Klæd os på til Folkemødet

Som du kunne læse i Foreningens Fokus i sidste uge, deltager DPL i Folkemødet på Bornholm d. 15. – 17. juni.

For at få mest muligt ud af vores besøg på Folkemødet i Bornholm i næste uge vil vi gerne have din hjælp.

Derfor vil det være en stor hjælp hvis du vil svare på nedenstående spørgsmål. Det tager højest et par minutter.

 

 

Foreningens fokus

Af formanden

Dansk Projektledelse på Folkemødet

Om to uger løber Folkemødet 2023 af stablen på Bornholm – og denne gang deltager Dansk Projektledelse.

Folkemødet 2023 er et samlingspunkt for organisationer, virksomheder, foreninger, partier og græsrødder – og tematikkerne spænder bredt.

For Dansk Projektledelse handler deltagelsen i år om at spore sig ind på, hvordan vi bedst og mest effektivt får sat projekterne og værdien af dem på samfundsdagsordenen.

I dag hører vi desværre oftest om projekterne i den store offentlighed, når de er ramt af uheld eller når de har slået fejl.

Men i Dansk Projektledelse ved vi, at hele måden at arbejde med projekter, initiativer, programmer og porteføljer – og den tænkning, der er forbundet med måden at arbejde på – bringer øget værdi for organisationer og virksomheder. Det vil vi gerne synliggøre og skabe fokus på – også på samfundsniveau.

De vilde problemer

Som samfund står vi overfor nogle store udfordringer – der er sågar tale om ’vilde problemer’.

Det drejer sig naturligvis om den globale klimakrise og den grønne omstilling men også om f.eks. unge med uforløst potentiale, nytænkning af uddannelsessektoren, balancen mellem by og land, ulighed i sundhed og fx også den måde nye generationer udfordrer vores måde at lede på og den måde, vi tænker organisation og arbejdsliv på.

Alene på klima- og energiområdet har vi kun set de første af de gigantiske projekter, der kommer mange flere af i de kommende år. Men de vilde problemer, skal ikke kun løses i gigaprojekter. De skal løses i samarbejder, i partnerskaber og i dyb interaktion mellem interessenter, kompetencer og fagligheder – og mellem private og offentlige spillere.

Og en ting er sikkert, alle ’de vilde problemer’ er komplekse udfordringer, som vi skal løse – og gerne hurtigt!

Dansk Projektledelses medlemmer og kompetencer

Vi tror på, at Dansk Projektledelse – med det stærke netværk af projektfolk som foreningen  repræsenterer – kan spille en vigtig rolle i designet af de nye måder at arbejde på og i løsningen af de vilde problemer.

Som ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer, har vi forståelse for- og erfaring med kompleksitet, samspil og samarbejde samt faciliterende proces- og interaktionsdesign i et krydspres af, politik, interessenter og mangeartede holdninger.

Den enorme styrke vi i fællesskab besidder i Dansk Projektledelse, tager vi derfor til Bornholm og gør opmærksom på – og vi vil spore os ind på, hvor vi 1) bedst bringer vores samlede kompetencer i spil i jagten på at løse de vilde problemer– og 2) bedst bidrager til at skabe de nødvendige samfundsmæssige forudsætninger for morgendagens projekter.

Vi glæder os til at fortælle meget mere om projekternes møde med demokratiet og til at involvere dig som medlem, når vi er tilbage fra Solskinsøen, så stay tuned.

Bedste hilsner,

Webinar om Half Double-metoden

Erfaringer med Half Double-metoden i forsknings- og innovationsprojektet FEMaLe

Indlægsholder Ulrik Bak Kirk har arbejdet med projektledelse i det primære sundhedsvæsen siden 2013. I dag forsker Ulrik i digital sundhed og er Faglig Koordinator for det EU-støttede forsknings- og innovationsprojekt FEMaLe (Finding Endometriosis using Machine Learning), hvor Ulrik sammen med PMO på Aarhus Universitet siden 2021 har appliceret Half Double-metoden. Ulrik er certificeret Half Double Practitioner siden 2022, og han fortalte i webinaret om sin egne erfaringer med Half-Double-metoden fra forsknings- og innovationsprojektet om den usynlige, men udbredte sygdom endometriose, der rammer 1 ud af 10 kvinder i den fødedygtige alder.

Ulrik Bak Kirk delte sine erfaringer med og overvejelser om at bruge Half Double-metoden i projektledelsen af FEMaLe. Metoden er opdelt i tre hovedområder og tilbyder ni værktøjer:

  1. Effekt: Effektkort og -måling, effektbaseret løsningsdesign og pulstjek.
  2. Flow: Co-lokation af teamet, visuel planlægning og rytme i nøgleevents.
  3. Lederskab: Aktivt projektejerskab, samarbejdsorienteret lederskab samt reflekterende og agil tankegang.

Nedbryd projektet i mindre bidder for at gøre det håndgribeligt

Ulrik Bak Kirk fortalte om, hvordan de har reduceret kompleksiteten i det store projekt ved at bryde det op i mindre bidder, for at kunne fokusere på hvert enkelt fagområde mere struktureret og håndgribeligt. Pandemi-nedlukningen i foråret 2020 krævede fx lynhurtig omstilling til den nye virkelighed og planlægning for at kunne de lede 17 partnere, der var spredt rundt omkring i forskellige organisationer på tværs af 9 lande i Europa. FEMaLe-projektet fandt en fungerende formel ved at etablere en hybrid arbejdsgang fra start og sikre nem intern kommunikation.

Der skal ikke gå for længe mellem møderne

Ifølge Ulrik Bak Kirk handler det om at afholdt regelmæssige møder, fx månedligt som del af en halvårlig rytme for at tracke og identificere, hvordan det går internt og eksternt i projektet. På den måde kan de tage fat i opståede problemer mere proaktivt og løse dem sammen med det samme, de bliver erkendt.

Afprøv i det små og skaler op derpå

Et eksempel Ulrik tog op var, at de succesfuldt havde samskabt og eksekveret en kampagne på sociale medier på dansk, som de derpå løftede op på globalt niveau. Den afprøvede prototype fungerede fint på flere parametre og kunne med stor fordel bygges videre på andre steder.

Erfaringsudveksling, sparring og netværk

Et webinar er en rigtig god måde at erfaringsudveksle og sparre med hinanden på inden for ledelse af projekter, initiativer, programmer og porteføljer. Vi afholder flere webinarer i løbet af året, og til hvert enkelt er der rig lejlighed til at dele erfaringer og netværke med andre projektledere. Og det var der også til dette webinar, hvor Ulrik havde sørget for at allokere tid til spørgsmål, erfaringsudveksling og sparring i forhold til helt konkret at overveje Half Double-metoden for deltagerne. Vores webinarer tilbyder et roligt og velkommende rum, hvor der er plads til alle medlemmer uanset faglighed og branche.

 

Læs om og deltag i kommende webinarer her

Kunne du tænke dig at være facilitator til webinarer kan du kontakte os her

Har du et potentielt emne til et webinar hos DPL, kan du kontakte os her