Rejsen mod den agile organisation – del dine erfaringer

Når Dansk projektledelse tager hul på andet halvår 2021, bliver det bl.a. under temaet Rejsen mod den agile organisation

Du vil kunne deltage i events omkring emnet – og læse artikler i vores magasin Projektledelse, der udkommer til september. Har du lyst til at dele din og/eller din virksomheds historie, så har du nu mulighed for at få en artikel med i vores magasin. Du kan læse mere om temaet og det videre forløb nedenfor.

Rejsen mod den agile organisation

Mange virksomheder arbejder med at transformere deres organisation. Fra den klassiske hierarkiske model til en meget mere agil organisation med mere eller mindre selvstyrende/selvledende teams, som fundament for både at levere værdiskabelse til kunderne og at øge medarbejdertrivsel.

Det betyder evolution, og i nogle tilfælde en revolution i reorganisering af rolle og ansvar, og i mange tilfælde etablering af nye roller baseret på en blanding af nye og eksisterende kompetencer. Tidligere var lederen synonym med den, der havde overblikket og kunne svare på alt, hvilket var muligt i de mere simple domæner. Med vor tids mange og langt mere komplekse domæner er det ikke længere muligt for lederen altid at have overblikket og kunne svare på alt.

Fokus er på det agile mindset og den agile transformation, som er er en rejse, hvor der ikke lige er en rejseguide som passer specifikt til nogen virksomheder. Skal denne rejse starte bottom-up og udvikle sig fra mindre agile enheder og ende i topledelsen? skal rejsen starte som et ”Big Bang”? Eller skal rejsen måske starte et helt tredje sted? Transformationen skal måske foretages i små iterationer og dermed udføres ud fra samme mindset, som det agile netop anvender.

En anden indlejret konflikt i den klassiske, hierarkisk organiserede virksomhed er, at de primære mål er økonomiske. Flertallet af handlinger og beslutninger i virksomheden er styret af mål om at:

 • Sælge mere
 • Skabe størst muligt overskud, og
 • Sikre virksomhedens værdi gennem høje aktiekurser

Udfordringen er, at denne type mål i kombination med den bagvedliggende kultur, ikke er særligt motiverende for det moderne individ. Som helhed er der således ikke grundlag for en bæredygtig virksomhed (mennesker & verden).

Tesen lyder at:
Medarbejderne vil opleve større glæde ved deres job;
Medarbejderne og organisationen som helhed bliver langt mere effektiv og lønsom;
Medarbejdernes loyalitet vil stige og de vil være mindre tilbøjelige til at skifte job.

… men rejsen giver udfordringer i forhold til den klassiske hierarkiske organisation fordi:

 • Hvilke roller skal lederne nu have når teams bliver mere selvledende?
 • Hvilken rolle har projektlederen? og
 • Kan teamdeltagerne selv udøve ledelse?

Hvilke erfaringer har du eller din virksomhed?

Vi håber, du har lyst til at byde ind med en artikel, og fortælle om dine erfaringer eller din virksomheds erfaringer på den agile rejse.

Vi vil rigtigt gerne høre om agile transformationer, og hvordan I og virksomheden gjorde i praksis. Vi er nysgerrige på, om det reelt har ført til en forandring, eller om I blot har været del i ’et agilt teater’, hvor der ikke er noget, der har ændret sig.

Vil du dele dine – eller jeres – erfaringer, må artiklen meget gerne belyse følgende omkring jeres agile rejse:

 • Hvad var planen?
 • Hvordan gik det?
 • Hvor lang er du/I kommet?
 • Hvad har virket og hvad har ikke virket?

Artiklen skal ikke handle om, hvad ’agil’ er eller om fordele & ulemper ved de forskellige agile metoder.

Next steps

Magasinet Projektledelse udkommer næste gang primo september 2021. Før du går i gang med artiklen, beder vi dig udfylde en synopsis med din idé. Synopsis-skabelonen downloader du her.

Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk. Fristen for aflevering af synopser på artikler er tirsdag 22. juni. Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skriver vi til dig og guider dig igennem den næste fase. Den færdige og korrekturlæste artikel afleveres senest tirsdag 17. august.

På forhånd tak for dit bidrag – vi glæder os til at høre fra dig.

Bedste hilsener

Redaktionen, tidsskriftet Projektledelse

Ny direktør i Dansk Projektledelse

Bestyrelsen har pr. 1. maj 2021 ansat Sven Demant, som ny direktør i Dansk Projektledelse.

Der er brug for en forening i Danmark, der har projekter som omdrejningspunkt. Bestyrelsen er sikre på, at Sven sammen med de frivillige i foreningen og sammen med sekretariatet vil sørge for, at Dansk Projektledelse udfylder præcis den rolle.

Stærkt værdimæssigt match og drive

Bestyrelsen er helt utrolig glade for, at få Sven ombord. Flere vil nok have stiftet bekendtskab med ham allerede, da han gennem en årrække har været topengageret i Dansk Projektledelse. Bestyrelsen glæder sig derfor rigtigt meget til det fremtidige samarbejde med Sven.

”Sven har i et stærkt ansøgerfelt differentieret sig ved at kende vores forening og vores kompetence-certificering rigtig godt. Hertil kommer et stærkt værdimæssigt match mellem Sven og foreningens formålsdrevne tilgang. Han bringer fornyet energi – og den har han masser af – ind i Dansk Projektledelse, som han formår at beskrive med nye ord og ny værdi. Værdi, der kan tiltrække nye medlemmer. Vi forventer, at alle medlemmer vil få stor glæde af hans drive og kompetencer i vores rejse mod at blive et moderne klubhus for projektledere” udtaler bestyrelsesformand Christina Foldager.

