Skal du være indlægsholder på Symposiet Projektledelse i 2020?

På Symposiet Projektledelse, der afholdes 26.-27. maj 2020, sætter vi fokus på Projekter i en brydningstid.

 

Symposiet Projektledelse er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor ledelse af projekter i fokus. Konferencens hovedtema er i 2020 Projekter i en brydningstid. Her håber vi at kunne gå et spadestik dybere og dykke ned i temaer som kompetencer, værdiskabelse, relationer og dilemmaer. Temaer, der giver anledning til debat og refleksion deltagerne imellem. Der er 18 sessioner, der skal fyldes op med relevant indhold. Måske du kan hjælpe os med dette.

Læs mere om projekter i en brydningstid.

Skal du med som indlægsholder?

– Har du en god idé eller har du gjort dig nogle tanker om temaet?
– Brænder du for at stå foran nogle af Danmarks dygtigste projektledere?
– Og har du mod på at lægge nogle timer i udviklingen af et af seminarerne på næste års symposie – enten alene eller sammen med nogle andre? Så har du nu chancen for at blive en del af symposiet 2020.

Du skal i første omgang indsende dine ideer og tanker til os senest 31. oktober. Læs meget mere om hvordan her.

Spørgsmål?

Så kontakt os på symposiet@danskprojektledelse.dk.

 

Vi håber, du har lyst til at være med!

Adfærdsdesign i tidsskriftet Projektledelse

I næste udgave af tidsskriftet Projektledelse sætter vi fokus på adfærdsdesign. Et begreb, der for alvor har fået tag i danskerne de seneste år. Ikke mindst grundet en vis Morten Münster og hans veninde Jytte.

 

Adfærd er også for alvor kommet på dagsordenen i forbindelse med ledelse af projekter. Årsagen er nok at projektfolket endelig er nået frem til konklusionen, at alle projekter (også) er forandringsprojekter; Ja, for hvorfor skulle man ellers vælge at gennemføre dem, hvis ikke formål og mål med projekternes leverancer var rettet mod at skabe mere ny værdi gennem forandringer? – Og det uagtet om der er tale om et nyt produkt, et nyt IT-system eller en ny organisation. Fælles for forandringer er, at de kræver ny adfærd. Det er i sagens natur mennesker, som skaber og gennemfører forandringerne og de samme mennesker, der præsterer og handler gennem deres adfærd.

Vi har faktisk særdeles gode muligheder for at påvirke eller skabe en ny adfærd – spørgsmålet og udfordringen er, hvilken adfærd vil være den rigtige for at opnå konkrete ønskede forandringer? Udfordringen vokser yderligere, når vi når frem til spørgsmålet om, hvordan vi designer den nye adfærd.

Adfærdsdesign

Disciplinen adfærdsdesign kommer ind i billedet, når vi taler om metoder til at skabe ny adfærd. I modsætning til mere klassiske former for adfærdspåvirkning, såsom markedsføring, ledelsesteori, pædagogik og politisk regulering, tager adfærdsdesign udgangspunkt i evidensdrevne metoder, som kan påvise konkrete forandringer før og efter design er implementeret.
Adfærdsdesign kan ses som et nyt stærkt værktøj til mere effektivitet i udførelsen af projektledelsesopgaven, som fx:

  • Adfærdsledelse appellerer til den pragmatiske projektleder: lær at elske den simple, enkle adfærd fremfor fordybelse i abstrakte terminologier; den enkle adfærd er konkret, transparent, let at forstå og let at tilegne sig.
  • Skab en beslutningstagende adfærd, som kan bane vejen til succes for de selvledende medarbejdere og selvledende teams.
  • I håndteringen af kompleksitet er det at kunne involvere mennesker, skabe samspil, skabe tillid, skabe samtaler særlig vigtige adfærdskompetencer

Del dine erfaringer med adfærdsdesign i projekter

Byd ind med en artikel, og fortæl om dine erfaringer med adfærd og adfærdsdesign i dit arbejde med projekter. Fokus skal være på, hvordan du med adfærdsdesign er lykkes med at skabe reelle forandringer i den virkelige verden. Du kan basere artiklen på teori, på cases eller du kan skrive den som et debatoplæg med dine egne (kritiske) holdninger som omdrejningspunktet.

