Om os

Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat.

Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.

Vi tror på at den dialog og det vi kan lære af hinanden bidrager til bæredygtig udvikling af løsninger produkter, virksomheder, organisationer og samfund.

Dansk Projektledelse startede i 1975. Siden har vi inspireret til mere værdiskabende ledelse af projekter. Vi bidrager til dette med bl.a. Tx3, gratis webinarer, vores symposium og med vores community, hvor medlemmer kan dele viden og udveksle erfaringer. Desuden udgiver vi Magasinet Projektledelse med fagligt stærke artikler.

Vi er til stede i hele Danmark, og vores regionalgrupper arrangerer løbende mange lokale, aktuelle arrangementer. Læs her 5 gode grunde til hvorfor du skal være medlem af Dansk Projektledelse.

Vi arbejder internationalt med at definere kompetencer for ledere af projekter og initiativer og tilbyder en registreringsordning og en international certificering, der entydigt fokuserer på udviste kompetencer og udviklingspotentiale hos den enkelte, og vi er medlem af Nordnet og IPMA.

Dansk Projektledelse

– et stærkt interessefællesskab for ledere af projekter og initiativer

Mission

Dansk Projektledelse faciliterer dialog og læring. Vi skaber mulighed for mødet og videndeling mellem ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer.

Vi indsamler viden så de faglige erfaringer og tendenser kan videregives og udbredes til medlemmer, organisationer og samfund.

Vi bidrager til at fremme tiltag og udvikling, forskning og professionalisering på området.

Vi arbejder internationalt med at definere kompetencer for ledere af projekter og initiativer og tilbyder en registreringsordning og en international certificering, der entydigt fokuserer på udviste kompetencer og udviklingspotentiale hos den enkelte.

Vision

Vi vil være et stærkt interessefællesskab for ledere af projekter og initiativer for at bidrage til bæredygtig udvikling af løsninger, produkter, virksomheder, organisationer og samfund.

DPL faciliterer et fællesskab for videndeling og dialog på tværs af sektorer og brancher. Vi bidrager til udvikling af ledere af projekter og initiativer – og skaber grobund for succesfuld og bæredygtig udvikling.

Vores værdier

Vores værdier er vores afsæt for at nå vores vision

Fokuserede

Vi er fokuserede på læring, erfaring og viden om ledelse af projekter, initiativer, programmer og porteføljer.

Faciliterende

Vi er medlemmernes forening. Vi faciliterer mødet og dialogen mellem dem – og udbreder den opsamlede viden.

Fleksible

Vi tilpasser løbende vores tilbud til det aktuelle behov blandt medlemmerne.

Favnende

Vi anerkender alle tilgange og metoder til god ledelse af projekter og initiativer.