Et moderne klubhus for projektledere, der ønsker udvikling, følgeskab og bæredygtige resultater.

Læring og udvikling sker i hverdagen!

Det gælder også for dig, der er leder af projekter, hvor udviklings- og læringspotentialet er størst, når du har fingeren i mulden.

Når du arbejder med dine praksisnære udfordringer, er du motiveret for læring, viden og inspiration, der kan bringe dig videre. Hos DPL tager vi denne erkendelse alvorligt.

Vi har den største respekt for, at rollen som forandringsleder til tider kan føles både frustrerende og ensom. Midt i krydspresset mellem teammedlemmer, som skal inspireres og motiveres til handling og ledelsen, som ønsker eksekvering og resultater – hurtigst muligt.

Derfor er vores mission at være et ”moderne klubhus”.
I klubhuset kan både kommende, nye og erfarne ledere af projekter videndele og sparre med hinanden om dét, som rører sig i deres hverdag – lige nu. Vi faciliterer rammerne, så du som medlem får en sikker og tryg havn til refleksion, selvevaluering og videndeling. Her finder dine faglige diskussioner om muligheder, dilemmaer, paradokser og frustrationer sted.

På den måde får du som medlem de bedste forudsætninger for at kunne bedrive dét, vi kalder bæredygtig ledelse af projekter. Det gør en positiv forskel for dig, dit projektteam, projektmiljøet og det bidrager til en bedre verden.

I DPL tror vi på Action Learning. Vi tror på, at din handling skaber læring, og at læring giver dig handlemuligheder. Derfor er alle vores aktiviteter båret af din aktive involvering.

Det gælder eksempelvis ’Tirsdagstimen’, som giver mulighed for fokuseret dialog og erfaringsudveksling med ligesindede. Det gælder for vores DPL Discovery-ture til interessante konferencer, hvor vi faciliterer netværksdialog og etablering af interessegrupper. Det gælder for vores webinarer, som er bygget op med henblik på hurtig indsigt, din aktive deltagelse og mulighed for opfølgende sparring med ligesindede.

Som leder af projekter er du i rampelyset, og ansvaret for din læring og udvikling er placeret hos dig selv. Vi lærer mest, når vi selv bidrager: Når vi selv aktivt søger viden og tager dialogen med dem, som ved mere end os selv, og når vi selv lærer fra os i de tilfælde, hvor vi ved mest.

Det forum stiller DPL til rådighed for dig.
Du vælger selv, hvor meget du vil engagere dig – men vær sikker på én ting: Når du træder ind i DPL’s ”moderne klubhus”, accelererer du din læring, dine kompetencer og dit faglige netværk. Det samme gør deltagerne i dit projektteam, dine kollegaer og ultimativt din organisation.