Vedligehold dine projektlederkompetencer og oprethold din markedsværdi

Hvis du blev IPMA certificeret i 2013, så skal du recertificeres i år. Recertificeringsprocessen hvert 5. år,  tvinger dig til at reflektere over din udvikling indenfor projektledelse, og er en god anledning til at sikre, at du ”har næsen i sporet”.

Et naturligt alternativ til en recertificering, er at blive certificeret på et højere niveau.

Hvis dit certifikat snart skal fornyes – så kontakt os på info@ipma.dk for yderligere information. Vi vil også meget gerne tale med dig om fordelene ved IPMA Certificeringen i al almindelighed.

Årets virksomhedsleder og årets unge projektleder kåres i København

For andet år i træk, vil Dansk Projektledelse godt synliggøre særlige indsatser inden for ledelse af projekter i Danmark, som har markeret sig særligt inden for det seneste år. Vi uddeler priser i to kategorier: Årets virksomhedsleder og årets unge projektleder . Læs mere om kriterierne for at modtage priserne her.

I år er der tre nominerede til prisen som årets virksomhedsleder og to nominerede til prisen som årets unge projektleder. Vinderne kåres i København 23. maj kl 18.30, når vi afholder Awards Dinner i forbindelse med Symposiet Projektledelse 2018.

De nominerede i kategorien årets virksomhedsleder

Willy Kofoed, kontorchef hos Uddannelses- og Forskningsministeriet
Willy er bl.a. nomineret med flg. begrundelse: “…Som leder af sit kontor (virksomhed) formår Willy at skabe et rum, hvor projektlederne kan vokse og udvikle sig med opgaven. Der afsættes løbende tid til sparring med de enkelte projektledere, hvor Willy stiller sig til rådighed for projektlederen og lader projektlederen sætte retningen….”

 

Lise Ørtoft, Director – Implementation & Consulting hos KMD
Som del af begrundelsen for indstillingen til årets virksomhedsleder, nævnes bl.a. “…For Lise består team, afdeling og virksomhed af mennesker, hvis samarbejde kræver indbyrdes respekt og rummelighed. Hendes uofficielle motto: ’Hav tillid til hensigten’… Lise respekterer projektfaglighed og projektlederes forskellighed, og italesætter fordeling af ansvar og roller… “

 

Stine Thorsgaard Kjær, Partner hos Pænt Goddag
Stine er bl.a. nomineret til årest virksomhedsleder fordi: “Troen på at man ikke kan tænke sig til tingene, gør at alt bliver prototypet. Udefra kan de mange bolde i luften og projekterne ligne kaos, men med et dygtigt team, og en aldrig afvigende vision, er det altid overskueligt for alle at møde på arbejde med konkrete arbejdsopgaver”.

 

De nominerede i kategorien årets unge projektleder

Simon Brandstrup Sørensen, projektleder hos Projectum
I kategoerien årets unge projektleder, er Simon bl.a. nomineret fordi “…Simon viste hurtigt at han kunne tage styringen på vores største og vigtigste projekt til dato, han har – nærmest fra start af – taget taktstokken, og styret projektet sikkert i mål, on time scope og budget. Efter succesfuld afslutning, har Simon fortsat projektet ind i nye faser, samtidig med andre projekter…”

 

Tine Meldgaard, projektleder hos Pænt Goddag
Tine er nomineret med flg. begrundelse: “…Som proaktiv sikrer Tines systemiske tankegang at alle projekter nås med et unikt resultat. Projekterne er altid visuelle over for alle indvolverede. Hos Tine er projektledelse fagligt stærkt forankret, metoderne bruges i det omfang, det giver mening og altid med et kreativ twist…”

Stort tillykke til alle nominerede, – og held og lykke 23. maj i København.

Nominerede til årets IPMA Certificerede Projektledere 2017

Hvert år glæder vi os til at præsentere årets IPMA Certificerede projektledere, og nu er det tid til at fortælle, hvem der er nomineret for året 2017.

Vi vil gerne anderkende de projektledere, som I deres dagligdag yder noget ekstraordinært i den måde de leder projekter på og det gør vi ved at udnævne årets IPMA Certificerede projektleder på de forskellige certificeringsniveauer. Læs mere om IPMA Certificeringen.

Hvordan udvælges de nominerede?
IPMA’s assessorer indstiller løbende over hele året, kandidater til årets projektleder. Selve udvælgelsen bliver foretaget af IPMA Certificeringsstyregruppen. De nominerede er udvalgt mellem ca. 300 kandidater, så alene det at blive nomineret, er en meget stor anderkendelse.

Vinderne offentliggøres på Symposiet Projektledelse ved Awards Dinner den 23. maj.

Nominerede til årets IPMA certificerede projektleder på niveau B

 

Fra venstre: Asbjørn Enemark – TDC, Jørgen Møller Nielsen – Ørsted & Lasse Andersen – PFA.

Nominerede til årets IPMA certificerede projektledere på niveau C

Fra venstre: Eigil Mørkholt Hasling – Rambøl, Marius Andersen Bruce – HOFOR, Mette Møller Andersen – Arla Foods Ingredients.

Nominerede til årets IPMA certificerede projektledere på niveau D

Fra venstre: Christian Enemark – Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Lisbeth Stuart – DSB, Maria Riber-Hansen – Danske Bank.