Indlægsholdere søges

Gennem evalueringer på vores arrangementer får vi ofte rigtig gode idèer til emner på fremtidige møder og webinarer

Vi har brug for din hjælp!

Desværre, kan vi ofte ikke gå videre med alle de gode idéer – fordi vi mangler indlægsholdere inden for de respektive emner.

Vi synes, det er rigtigt ærgerligt, når vi ikke kan gå videre med en idé, fordi vi ikke kan finde en indlægsholder, derfor rækker vi nu ud, for at høre om du eller en du kender, ved noget om og har lyst til at afholde et webinar eller møde om et af følgende emner:

  • Differentierede niveauer af ressourcestyring. Vi kender alle den forkromede, tunge ressourcestyring og den ”manglende” i den anden ende.
  • Hvornår får man mest ud af ressourcestyring uden at bruge oceaner af tid?
  • Hvordan laver andre kapacitetsstyring i forbindelse med Porteføljestyring? – det kan godt være at man har det korrekte antal head counts men er det de rigtige kompetencer?
  • Nedbrydning fra head count til roller/ressourcer – skal det foregå i et fælles system eller har nogle erfaring med at det fungerer fint med diverse excelark?

Honorar aftales individuelt og varierer alt efter type af arrangement, varighed m.m.

Kontakt os meget gerne på arrangementer@danskprojektledelse.dk eller ring til Annemarie Fjeldborg på tlf. 48 74 94 25

Flade hierarkier i fremtidens organisationer

Er der stadig brug for mellemledere og hvis ja, hvilke roller skal de have?

 

Er hierarkiet stadig den bedste måde at organisere en virksomhed på?

Flade hierarkier i fremtidens organisationer

Årets sidste udgave af tidsskrift udkommer til december 2020. Temaet for nummeret bliver “Flade hierarkier i fremtidens organisationer”.

Der synes at være et opgør i gang mod det traditionelle hierarki, som stadig er den mest udbredte måde at organisere en virksomhed på. Hierarkiet er kendetegnet ved at have topledere og mellemledere placeret på de forskellige niveauer i organisationen. Tidligere var lederen synonym med den, der havde overblikket og kunne svare på alt, hvilket var muligt i de mere simple domæner. Med vor tids mange og langt mere komplekse domæner er det ikke længere muligt for lederen altid at have overblikket og kunne svare på alt.

En anden indlejret konflikt i den klassiske, hierarkisk organiserede virksomhed er, at de primære mål er økonomiske og at flertallet af handlinger og beslutninger i virksomheden er styret af mål om at sælge mere, skabe størst muligt overskud og sikre virksomhedens værdi gennem høje aktiekurser. Udfordringen er, at denne type mål i kombination med den bagvedliggende kultur ikke er særligt motiverende for det moderne individ.

Folkene bag opgøret har et anderledes syn: Virksomheden skal naturligvis stadig tjene penge for at kunne overleve, men grundholdningen er, at virksomheden først udnytter sit fulde potentiale og bliver rigtig succesfuld, når den har rigtig glade medarbejdere. Midlet og målet er flade organisationer, hvor medarbejdere frigøres fra de traditionelle hierarkiske strukturer og systemer til styring og kontrol. Ansvaret flyttes i stedet i langt højere grad hen til den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere, frem for at lægge det hos en leder, som vi plejer at gøre. Tesen lyder: Medarbejderne vil opleve større glæde ved deres job; medarbejderne og organisationen som helhed bliver langt mere effektiv og lønsom; medarbejdernes loyalitet vil stige og de vil være mindre tilbøjelige til at skifte job.

Der vil stadig være stort behov for ledelseskompetencer, herunder projektledelse i den flade organisation, men kompetencerne og ledelsesopgaverne vil være fordelt på en anden måde, end vi kender det i dag, fra den traditionelle virksomhed.

Hvad mener du?

Ovenstående tema er inspireret af bogen ”Teal Dots in an Orange World”. Bogen fokuserer på den nye teori bag begrebet ’flade organisationer’ eller ”Teal organisations” og fremstår meget debatskabende; især rejser bogen følgende spørgsmål:

  • Er der stadig brug for mellemledere og hvis ja, hvilke roller skal de have?
  • Er hierarkiet stadig den bedste måde at organisere en virksomhed på?

Byd ind med en artikel, og fortæl om dine holdninger til og/eller erfaringer med flade organisationer. Brug meget gerne denne synopsis-skabelon.

Fristen for aflevering af synopser på artikler er fredag d. 30. oktober. Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk, Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige og korrekturlæste artikel afleveres senest mandag d. 23. november.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Jesper Schreiner
Redaktør på tidsskriftet Projektledelse

Hvem smed håndgranaten?

Har du oplevet eksperimentkultur, kontinuerlig feedback og selvorganisering ramme din organisation? Svaret er højst sandsynligt ja! Hos langt de fleste organisationer føles det som om, nogen har smidt en kulturmæssig håndgranat direkte ind i domicilet, – og ingen forudser sjældent den mentale reaktion, der følger i kølvandet, når man begynder at øve sig på ovennævnte. Men hvor opstår clashene helt præcis? Hvordan holder man balancen? Og hvordan kan man som projektleder gribe og bruge dette dilemmamæssige slaraffenland til at skabe et helt nyt afsæt for sin rolle?

Det gør Katrine Hald Kjeldsen, agil coach hos Syndicate, os meget klogere på, på Symposiet ONLINE. Du kan opleve Katrine fredag 4. september kl. 12.30 -13.30 eller på Symposiet VINGSTED onsdag 30. september kl. 9-10.

Du får svært ved at gemme dig – selvom det foregår ONLINE

Konferencen symposiet har altid været kendetegnet ved, at deltagerne løbende igennem dagens program bliver aktivt involveret i workshops og debatter. Dette holder vi naturligvis fast i – og selvom det bliver i en lidt anderledes form i år – kan du godt glæde dig til at blive sendt i virtuelle breakout rooms med andre deltagere, give din mening til kende via polls og gå amok på whiteboardet for at illustrere dine pointer undervejs. Det bliver ikke, som det plejer – men vi lover, det bliver godt! Symposiet ONLINE afholdes 3.-4. september 2020.

Du kan selvfølgelig også stadig deltage på Symposiet VINGSTED onsdag 30. september, som er en fysisk konference – helt som vi kender det.

En konference bliver til to – med forskelligt program

Symposiet Projektledelse afholdes i år som to forskellige konferencer hhv. 3.-4. september (ONLINE) og 30. september (VINGSTED).

Læs mere om priser, program og tilmelding:
Symposiet ONLINE
Symposiet VINGSTED

Vi glæder os til at have dig med!