dansk Projektledelses IT-sikkerhedspolitik og kun personer med et arbejdsbetinget behov, har adgang til disse.

Indsigt og klage
Som registreret hos Danskprojektledelse.dk eller IPMA certificeringen i Danmark, har du altid ret til at søge indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes via mail til hhv. info@danskprojektledelse.dk eller info@ipma.dk.

Handelsbetingelser

På hjemmesiderne www.danskprojektledelse.dk og www.ipma.dk kan der alene betales for deltagelse i Dansk Projektledelse og IPMAs arrangementer. Beløbene oplyses i forbindelse med det enkelte arrangement i DKK ekskl. moms.

Tilmelding til arrangementer er påkrævet for at kunne deltage, og tilmeldingen er bindende. Tilmelder du dig et arrangement, registrerer vi alene de oplysninger, du indtaster med henblik på fremsendelse af bekræftelse på tilmelding samt andre informationer vedrørende arrangementet.

Dansk Projektledelse og IPMA tager forbehold for ret til ændringer i arrangementet.

Afmeldingsfristen er som oftest 2 hverdage før arrangementets afholdelse. Ved afmelding senere end afmeldingsfristen tilbagebetales hele beløbet ikke. Den nøjagtige afmeldingsfrist står altid i det enkelte arrangement.

Ved arrangementer pålægger Dansk Projektledelse og IPMA et ”no-show-fee”, såfremt afmeldingsfristen ikke overholdes.

Alle priser angives altid ekskl. moms medmindre andet angives.

Betalings- og afmeldingsbetingelser

Priser
Alle priser er ekskl. moms medmindre andet er anført. Fakturering sker umiddelbart efter bestilling eller tilmelding.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 14 dage netto fra fakturadato.

Tilmelding
Din tilmelding er personlig og bindende.

Udmelding af foreningen
Ved udmeldelse af foreningen, skal vi have besked om din udmelding senest 1 måned før nyt abonnementsår begynder. Udmelding skal ske via mail på info@danskprojektledelse.dk.

Afmelding
Som medlem af Dansk Projektledelse er det gratis at deltage på seminarer og gå-hjemmøder såfremt du er tilmeldt. Da vi ofte har venteliste til vores arrangementer, ønsker vi af respekt for andre medlemmer at udnytte alle pladser og formindske no-shows. Derfor får en faktura på kr. 750,00 ved udeblivelse eller afmelding mindre end to døgn før arrangementets afholdelse.

Der gælder helt særlige afmeldings- og flytteregler for IPMA certificeringen. Læs mere her.

Forbehold
Dansk Projektledelse forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl. Er et arrangement omfattet af særregler, fremgår disse af indbydelsen til det enkelte arrangement.