DPL Kernefortælling

Et moderne klubhus for projektledere, der ønsker udvikling, følgeskab og bæredygtige resultater.

Læring og udvikling sker i hverdagen. Det gælder også for dig, der er leder af projekter, hvor udviklings- og læringspotentialet er størst, når du har fingeren i mulden.

Når du arbejder med dine praksisnære udfordringer, er du motiveret for læring, viden og inspiration, der kan bringe dig videre. Hos DPL tager vi denne erkendelse alvorligt.

Vi har den største respekt for, at rollen som forandringsleder til tider kan føles både frustrerende og ensom. Midt i krydspresset mellem teammedlemmer, som skal inspireres og motiveres til handling og ledelsen, som ønsker eksekvering og resultater – hurtigst muligt.

Derfor er vores mission at være et ”moderne klubhus”.
I klubhuset kan både kommende, nye og erfarne ledere af projekter videndele og sparre med hinanden om dét, som rører sig i deres hverdag – lige nu. Vi faciliterer rammerne, så du som medlem får en sikker og tryg havn til refleksion, selvevaluering og videndeling. Her finder dine faglige diskussioner om muligheder, dilemmaer, paradokser og frustrationer sted.

På den måde får du som medlem de bedste forudsætninger for at kunne bedrive dét, vi kalder bæredygtig ledelse af projekter. Det gør en positiv forskel for dig, dit projektteam, projektmiljøet og det bidrager til en bedre verden.

I DPL tror vi på Action Learning. Vi tror på, at din handling skaber læring, og at læring giver dig handlemuligheder. Derfor er alle vores aktiviteter båret af din aktive involvering.

Det gælder eksempelvis ’Tirsdagstimen’, som giver mulighed for fokuseret dialog og erfaringsudveksling med ligesindede. Det gælder for vores DPL Discovery-ture til interessante konferencer, hvor vi faciliterer netværksdialog og etablering af interessegrupper. Det gælder for vores webinarer, som er bygget op med henblik på hurtig indsigt, din aktive deltagelse og mulighed for opfølgende sparring med ligesindede.

Som leder af projekter er du i rampelyset, og ansvaret for din læring og udvikling er placeret hos dig selv. Vi lærer mest, når vi selv bidrager: Når vi selv aktivt søger viden og tager dialogen med dem, som ved mere end os selv, og når vi selv lærer fra os i de tilfælde, hvor vi ved mest.

Det forum stiller DPL til rådighed for dig.
Du vælger selv, hvor meget du vil engagere dig – men vær sikker på én ting: Når du træder ind i DPL’s ”moderne klubhus”, accelererer du din læring, dine kompetencer og dit faglige netværk. Det samme gør deltagerne i dit projektteam, dine kollegaer og ultimativt din organisation.

DPL Generalforsamling 2022

Torsdag 3. marts kl. 16.00-18.00

Generalforsamlingen afholdes på en sikker forbindelse via Zoom.
Det bliver i år en virtuel og interaktiv event, hvor der også er mulighed for alle deltagere at netværke og bidrage.
Vi ser frem til at modtage eventuelle spørgsmål og input fra alle medlemmer.

Dansk Projektledelse indkalder hermed medlemmer af foreningen til den årlige generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning og regnskab.
  3. Handlingsplan og budget, herunder årets kontingent
  4. Resultat af valg til bestyrelsen
  5. Valg af foreningens revisor
  6. Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer
  7. Eventuelt

Information om bestyrelsesvalg og kandidater følger senere.

Tilmeld dig allerede nu via dette link:
Generalforsamling 2022 (tilmeld.dk)

 

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Tak for året der gik!

Tak for dine bidrag og din deltagelse i årets løb i foreningen. 

Det er på grund dig, og alle andre medlemmer, at denne forening er med til at udvikle arbejdet med ledelse af projekter i Danmark.

Vi tror på at bæredygtig ledelse af projekter starter med dig som person, og vi arbejder for at løfte og udvikle dig, både fagligt og personligt, gennem de mange services vi har i foreningen. Vi håber, at du vil bruge dem flittigt.
Det har været et spændende og udfordrende år for DPL – og alle andre – på grund af Covid. Men det skal ikke stoppe os, for vi arbejder fortsat for at forme den bedste forening, der giver mest mulig værdi for vores medlemmer.
I 2022 er der planer for endnu flere nye tiltag. Blandt andet en ny hjemmeside og community-platform, et helt nytænkt DPL Magasin, DPL Videnfestival, en serie af podcasts med udgangspunkt i IPMA-certificeringen, flere goder i virksomhedsprogrammet, og mange andre spændende ting.
Vi forsøger hele tiden at optimere og finde nye måder at inspirere dig, så du som medlem, kan vokse i din rolle som leder af projekter. Et medlemskab af DPL skal være til gavn for
både dig, dit team, din organisation og hele virksomheden. Derfor kan du med fordel også tale med din leder om at I laver et virksomheds-medlemskab, så flere kolleger sammen kan få gavn af vores ydelser.
Husk, at du som medlem også har gratis adgang til mere end 50 webinarer  og arrangementer om året, som alle er relevante for projektledere og projektdeltagere m.fl. Du kan også selv bidrage med at holde webinarer, så kontakt os gerne for mere information. Se oversigten over alle arrangementer ved at klikke her.
Vores forening er baseret på, at vores medlemmer deltager aktivt og deler viden og erfaringer med hinanden fra projektverdenen, og lige nu har du mulighed for at få en artikel eller et indlæg med i det første nummer af  DPL Magasinet. Du skal blot sende os en udfyldt Synopsis senest 15. januar 2022. Læs mere her.
 
Vi glæder os til et nyt og spændende 2022 sammen med dig!

Glædelig Jul & Godt Nytår!

– Ønskes af Dansk Projektledelse