Introduktion til Scrum

Scrum er en agil metode (blandt flere fx Kanban, Featuredriven Development, Lean Development,….), som hviler på et sæt af agile principper. Den agile fremgangsmåde er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I den agile metode opfattes…
| Skrevet af Rene Sejberg

Forskelle er projektets vilkår – sørg for at bygge bro

Projekter og projektteam rummer masser af forskelle Projekter og projektteam rummer masser af forskelle, der kan give uønskede gnidninger og spilde deltagernes tid, og det går ud over resultaterne. Men forskellene er også selve krumtappen…
| Skrevet af Elisabeth Plum

Interessentanalyse og interessenthåndtering

Udvidelse af værktøjskassen Jeg vil gerne udvide din værktøjskasse med ”Salience-”modellen til kategorisering af interessenter. Således hermed et mere teoretisk bidrag til værktøjskassen, da jeg synes vi trænger til til at få…
| Skrevet af Formand, Judith Parus

PMO Manifest: Principper og retning for udvikling af et PMO (Projektkontor) PART 1

Projektkontorer har eksisteret i mange år i mange forskellige brancher i det private såvel som det offentlige. Det er dog kun de sidste 20-25 år at PMO-er er blevet dyrket som disciplin, på linje med projekt, program og porteføljeledelse.…
| Skrevet af Hans Arnbjerg

De ti b(r)ud – fejl projektledere begår til alle tider

Projektledelse er et af de få fag, hvor der hverken er standardiserede uddannelser eller mesterlære eller andet, der garanterer for kvaliteten af kandidaten, der hævder at være projektleder. Modig og ny Det er formodentligt årsagen til,…
| Skrevet af Finn Svenning

Business Case’s og Cost/Benefit-beregninger gør mere skade end gavn

Fordi de narrer læserne til at tro, at projekter er lig med penge i kassen. Ledelse forledes til at tro, at hvis de siger ja til projektet, så vil pengene mere eller mindre komme spadserende af sig selv en gang i fremtiden, og det er en grov…
| Skrevet af Finn Svenning

Projektstyringsværktøjer: Den vigtige forberedelse – del 1

Forberedelse til valg af projektstyringsværktøj I denne serie vil jeg kigge på den forberedelse, som er en vigtig del når man skal vælge et projektstyringsværktøj. Leverandørerne, som kommer på banen når man skal til at vælge…
| Skrevet af Soeren Soegaard