Netværksgruppe Midt

Vi er en gruppe på ca. 30 projektledere fra forskellige virksomheder, der i over 12 år har mødtes i en netværksgruppe. Vi mødes 5 gange årligt (Januar, Marts, Maj, September og November), en eftermiddag fra kl. 15-19, og der kommer gennemsnitlig 15-20 deltagere per gang. Deltagerne skiftes til at arrangere og/eller facilitere møderne. Deltagelse af netværksgruppen er gratis, men der kan blive opkrævet mindre deltagergebyr til enkelte møder, for at dække eksterne indlægsholderes udgifter.

Det får vi ud af møderne

 • Inspiration gennem faglige oplæg fra deltagere eller gæstetalere
 • Tid til sparring om egne projektmæssige udfordringer
 • Networking med ligesindede – og en hyggelig julefrokost i slutningen af November måned
 • Mulighed for deltagelse i virksomhedsbesøg og ½ dags arrangementer

Få medindflydelse i din region

Der er en stor grad af medindflydelse på hvilke emner, der skal behandles på møderne. På mødet i januar brainstormes og fastlægges det næste års emner.

I 2022 arbejdede vi med følgende temaer:

 • Hvordan træffer man beslutninger – og hvad betyder det for projektlederen i forhold til projektejere og styregrupper?
 • Projektleder spil – hvad kan det give erfarne projektledere?
 • Feedback – After Action Reviews – Retrospectives.
 • Fremtidens projektleder: Er PL en uddød race eller hvilke kompetencer skal PL besidde i fremtiden?
 • Anvendelse af hypoteseprocesser i projekter

I 2023 vil vi arbejde med følgende temaer:

 • Beslutningsoplæg og rollespil i forhold til styregruppemøder
 • Projekt-kommunikation ved brug af journalister
 • Gennemgang af nye projektledelsesværktøjer
 • Grafisk facilitering
 • Roller og ansvar i projektet
 • Projektlederens personlige udvikling

Vil du være med?

For at være med i netværksgruppen, kræver det, at du er medlem af Dansk Projektledelse, at du arbejder inden for projektledelses-disciplinen – og så skal du kunne deltage i min. to møder årligt.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte gruppens administrator Per Balsløw Østergaard.

Bliv medlem

Bliv en del af Danmarks stærkeste netværk for ledere af projekter

Tilmeld dig her

Per Balsløw Østergaard

Netværksgruppe Midt


Krifa
 pba@krifa.dk
+45 2010 1710

"Medlemsskabet af Dansk Projektledelse er for mig et fagligt bagland, jeg trækker på i min hverdag, og som både inspirerer mig til at tænke nye tanker om faget - og holde mig ajour helt generelt. Jeg har gode erfaringer med gå-hjem-møder, symposier samt netværket for projektledere, som har givet mange kontakter, jeg bruger i min organisation, fx som eksterne oplægsholdere. Endelig har min deltagelse i IPMA-certificeringen været fantastisk fremmende for min faglige udvikling og karriere."

Philip Sonne, Danmarks Nationalbank, VS – Strategi og økonomi – Projekter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder fra Dansk Projektledelse direkte i din indbakke