Tidsskriftet Projektledelse udkommer næste gang til december 2019. Fristen for aflevering af synopser på artikler er torsdag 17. oktober. Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk.

Download synopsisskabelon her

Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige og korrekturlæste artikel afleveres senest torsdag 21. november.

På forhånd tak for dit bidrag – vi glæder os til at høre fra dig.

Nyt samarbejde mellem EGN Netværk Danmark og Dansk Projektledelse

Pressemeddelelse

Projektledere, program- og PMO-ansvarlige tilbydes nu det bedste indenfor projektledelse i Danmark i én samlet pakke.

Et nyt samarbejde mellem EGN Danmark og Dansk Projektledelse kombinerer markedets største udbyder af faglige professionelle netværksgrupper med den ekspertise, erfaring og indblik i traditionelle projektmetoder og nye trends, viden og forskning som Dansk Projektledelse giver adgang til.

“Effektiv projektledelse er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder og hos EGN har vi oplevet en positiv, stigende interesse for projektrelaterede netværk over de seneste år. Det er derfor med største fornøjelse, jeg kan løfte sløret for vores nye samarbejde med en så kompetent aktør på området” udtaler Susanne Svejgaard, Business Unit Director hos EGN

Baggrunden for aftalen er ønsket om et værdiskabende samarbejde i Danmark. Medlemmer af EGN’s projektrelaterede netværksgrupper tilbydes gratis medlemskab af Dansk Projektledelse, med alle tilhørende fordele, som en integreret del af deres EGN-medlemskab. Omvendt vil Dansk Projektledelses medlemmer blive tilbudt medlemskab af EGN’s projektrelaterede netværksgrupper til en favorabel pris.

“I Dansk Projektledelse oplever vi EGN som en professionel og stærk aktør med et solidt, kvalitetsprodukt. Aftalen er et strategisk middel til at kunne levere de produkter og serviceydelser, som foreningens målgrupper har behov for” udtaler Jesper Schreiner, direktør i Dansk Projektledelse.

Dansk Projektledelse afholder hvert år en lang række gå-hjem-møder og seminarer, med fokus på alle aspekter af projektledelse. Foreningen er desuden vært ved et 2-dages symposium og udgiver fagtidsskriftet “Projektledelse”. Herudover har medlemmerne adgang til rabatter på fagbøger og på den internationalt anerkendte IPMA Certificering.

Samarbejdet skaber synergi mellem begge parters formål, til fordel for den samlede medlemsskare. EGN har i dag mere end 20 forskellige projektrelaterede netværk, fordelt i hele landet. Formålet med netværkene er at skabe personlig, faglig og forretningsmæssig værdi for medlemmerne og de virksomheder og offentlige institutioner de repræsenterer.

 

Om Dansk Projektledelse: Dansk Projektledelse startede i 1975. Siden har vi – under forskellige former og på tværs af sektorer og brancher – inspireret til mere værdiskabende ledelse af projekter. Vi bidrager til dette med bl.a. gratis seminarer og et unikt community, hvor trendsettere, first movers og andre projektledere, kan dele viden og udveksle erfaringer. Desuden udgiver vi kvartalsvis tidsskriftet Projektledelse med fagligt stærke artikler. Vores vigtigste opgave er at holde dig opdateret om nye trends, best practice og værdiskabende ledelse af projekter. Vi er til stede i hele Danmark, og vores regionalgrupper arrangerer løbende mange lokale, aktuelle arrangementer. Dansk Projektledelse varetager IPMA Certificering® i Danmark, og er på det internationale plan, medlem af Nordnet og IPMA.

Om EGN: EGN har siden 1992 tilbudt skræddersyede netværksgrupper for ledere og specialister. Baseret på professionelle relationer og erfaringsdeling i et fortroligt forum, stræber vi efter at skabe personlig, faglig og forretningsmæssig værdi for vores netværksmedlemmer. Hvad der startede som én mands vision i 1992, er i dag et globalt netværk med 14.000 medlemmer i 15 lande, der tilsammen repræsenterer mere end 8.000 virksomheder og 70 faggrupper. Et professionelt netværk, hvor alle deler den fælles ambition om at gøre hinanden bedre – hver dag.