Eksterne arrangementer i Dansk Projektledelses eventkalender

I 2021 åbner Dansk Projektledelse op for, at alle udbydere af projektrelevante arrangementer (eksterne i det følgende) kan få deres arrangementer i kalenderen på Dansk Projektledelses hjemmeside.

Kriterierne

Events fra eksterne skal være gratis og omhandle emner, der er relevante og værdiskabende for DPL’s medlemmer og brugere i øvrigt. Arrangementerne må IKKE være reklame/salg for et specifikt produkt el.lign. Alle eksterne kan som udgangspunkt få annonceret deres gratis events i arrangementskalenderen på Dansk Projektledelses hjemmeside, hvor det vil fremgå tydeligt, at eventet arrangeres af en ekstern udbyder. Se hvilke arrangementer, vi allerede udbyder her.

Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Gratis arrangement – hvor DPL’s platform er et relevant afsæt*.
 • Arrangementet skal være værdiskabende for målgruppen:
  • Folk der arbejder med ledelse af projekter – herunder fx:
   • Projektledere, projektchefer, scrummastere, product ownere, agile coaches, projektejere, styregrupper m.v.
  • Projektdeltagere i øvrigt
 • Arrangementet skal være åbent for alle

Dansk Projektledelse sørger for:

 • At arrangementet bliver synligt i vores kalender.
 • At arrangementet – i særlige tilfælde kan få plads i vores nyhedsbrev og markedsføring i øvrigt, hvis vi vurderer at det giver værdi og mening i forhold til vores markedsføring i øvrigt.
 • At vi snarest muligt efter, at I har sendt os information om arrangementet lægger det i vores arrangementskalender.
 • Vi linker til arrangementet på jeres site, hvor tilmelding i øvrigt sker.

I sørger som ekstern arrangør for:

 • At arrangementet er beskrevet hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med indholdet – så vi kan linke til det fra vores site.
 • At indsende arrangementet i så god tid som overhovedet muligt. Gerne 3-6 uger før afvikling.
 • At underrette os om evt. aflysninger og ændringer af arrangementet.
 • At håndtere tilmeldinger
 • At håndtere alle henvendelser omkring arrangementet

Alternativer til ovenstående:

 • Har I ikke selv et tilmeldingssite og/eller en online platform (eller et fysisk lokale) – men sidder I inde med et budskab, som I mener, kan komme vores medlemmer til gode, så kontakt os endelig! Vi udvikler løbende arrangementer i DPL-regi og samarbejder også gerne med jer.

*Det er DPL, der vurderer hvorvidt arrangementet er relevant. DPL laver løbende stikprøver på arrangementer fra eksterne partnere for at sikre at indholdet fortsat er værdiskabende og relevant for målgruppen – alle der arbejder med ledelse af projekter – samt at kvaliteten af arrangementet er i tilfredsstillende.

Skriv til arrangementer@danskprojektledelse.dk hvis I har et arrangement, I gerne vil have i vores kalender, der opfylder kriterierne. Skriv gerne ”eksternt arrangement + titlen på arrangementet” i emnefeltet.

Bedste hilsener

Louise, Dansk Projektledelse

Stillingsopslag: Direktør til Dansk Projektledelse

15. februar 2021

Er du vores nye Direktør?

Vil du være med til at fremme ledelse af projekter og gøre virksomheder i Danmark mere konkurrencedygtige? Så søg stillingen som direktør i foreningen Dansk Projektledelse. En stadig stigende del af Danmarks BNP skabes gennem projekter. Det gør ledelse af projekter, programmer og porteføljer til en strategisk vigtig kompetence for mange virksomheder i Danmark. Siden 1975 har foreningen Dansk Projektledelse gennem netværk, arrangementer, artikler mm. skabt værdi for ledere af projekter og projektorganisationer. Missionen for foreningen er at inspirere til værdiskabende ledelse af projekter for vores godt 1.800 medlemmer, vores 13.000 følgere på LinkedIn, de mere end 6.500 IPMA certificerede og de mange andre brugere af foreningen.

Vi ønsker en ny version af foreningen, der tiltrækker endnu flere medlemmer, der ønsker at være en del af et stærkt kompetencenetværk, hvor man deler viden og lærer nyt – og som tilbyder den mest anerkendte internationale projektcertificering.

Om stillingen

Vores nye direktør skal søsætte den nye version af foreningen gennem solid 360° forretningsforståelse og overblik samt involverende ledelse af sekretariatet og de mange frivillige i netværket. Du har derfor stærke, veldokumenterede ledelseskompetencer og du kan sætte mål og retning samtidig med, at du har en sikker hånd på roret i den samlede daglige drift og i optimeringen af den.
Du skal kunne agere i en udadvendt rolle og er derfor en stærk og visionær talsperson, der oprigtigt er dedikeret til opgaven med at fastholde de nuværende medlemmer, støtte de nuværende aktiviteter og netværk samtidigt med, at du udvikler foreningen og tiltrækker flere medlemmer og samarbejdspartnere.

