Dansk Projektledelse afholder i årets løb en lang række arrangementer, som alle har til formål at inspirere vores medlemmer og omverdenen til at dykke længere ned i den faglighed det kræver, at lede projekter.

Nogle af vores arrangementer er forbeholdt medlemmer, mens andre er åbne for alle.

Vores online-arrangementer er gratis for medlemmer, mens der kan forekomme deltagerbetaling fra både medlemmer og gæster på vores fysiske arrangementer.

Events
Events dækker over både seminarer, gå-hjem-møder og Kick Off møder – kort sagt alle de arrangementer, som vi afholder fysisk. Vi tilstræber at komme rundt i landet i årets løb, og sikrer møder med stor interaktion og fokus på erfaringsudveksling og sparring.
Se kommende events her

Webinarer
Dansk Projektledelse faciliterer mellem 40 og 50 webinarer om året med fokus på de mange facetter af projektlederens opgaver og kompetencer.
Der er derfor altid inspiration at hente, og vi prioriterer debat deltagerne imellem undervejs i webinaret.
Vores webinarer distribueres ikke efterfølgende.
Se kommende webinarer her

Tirsdagstimen
Tirsdagstimen er vores uformelle mødested.
Vi tjekker ind på Spotify Live hver anden tirsdag fra 8.30 – 9.30 og drøfter et forudbestemt emne – uden kamera, uden optagelse og uden grafik – men med fokus på indhold og den værdiskabende dialog.
Tirsdagstimen er for alle med interesse for ledelse af projekter.
Se kommende Tirsdagstimen her

DPL Discovery
Når vores medlemmer ser hinanden på diverse messer og konferencer i ind- og udland, faciliterer Dansk Projektledelse en uformel samling. Ofte mødes vi til morgenmad og drøfter forventninger til dagens arrangement, og så samles vi igen ved dagens afslutning for at samle op i plenum og dyrke vores netværk inden hjemturen.
Se kommende Discovery aktiviteter her

Tx3
Tx3 er vores Tidsbegrænsede Temabaserede Team, hvor vi i mindre grupper går i dybden med et bestemt tema. Et Tx3 kører over en kortere periode og producerer en form for udbytte (artikel til vores magasin, et webinar el.lign.).
Se oversigten over aktive Tx3 netværk

IPMA Certificering
Dansk Projektledelse er partner på den internationale certificering, IPMA, hvor du kan blive certificeret på forskellige niveauer ud fra dine personlige kompetencer og erfaringer med ledelse af projekter.
Læs  mere her

IPMA Orienteringsmøder
På vores online orienteringsmøder, giver vi dig indblik i certificeringsprocessen og hvad, der skal til for at blive IPMA-certificeret.
Se kommende møder her

Eksterne arrangementer
Her finder du en række eksterne arrangementer, som vi vurderer, kan være relevante for medlemmer af Dansk Projektledelse.
Se kommende eksterne arrangementer her

Bliv medlem

Bliv en del af Danmarks stærkeste netværk for ledere af projekter

Tilmeld dig her

"Medlemsskabet af Dansk Projektledelse er for mig et fagligt bagland, jeg trækker på i min hverdag, og som både inspirerer mig til at tænke nye tanker om faget - og holde mig ajour helt generelt. Jeg har gode erfaringer med gå-hjem-møder, symposier samt netværket for projektledere, som har givet mange kontakter, jeg bruger i min organisation, fx som eksterne oplægsholdere. Endelig har min deltagelse i IPMA-certificeringen været fantastisk fremmende for min faglige udvikling og karriere."

Philip Sonne, Danmarks Nationalbank, VS – Strategi og økonomi – Projekter