Den nye direktør overtager rollen på et tidspunkt, hvor medlemmer har efterlyst mere synlighed af foreningen og italesættelse af mangfoldigheden i projektledelse i Danmark anno 2021.

”Som person tror jeg på værdien af at gøre noget betydningsfuldt i stedet for snævert fokus på kortsigtet eller egen succes. Dansk Projektledelse skal derfor ikke kun være verdens bedste klubhus for projektledere men samtidig bidrage til at vores medlemmer skaber en bedre verden ved hjælp af god projektledelse. Verden har ændret sig og det skal foreningen også. Nogle kalder det foreningens Second Founding, jeg vil kalde det en spændende udviklingsproces og en åben invitation til alle, der leder eller deltager i projekter” siger Sven Demant.

Udvikling og nye tiltag

Foreningen står overfor, med Sven i spidsen, at skulle gennemføre en række nye tiltag. Derfor er der mere end nogensinde brug for dig derude! Har du lyst til at være med fra start og udvikle foreningen, så er tidspunktet perfekt. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe hinanden på vej.

Blåbog: Sven Demant

Sven er 53 år gammel og bor lidt nord for København. Han har suppleret sin danske uddannelse, som akademiøkonom Marketing & Service, med en international projektlederuddannelse Henley Executive MBA Project Management. Efterfølgende har han specialiseret sig i udvikling af teams, grupper og ledelse via en Post-Graduate Certificate i Facilitation på masterniveau for i 2018 at afslutte sin forskning i styregrupper med titlen MSc in Business & Management Research.

I sin mangeårige karriere har Sven arbejdet som programdirektør og leder på to af verdens førende business schools (Henley UK og IMD Schweiz), og været med til at etablere Compaq Computer i Danmark samt arbejdet hos Xerox Corporation i Danmark og Australien. Senest kommer han fra en rolle som ledelseskonsulent, hvor han har brugt kombinationen af sin praktiske ledelseserfaring, akademiske forskning og uddannelser til udvikling af ledelsesakademier, lederteams og organisationskulturer.

Sven kommer derfor med stor erfaring i at udvikle organisationer, programmer og ledere indefra, hvilket er omdrejningspunktet i foreningens nye strategi, hvor projektmodning af virksomheder, udvikling af projektledere og refleksion over faglige kompetencer, er nøgleord.

 

Sven og teamet er allerede trukket i arbejdstøjet.

 

Eksterne arrangementer i Dansk Projektledelses eventkalender

I 2021 åbner Dansk Projektledelse op for, at alle udbydere af projektrelevante arrangementer kan få deres arrangementer i kalenderen på Dansk Projektledelses hjemmeside.

Events fra eksterne udbydere skal være gratis og omhandle emner, der er relevante og værdiskabende for DPL’s medlemmer og brugere i øvrigt. Arrangementerne må IKKE være reklame/salg for et specifikt produkt el.lign. Alle ekstern udbydere kan som udgangspunkt få annonceret deres gratis events i arrangementskalenderen på Dansk Projektledelses hjemmeside, hvor det vil fremgå tydeligt, at eventet arrangeres af en ekstern udbyder. Se hvilke arrangementer, vi allerede udbyder her.

Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Gratis arrangement – hvor DPL’s platform er et relevant afsæt*
 • Arrangementet skal være værdiskabende for målgruppen:
  • Folk der arbejder med ledelse af projekter – herunder fx:
   • Projektledere, projektchefer, scrummastere, product ownere, agile coaches, projektejere, styregrupper m.v.
  • Projektdeltagere i øvrigt
 • Arrangementet skal være åbent for alle

Dansk Projektledelse sørger for:

 • At arrangementet bliver synligt i vores kalender.
 • At arrangementet – i særlige tilfælde kan få plads i vores nyhedsbrev og markedsføring i øvrigt, hvis vi vurderer at det giver værdi og mening i forhold til vores markedsføring i øvrigt.
 • At vi snarest muligt efter, at I har sendt os information om arrangementet lægger det i vores arrangementskalender.
 • Vi linker til arrangementet på jeres site, hvor tilmelding i øvrigt sker.

I sørger som ekstern arrangør for:

 • At arrangementet er beskrevet hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med indholdet – så vi kan linke til det fra vores site.
 • At indsende arrangementet i så god tid som overhovedet muligt. Gerne 3-6 uger før afvikling.
 • At underrette os om evt. aflysninger og ændringer af arrangementet.
 • At håndtere tilmeldinger
 • At håndtere alle henvendelser omkring arrangementet

Alternativer til ovenstående:

Har I ikke selv et tilmeldingssite og/eller en online platform (eller et fysisk lokale) – men sidder I inde med et budskab, som I mener, kan komme vores medlemmer til gode, så kontakt os endelig! Vi udvikler løbende arrangementer i DPL-regi og samarbejder også gerne med jer.

*Det er DPL, der vurderer hvorvidt arrangementet er relevant. DPL laver løbende stikprøver på arrangementer fra eksterne partnere for at sikre at indholdet fortsat er værdiskabende og relevant for målgruppen – alle der arbejder med ledelse af projekter – samt at kvaliteten af arrangementet er i tilfredsstillende.

Skriv til arrangementer@danskprojektledelse.dk hvis I har et arrangement, I gerne vil have i vores kalender, der opfylder kriterierne. Skriv gerne ”eksternt arrangement + titlen på arrangementet” i emnefeltet.

Bedste hilsener

Louise, Dansk Projektledelse