Du forstår vigtigheden af markedsføring og du besidder lysten til vedvarende at videregive de gode historier om de succesfulde projekter på tværs af brancher. Du brænder for udvikling af virksomheder og kan engageret indgå i dialogen med dem om deres behov i forhold til de succesfulde projekter. Derfor er du en helt naturlig og proaktiv sælger af de produkter Dansk Projektledelse har på hylderne.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling og vi ser gerne have, at du starter så snart, det er muligt og helst senest 1. juni. Du vil blive ansat af bestyrelsen jf. foreningens vedtægter. Dit daglige arbejdssted er Indre København (Dansk Projektledelse leder pt. efter nye lokaler), men du må påregne en del rejseaktivitet i forhold til arrangementer og medlemmer i hele Danmark.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Christina Foldager på tlf. nr.: 6170 8862. Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Send din ansøgning og dit cv til job@danskprojektledelse.dk senest den 15. marts 2021. Vi gør dog opmærksom på, at vi holder samtaler løbende og at vi derfor forbeholder os ret til at skrive kontrakt, hvis den rette ansøger dukker op inden ansøgningsfristen udløber.

Ledelse i en virtuel verden

Tema for tidsskriftet Projektledelse #2021-1

At kunne lede dygtigt og effektivt i en virtuel verden blev 11. marts 2020 pludselig virkelighed for mange. Hvor vi tidligere havde valget mellem at lede fysisk eller virtuelt – skulle alle til at planlægge og udføre ledelse i en rendyrket virtuel verden.

Professionel distanceledelse

Hvordan planlægger og udfører du professionel distanceledelse i en rendyrket virtuel verden – hvor du skal opnå synlig fremdrift i dine projekter?… Og hvor du samtidig skal skabe resultater, succes og tilfredshed hos dine interessenter? Er der særlige udfordringer, du skal være opmærksom på, og hvilke kompetencer er særligt vigtige at have fokus på for at kunne lede sikkert og dygtigt på distancen?

Real-life cases fremfor teori

Der findes allerede en masse god og relevant teori om distanceledelse, men i næste nummer af tidsskriftet, ønsker vi at høre om:

 • det praktiske og virkelige ”projektliv” på distancen
 • dine personlige oplevelser og erfaringer med netop din ledelse (af projekter) i en virtuel verden
 • hvad du mener virker godt og mindre godt.

Vi søger med andre ord case-baserede artikler, hvor du tager afsæt i din organisation og i dine projekter (herunder agile). Vi ønsker artikler, der fortæller om de udfordringer, du har haft i forbindelse med overvejende at skulle udføre din ledelse i en rendyrket virtuel verden og hvordan du har tacklet dem.

Fortæl hvor du er nu og hvilken læring, du har gjort. Fortæl også om både fordele og ulemper ved at arbejde og lede i den virtuelle verden. Vi er ikke så interesseret i kopier af siderne fra teoribogen, men hører meget hellere, hvordan det hele fungerer ude hos dig i den virkelige verden.

Vi vil også meget gerne høre om oplevelser og erfaringer med den vanskelige samtale i det virtuelle rum:

 • en samtale som kan handle om ansættelser, opsigelser, konflikter m.m.
 • Hvilke udfordringer har I haft med at skabe et trygt og tillidsfuldt rum som ofte er afgørende for en ”god” vanskelig samtale i den virtuelle verden?

Endelig ser vi meget gerne, at du også kaster dig ud i perspektiveringens svære kunst og giver dit bud på betydningen af at kunne lede dygtigt og effektivt på distancen og i den virtuelle verden set i et fremtidsperspektiv. Får vi normale tilstande igen som før pandemien, hvor vi igen overvejende vil arbejde og lede i en fysisk verden eller er distanceledelsen for alvor kommet for at blive på godt og ondt?

Del din historie om virtuel ledelse i den næste udgave af tidsskriftet

Er du blevet inspireret til at dele din historie i næste udgave af tidsskriftet, så start med at sende os en synopsis om dine tanker og idéer. Send din synopsis til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk senest 24. februar. Download synopsis-skabelon her.

Bliver din synopsis udvalgt, skal den færdige artikel sendes til os senest 30. marts. Projektledelse udkommer næste gang i april 2021.

Vi glæder os til at høre om dine erfaringer med ledelse i en virtuel verden.

Venlig hilsen

Redaktionen, tidsskriftet Projektledelse