Tidsskriftet Projektledelse

Projektledelse udkommer tre gange årligt og henvender sig til alle, der enten arbejder med eller har en interesse inden for ledelse af projekter. Bladet udkommer elektronisk og fysisk med aktuelle artikler om nye tendenser, anmeldelser af fagrelevante bøger og debatoplæg om emner, alle med relation til den projektorienterede virksomhed.

Udgivelser og temaer i 2021

#1 – April / Ledelse i en virtuel verden – deadline for artikler 30. marts
#2 – August / Rejsen til den agile organisationLæs temabeskrivelsen (deadline for artikler medio august)
#3 – December / Projektsucces – deadline for artikler medio november

Skriv en artikel

Ligger du inde med en god idé eller har du noget særligt på sinde, så hører vi gerne fra dig. Har du en idé til en konkret artikel, så download og udfyld synopsis-skabelonen (du finder den længere nede på siden), og send den til os. Redaktionen mødes tre gange årligt, hvor vi behandler indkomne synopser. Din artikel behøver ikke nødvendigvis relatere til et tema for at komme i betragtning til bladet.

Du kan kontakte redaktionen ved at sende en mail til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk.

Redaktionen
Louise Kærbo, Dansk Projektledelse

Hans Grønnebæk, Vertica
René Figgé, Visuel Projektledelse
Gert Møker, HumanEngagement

 

Filer til download

Du kan hente relevante filer vedr. artiker samt mediainfo ved at klikke nedenfor:

 

Læs det seneste
PROJEKTLEDELSE

Besøg community

Gratis artikler og blogindlæg, der tager udgangspunkt i projektet

Gå til community

Gratis arrangementer

Medlemmer deltager gratis på alle møder, seminarer & webinarer

Se alle arrangementer

"Medlemsskabet af Dansk Projektledelse er for mig et fagligt bagland, jeg trækker på i min hverdag, og som både inspirerer mig til at tænke nye tanker om faget - og holde mig ajour helt generelt. Jeg har gode erfaringer med gå-hjem-møder, symposier samt netværket for projektledere, som har givet mange kontakter, jeg bruger i min organisation, fx som eksterne oplægsholdere. Endelig har min deltagelse i IPMA-certificeringen været fantastisk fremmende for min faglige udvikling og karriere."

Philip Sonne, Danmarks Nationalbank, VS – Strategi og økonomi – Projekter